Dlaczego narkotyki nie dają wolności?

Najnowsze badania i analizy naukowe mówią, że narkomania jest najgroźniejszą z patologii społecznych. Patologii zagrażających przede wszystkim młodzieży, ale nie tylko. O ile palenie papierosów powoli wychodzi z mody, to kobieca narkomania jak i narkomania męska stają się coraz powszechniejsze. Dlaczego tak się dzieje?

Narkotyki a terroryzm i prostytucja

Uzależnienie od narkotyków jest o tyle groźne, że generuje różnorodne zagrożenia, między innymi problemy zdrowotne, a nawet problemy prawne i wykluczenie społeczne, problemy z pracą. Polski pedagog i socjolog Mariusz Jędrzejko w swojej pracy naukowej pt. Człowiek wobec uzależnień zauważa, że co piąty współczesny licealista i student eksperymentował z narkotykami. Narkotyki docierają jednak do różnych grup zawodowych i stosowane są zarówno jako element rozrywki jak i sposób na zwiększenie tzw. wydolności zawodowej. Stąd biorą je kierowcy, przedstawiciele handlowi, żołnierze i ci ludzie, od których wymaga się pracy ponad siły.

Ciekawostka – naukowcy doszukali się również powiązania narkomanii z korupcją, handlem ludźmi i prostytucją. Poza tym uprawa narkotyków jest obecnie sposobem zarobkowania setek tysięcy biednych mieszkańców Afganistanu, Maroka czy Kolumbii.

Leczenie uzależnień – zacznijcie od refleksji nad sobą

Z jednej strony narkomania rozwija się coraz intensywniej w tzw. strefach społecznego spełnienia, czyli w środowiskach artystycznych i w środowiskach yuppies, a z drugiej strony jest związana z coraz szybszym rozwojem tzw. obszarów wykluczenia i marginalizacji, między innymi w Meksyku, Brazylii i w republikach proradzieckich. Badacze zauważają również silny związek terroryzmu z produkcją i dystrybucją narkotyków w Afganistanie czy Iraku. Do rozwoju narkomanii przyczynia się również dopuszczenie do obrotu substancji wzmacniających i paranarkotyków.

Ciekawostka – współcześni antropolodzy filozofii dopatrują się przyczyn rozwoju narkomanii w zniekształceniu prawdy o człowieku i celu oraz sensie jego życia. Człowiek, który utracił sens egzystencji łatwiej ulega manipulacji. Źródłem narkomanii jest więc sam człowiek. Człowiek, który utracił wartości. Który pogrążył się w konsumpcjonizmie. Który nie wie, kim jest. Który nie ma celu w życiu. Stąd leczenie narkomanii, tak jak leczenie alkoholizmu czy w ogóle leczenie uzależnień należy zacząć od porządnej refleksji nad sobą i nad tym, co leży u źródeł nałogu, jakie problemy się za tym kryją. Być może są to właśnie problemy egzystencjalne, ale też problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Co to jest wolność wewnętrzna?

Zdaniem pedagoga Mariusza Jędrzejko przyczyn narkomani powinniśmy także szukać w zbyt uproszczonym rozumieniu wolności. Współcześni ludzie są przekonani, że wystarczy zbuntować się przeciwko systemowi społecznemu, przeciwko władzy, aby być wolnym. Że wystarczy nie przestrzegać norm społecznych. Że wystarczy zbuntować się przeciwko normom moralnym. Tymczasem uczestniczenie w opozycyjnych zrzeszeniach, słuchanie zbuntowanych piosenek, gromadzenie się z grupy to zaledwie iluzja, tzw. wolność zewnętrzna. Istnieje jednak jeszcze wolność wewnętrzna. Ludzie myślą, że uzyskanie wolności zewnętrznej automatycznie generuje wolność wewnętrzną.

Dlatego narkomani czy osoby eksperymentujące z narkotykami mówią, że biorąc narkotyki, czuli się wreszcie wolnymi. Ale wolność nie oznacza dowolności działania. Autentyczna wolność człowieka polega na wolności wewnętrznej, na wolności woli, czyli zdolności do podejmowania świadomych decyzji. Decyzji, w których jesteśmy konsekwentni i wierni sobie. Człowiek wolny zależy sam od siebie. Narkoman ma natomiast ograniczoną wolę, ponieważ odczuwa przymus brania środków psychoaktywnych i ponawiania ich brania. I pomimo negatywnych skutków odurzania się narkotykami nie jest w stanie zrezygnować z ich zażywania.

Ciekawostkakobieta narkomanka czy mężczyzna narkoman powoli ale zdecydowanie tracą kontrolę nad własnym życiem. Jednak nie przyznają się do swojej słabości, bo przyznanie się do błędu uderzyłoby w ich godność. Dlatego oszukują siebie. Przekonują siebie o sile woli, umożliwiającej kontrolę nad swoimi działaniami. Są przekonani, że poradzą sobie sami ze swoimi problemami. Ale nie radzą sobie i zażywają narkotyki, wciąż od nowa. Dlatego leczenie narkomanii polega przede wszystkim na uświadomieniu sobie problemu.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii