Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Personel

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra. Przywiązujemy wielką wagę do procesu rekrutacji i wysokich wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników i etyki zawodu. Nasi kandydaci muszą spełniać wszystkie wymogi PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) dotyczące wykonywania zawodu terapeuty i Ustawy o lecznictwie odwykowym. Dodatkowo są  poddawani superwizji przez wojewódzkiego eksperta ds. superwizji.

Nasza kadra jednak to nie tylko wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie uzależnień, ale przede wszystkim ludzie dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia. Wielu z naszych pracowników ma wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy społecznej z osobami uzależnionymi, między innymi w szpitalach, miejskich ośrodkach terapeutycznych, oddziałach detoksykacji, noclegowniach, izbach wytrzeźwień  czy placówkach MOPS, gdzie ratowali życie osób całkowicie wyniszczonych nałogiem, często nazywanych „beznadziejnymi przypadkami”.

 

Gabriela Flig

Założycielka ośrodka z osobistym doświadczeniem w walce z uzależnieniem i pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu, instruktor terapii uzależnień, ekonomista, manager z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym, posiadająca szeroki zakres wiedzy i szkoleń w zakresie motywacji, komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

"Pomysł stworzenia ośrodka dla kobiet pojawił się kilka lat wcześniej. Z upływem czasu potrzeba i pragnienie jego stworzenia stawały się coraz silniejsze, aż w końcu pochłonęły mnie bez reszty. Musiałam przetrzeć wiele ścieżek i wyważyć wiele drzwi aby to marzenie się spełniło. Nie doszłoby jednak do tego, gdybym nie spotkała na swojej drodze tak wielu wspaniałych i zaangażowanych osób, które dały się również porwać wizji stworzenia ośrodka tylko dla kobiet, miejsca wyjątkowego, pełnego serca i miłości do drugiego człowieka ..."

Katarzyna Śliż

Specjalista terapii uzależnień. Ukończyłam pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Doświadczenie zdobywałam działając w ośrodku dla osób uzależnionych Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież ), w ośrodku uzależnień w Otwocku oraz w tworzonym i prowadzonym przez siebie Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lublinie. W wolnym czasie pracuję jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor survivalu.

"Praca z ludźmi to dla mnie pomaganie innym w przemianie życia, w doświadczaniu sensu w trudnościach, w przeżywaniu cierpienia i zmagań, w doświadczaniu swojej słabości i znajdowaniu siły. Pozwala mi dotykać głębi życia, dzielić się nim z innymi, nie pozostawać na jego powierzchni i banalnej stronie. To właśnie sprawia, że ciągle chcę pracować i być świadkiem, że możliwa jest przemiana i że jest nadzieja na wyzwolenie i uwolnienie."

Sławomir Sadkowski

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień

"Od dwudziestu siedmiu lat towarzyszę w toku leczenia odwykowego. Pomagam zarówno osobom chorym-uzależnionym jak i ich rodzinom. Prowadzę terapie grupowe i indywidualne w procesie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. To własna terapia była dla mnie inspiracją do przyjęcia roli osoby niosącej pomoc. I tak rozpoczęła się wędrówka po życiowych zakrętach ludzkich dusz, która trwa do dzisiaj. To doświadczenie jest dla mnie nie tylko zawodem lecz również pasją, którego motorem napędowym są odzyskujący radość życia pacjenci. Wolne chwile najchętniej spędzam przy dobrej muzyce odtwarzanej z płyt analogowych lub wyruszam na samochodowe wycieczki beskidzkimi malowniczymi drogami.."

Dorota Elżbieciak

Instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji -Szkoła STUiW Jerzego Melibrudy w Warszawie.

"Przede wszystkim jestem człowiekiem, kobietą z osobistym doświadczeniem walki z uzależnieniem od alkoholu. Na bazie przeżytych doświadczeń realizuję swoje największe marzenie, które towarzyszyło mi od najmłodszych lat, marzenie pracy z ludźmi i niesienia pomocy. Będąc na życiowym zakręcie przestałam marzyć i czuć. Dziś wiem, że marzenia są po to by je realizować. Uwielbiam poznawać ludzi, obserwować ich i pomagać im rozwijać siebie, a także dzielić się z nimi tym co każdego dnia odkrywam w sobie. Wolny czas spędzam z rodziną na łonie natury, lub śpiewając na karaoke z przyjaciółmi. "

Tadeusz Sowiński

specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacyjnym, pedagog, mediator, kurator.

