Personel

Personel

Dobry ośrodek odwykowy to przede wszystkim tworzący go ludzie.

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra. Ci wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie uzależnień, to jednak przede wszystkim ludzie, dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia.”


Dyrektor Ośrodka

Gabriela Flig

Psycholog, Psychotraumatolog w trakcie certyfikacji, Terapeuta uzależnień.

Założycielka ośrodka z osobistym doświadczeniem w walce z uzależnieniem i pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu.

„Pomysł stworzenia ośrodka dla kobiet pojawił się kilka lat wcześniej. Z upływem czasu potrzeba i pragnienie jego stworzenia stawały się coraz silniejsze, aż w końcu pochłonęły mnie bez reszty. Musiałam przetrzeć wiele ścieżek i wyważyć wiele drzwi aby to marzenie się spełniło. Nie doszłoby jednak do tego, gdybym nie spotkała na swojej drodze tak wielu wspaniałych i zaangażowanych osób, które dały się również porwać wizji stworzenia ośrodka tylko dla kobiet, miejsca wyjątkowego, pełnego serca i miłości do drugiego człowieka …”

Personel terapeutyczny:

Katarzyna Śliż

Psycholog, certyfikowany Specjalista terapii uzależnień. Doktorantka KUL-u, obszar badawczy: uzależnienie kobiet. Ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Doświadczenie zdobywała działając w ośrodku dla osób uzależnionych Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież ), w ośrodku uzależnień w Otwocku oraz w tworzonym i prowadzonym przez siebie Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lublinie. W wolnym czasie pracuje jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor survivalu. 

„Praca z ludźmi to dla mnie pomaganie innym w przemianie życia, w doświadczaniu sensu w trudnościach, w przeżywaniu cierpienia i zmagań, w doświadczaniu swojej słabości i znajdowaniu siły. Pozwala mi dotykać głębi życia, dzielić się nim z innymi, nie pozostawać na jego powierzchni i banalnej stronie. To właśnie sprawia, że ciągle chcę pracować i być świadkiem, że możliwa jest przemiana i że jest nadzieja na wyzwolenie i uwolnienie.”

Agnieszka Siejko-Kural

Psycholog, certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, Psychodietetyk w trakcie specjalizacji, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog oraz Pedagog opiekuńczo – wychowawczy.  

„Istnieją różne formy współczucia dla drugiego człowieka. Można z nim usiąść i płakać, można go też wziąć za rękę, powiedzieć mu, że się w niego wierzy i pokazać mu trudną drogę prowadzącą do zmian. I towarzyszyć mu w tej wędrówce. Moje osobiste doświadczenie uzależnienia i wieloletnia praca z osobami z ograniczeniami umysłowymi i fizycznymi uświadomiły mi, że nie istnieją granice wiary i nadziei, a co za tym idzie możliwości dążenia człowieka do wolności.”

Władysława Żarczyńska

Certyfikowany Instruktor terapii uzależnień. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień w Łodzi, Miejski Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielaku-Białej.  

„Pomaganie innym zawsze było moją pasją. Od 30 lat zajmuję się tym również profesjonalnie. W tym Ośrodku, miejscu absolutnie wyjątkowym. pomaganie kobietom, które w ucieczce od problemów życia i od cierpienia emocjonalnego, wpadły w pułapkę uzależnienia, daje mi szczególną radość i satysfakcję. Uczymy się wspólnie cieszyć życiem, tym niedocenianym cudem, który w Nas płynie.. „

Alina Duda

Psycholog, absolwent Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (wydz.: psychologia zdrowia i psychoterapia), Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie, psychoterapeutka Gestalt. Doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zdobywała pracując jako pracownik socjalny, kurator społeczny oraz prowadząc zajęcia w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Nieustannie pogłębiana wiedza psychologiczna pomaga mi zrozumieć mechanizmy zaburzeń, jednak to walka ze swoim uzależnieniem otworzyła mi oczy – pozwoliła mi doświadczyć, że człowiek to nie tylko ciało i umysł, ale również duchowość, bez której niemożliwe jest czerpanie radości z życia. Teraz pomaganie innym kobietom: dzielenie się wiedzą i nadzieją, nadaje mojemu życiu sens.”

Ela Ćwiękowska

Mgr. psychologii SWPS Katowice, Psycholog kliniczny.  

” Pracuję również jako psycholog w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim na Oddziałach: Psychiatrycznym, Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspiruje mnie człowiek oraz jego możliwości zmiany siebie i swojego życia. „

Personel dodatkowy:

Alfreda Przybylska

Instruktor terapii uzależnień, Ukończyła wiele kursów rozwojowych, które poszerzyły jej umiejętności i wiedzę w obszarze terapii uzależnień, m.in. „Rola Kobiety w życiu”, kurs z zakresu ,,Terapii traumy”.

,,Swoją pracę z podopiecznymi opieram na programie 12 kroków. Mam głębokie zrozumienie i doświadczenie w pracy z osobami borykającymi się z różnymi formami uzależnień. Współpraca ze mną to obszar wolny od oceń. Jestem osobą o otwartym umyśle i umiejętnością słuchania. Zawsze z zainteresowaniem wysłuchuję swoich pacjentów i poświęcam im swoją pełną uwagę. Empatia i zrozumienie poprzez własne doświadczenie pozwalają mi nawiązać silną więź z pacjentami, co tworzy atmosferę zaufania i komfortu.”

Marian Golda

Certyfikowany Instruktor terapii uzależnień

Od momentu zerwania z nałogiem  tj.od 22 lat, moim powołaniem jest praca w kręgu osób uzależnionych. Dlatego, wybór słowa „krąg” żeby opowiedzieć o sobie  jest w pełni świadomy. Słowo „krąg” oznacza dla mnie rodzinę, grupę, , wspólnotę, współprace ,wiarę i  zaufanie.
Ponad 15 lat jestem w kręgu ludzi, którzy w zgodzie ze swoimi
wartościami  i duchowością poszukują możliwości zmian swojego życia na lepsze. Siłę daje mi wiara w Boga. Obecnie pracuję w  ośrodku, gdziekobiety mogą stworzyć swój własny krąg bezpieczeństwa, zaufania i zmiany. W wolnych chwilach z ogromnym zainteresowaniem i troską dbam o swoje pszczoły, które również tworzą krąg rodzinny.Mam zaszczyt pełnić rolę ich opiekuna.

Iwona Urbańska-Kosiek

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu rodziny, teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i specjalistyczne studia rodziny.  

„Rozmawianie z ludźmi jest moją życiową pasją, lubię wspierać rozwój rodziny, szczególnie rolę kobiety, matki. Prowadzę warsztaty z zakresu relacji w rodzinie: rodzicielskich, małżeńskich, przeżywania straty w rodzinie, przebaczenia zranień… Moją drugą pasją jest Ziemia Święta, w której często przebywam jako przewodnik Biblijny.”

Personel medyczny:

dr n. med. Jerzy Bronowski

Lekarz Specjalista Psychiatra

lek, med. Henryk Wieja

Lekarz Internista, Kardiolog, diagnosta

Kapelan ośrodka: Ks. Józef Walusiak

Specjalista Terapii uzależnień
Formularz dofinansowania
Medical Finance Group