"„... od 18 lat pracuję i pogłębiam wiedzę w leczeniu uzależnień, poszukując nowych metod leczenia i poprawy komfortu życia pacjentów. Poprzez własne doświadczenia podchodzę do problemu z dużym zaangażowaniem i troską o dobro pacjenta.  Doświadczenie zdobywałem między innymi pracując w Ośrodku Readaptacyjnym jako terapeuta zajęciowy, gdzie miałem kontakt z osobami wykluczonymi społecznie, na Oddziale Detoksykacyjnym, gdzie motywowałem do podjęcia leczenia, oraz w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień jako terapeuta gdzie prowadzę grupy początkowe, pogłębione i zaawansowane. Wierzę w sens interwencji systemowej w obszarze rodziny, gdyż z mojego doświadczenia zawodowego oraz prowadzonych badań i obserwacji wynika, że najczęściej z rodziny wynosimy wzorce, które skłaniają nas do regulowania uczuć i emocji środkami psychoaktywnymi. Moje motto życiowe: NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA ZMIANY...”"

Ela Ćwiękowska

Psycholog

"Magister Psychologii. Pracuję jako psycholog w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim na Oddziałach: Psychiatrycznym, Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspiruje mnie człowiek oraz jego możliwości zmiany siebie i swojego życia. "

Izabela Kopoczek

Specjalista ds. administracji, rejestratorka medyczna, instruktor terapii uzależnień

"Od dzieciństwa marzyłam aby pracować „za biurkiem”, matematyka była moim konikiem. Kierunek rachunkowości i finansów pozwolił mi spełnić marzenie o wymarzonej pracy. Pracowałam w prywatnych firmach i w placówkach służby zdrowia. Wraz ze wzrostem „słupków” rosła we mnie potrzeba pomocy i wrażliwość na drugiego człowieka, dlatego od początku zaangażowałam się w projekt tworzenia naszego ośrodka. Moją pasją są konie, wolny czas najchętniej spędzam ze swoją rodziną, a kiedy chcę odreagować, pielęgnuję swój ogródek :)"

Monika Gałan

Konserwator, opiekun budynku.

"Jestem tylko człowiekiem, nie zawsze potrafię być sobą, nie umiem pokonać swoich słabości, wad i ograniczeń, mimo to bardzo się staram. To co nabyłam poprzez swoje wieloletnie doświadczenie walki ze swoimi uzależnieniami, to największy i najcenniejszy dar w moim życiu, którym chcę się dzielić z innymi. Kiedyś byłam egoistką, zapatrzoną w siebie i swoje potrzeby. Dziś pomaganie innym sprawia mi największą radość. Kiedyś patrzyłam na świat egocentrycznie, chcąc być w centrum uwagi. Dziś mam wrażliwość i empatię na ból i cierpienie drugiego człowieka. Kiedyś towarzyszyła mi pycha. Byłam, albo najlepsza, albo najgorsza. Dziś odnajduję swoją wartość jako człowiek, kobieta, widzę swoje mocne i słabe strony, zalety i wady, umiejętności i ograniczenia. Akceptuję siebie w prawdzie i uczę się pokory. Kiedyś nie wierzyłam, a dziś nie tylko wierzę w Boga, ale przede wszystkim wierzę Bogu i chcę przekazywać tą wiarę innym. Dzielenie się z innymi tym wszystkim i dawanie siebie, nadaje największą wartość mojemu życiu. Jako dziecko marzyłam o czymś wyjątkowym... Dziś biorę w tym udział w naszym Ośrodku pomagając innym kobietom."

Współpracujący:

mgr Adam Kasprzyk 

Superwizor ośrodka certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji.

 
 

Ks. Józef Walusiak

Specjalista terapii uzależnień z 30 letnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, założyciel kilku katolickich ośrodków terapeutycznych, redaktor audycji radiowej o problemach alkoholowych w radiu „Anioł Beskidów”, pionier pomocy ludziom uzależnionym na Podbeskidziu, założyciel pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich narkomanów. Dziś Ksiądz Józef pragnie podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w pracy z uzależnionymi, jak również swoim wielkim sercem i miłosierdziem dla ludzi cierpiących poprzez podjęcie współpracy z naszym ośrodkiem.

 
 

Wywiad z ks. Józefem Walusiakiem – założycielem pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich narkomanów  „Nadzieja", rozmawia Natalia Podosek, Fronda.pl.

Jak powstał Ośrodek i co sprawiło, że Ksiądz zrezygnował z wygodnej posadki i zajął się młodzieżą wykluczoną poza margines społeczny?

- Myślę, że to powołanie zrodziło się razem ze święceniami kapłańskimi. Otrzymałem je z rąk Jana Pawła II kiedy był jeszcze kardynałem, i to właśnie on zainspirował mnie do podejmowania takich działań. Wcześniej, jako student teologii miałem z nim wykłady i wtedy już zapragnąłem pracować z młodzieżą.

 

- Zanim założyłem Ośrodek pojeździłem po świecie. Byłem w katolickich ośrodkach pod Nowym Jorkiem, w Szwajcarii, w Niemczech i na podstawie tych doświadczeń stworzyłem program autorski. Do ośrodka przyjmujemy wszystkich – wierzących i niewierzących, ale terapia  opiera się na wartościach chrześcijańskich. Krótko mówiąc na Dekalogu.

 

Fragment program telewizyjnego z udziałem ks. Józefa Walusiaka o uzaleznieniach : https://youtu.be/0dOx3BZrcO4