Niższa cena terapii
+48 735 469 430

Personel

Gabriela Flig

Założycielka ośrodka z osobistym doświadczeniem w walce z uzależnieniem i pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu, terapeuta uzależnień, manager z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca szeroki zakres wiedzy i szkoleń w zakresie motywacji, komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

"Pomysł stworzenia ośrodka dla kobiet pojawił się kilka lat wcześniej. Z upływem czasu potrzeba i pragnienie jego stworzenia stawały się coraz silniejsze, aż w końcu pochłonęły mnie bez reszty. Musiałam przetrzeć wiele ścieżek i wyważyć wiele drzwi aby to marzenie się spełniło. Nie doszłoby jednak do tego, gdybym nie spotkała na swojej drodze tak wielu wspaniałych i zaangażowanych osób, które dały się również porwać wizji stworzenia ośrodka tylko dla kobiet, miejsca wyjątkowego, pełnego serca i miłości do drugiego człowieka ..."

Katarzyna Śliż

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Doktorantka KUL-u, obszar badawczy: uzależnienie kobiet. Ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Doświadczenie zdobywała działając w ośrodku dla osób uzależnionych Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież ), w ośrodku uzależnień w Otwocku oraz w tworzonym i prowadzonym przez siebie Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lublinie. W wolnym czasie pracuje jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor survivalu.

"Praca z ludźmi to dla mnie pomaganie innym w przemianie życia, w doświadczaniu sensu w trudnościach, w przeżywaniu cierpienia i zmagań, w doświadczaniu swojej słabości i znajdowaniu siły. Pozwala mi dotykać głębi życia, dzielić się nim z innymi, nie pozostawać na jego powierzchni i banalnej stronie. To właśnie sprawia, że ciągle chcę pracować i być świadkiem, że możliwa jest przemiana i że jest nadzieja na wyzwolenie i uwolnienie."

Dorota Elżbieciak

Instruktor terapii uzależnień w procesie certyfikacji -Szkoła STUiW Jerzego Melibrudy w Warszawie.

"Przede wszystkim jestem człowiekiem, kobietą z osobistym doświadczeniem walki z uzależnieniem od alkoholu. Na bazie przeżytych doświadczeń realizuję swoje największe marzenie, które towarzyszyło mi od najmłodszych lat, marzenie pracy z ludźmi i niesienia pomocy. Będąc na życiowym zakręcie przestałam marzyć i czuć. Dziś wiem, że marzenia są po to by je realizować. Uwielbiam poznawać ludzi, obserwować ich i pomagać im rozwijać siebie, a także dzielić się z nimi tym co każdego dnia odkrywam w sobie. Wolny czas spędzam z rodziną na łonie natury, lub śpiewając na karaoke z przyjaciółmi. "

Władysława Żarczyńska

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień w Łodzi, Miejski Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielaku-Białej.

"Pomaganie innym zawsze było moją pasją. Od 20 lat zajmuję się tym również profesjonalnie. W tym Ośrodku, miejscu absolutnie wyjątkowym. pomaganie kobietom, które w ucieczce od problemów życia i od cierpienia emocjonalnego, wpadły w pułapkę uzależnienia, daje mi szczególną radość i satysfakcję. Uczymy się wspólnie cieszyć życiem, tym niedocenianym cudem, który w Nas płynie.. "

Marian Golda

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach.

"Od momentu zerwania z nałogiem tj. od 22 lat, moim powołaniem jest praca w kręgu osób uzależnionych. Dlatego wybór słowa "krąg", aby opowiedzieć o sobie jest w pełni świadomy. Słowo "krąg" oznacza dla mnie rodzinę, grupę, wspólnotę, współpracę ,wiarę i zaufanie. Ponad 15 lat jestem w kręgu ludzi, którzy w zgodzie ze swoimi wartościami i duchowością poszukują możliwości zmian swojego życia na lepsze. Jestem terapeutą, który wyszedł z kręgu uzależnienia i przekroczył jego granice dzięki Łasce Bożej. Dlatego w swojej pracy korzystam nie tylko z wiedzy ale też z osobistego doświadczenia, po to by lepiej pomagać innym. Prowadzę grupy i spotkania indywidualne podczas których dotykam tematów z kręgu wszelakich uzależnień i uzdrawiania relacji rodzinnych. Ciągle poszerzam swój krąg wiedzy i doświadczeń, otwieram się na nowe specjalizacje. Siłę daje mi wiara w Boga. Obecnie pracuję w Ośrodku, gdzie kobiety mogą stworzyć swój własny krąg bezpieczeństwa, zaufania i zmiany... W wolnych chwilach z ogromnym zainteresowaniem i troską dbam o swoje pszczoły, które również tworzą krąg rodzinny. Mam zaszczyt pełnić rolę ich opiekuna."

Agnieszka Siejko-Kural

Instruktor psychoterapii uzależnień, w trakcje certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, oligofrenopedagog, tyflopedagog oraz pedagog opiekuńczo – wychowawczy.

"Istnieją różne formy współczucia dla drugiego człowieka. Można z nim usiąść i płakać, można go też wziąć za rękę, powiedzieć mu, że się w niego wierzy i pokazać mu trudną drogę prowadzącą do zmian. I towarzyszyć mu w tej wędrówce. Moje osobiste doświadczenie uzależnienia i wieloletnia praca z osobami z ograniczeniami umysłowymi i fizycznymi uświadomiły mi, że nie istnieją granice wiary i nadziei, a co za tym idzie możliwości dążenia człowieka do wolności."

Ela Ćwiękowska

Mgr. psychologii SWPS Katowice, Psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji.

"Magister Psychologii. Pracuję jako psycholog w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim na Oddziałach: Psychiatrycznym, Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspiruje mnie człowiek oraz jego możliwości zmiany siebie i swojego życia. "

Iwona Urbańska-Kosiek

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu rodziny, teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i specjalistyczne studia rodziny.

"Rozmawianie z ludźmi jest moją życiową pasją, lubię wspierać rozwój rodziny, szczególnie rolę kobiety, matki. Prowadzę warsztaty z zakresu relacji w rodzinie: rodzicielskich, małżeńskich, przeżywania straty w rodzinie, przebaczenia zranień... Moją drugą pasją jest Ziemia Święta, w której często przebywam jako przewodnik Biblijny."

Współpracujący:

lek. med. Iwona Ornowska-Osuch

Lekarz Internista

 
 

lek, med. Henryk Wieja

Lekarz Internista, Kardiolog, diagnosta. Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej w Ustroniu.

 
 

dr n. med. Jerzy Brunowski

Lekarz Specjalista Psychiatra

 
 

lek. med. Katarzyna Tomeczek

Lekarz Specjalista Psychiatra

 
 

lek. med. Joanna Wieczorek

Lekarz Specjalista Psychiatra

 
 

Ks. Józef Walusiak

Specjalista terapii uzależnień z 30 letnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, założyciel kilku katolickich ośrodków terapeutycznych, redaktor audycji radiowej o problemach alkoholowych w radiu „Anioł Beskidów”, pionier pomocy ludziom uzależnionym na Podbeskidziu, założyciel pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich narkomanów. Dziś Ksiądz Józef pragnie podzielić się swoim bogatym doświadczeniem w pracy z uzależnionymi, jak również swoim wielkim sercem i miłosierdziem dla ludzi cierpiących poprzez podjęcie współpracy z naszym ośrodkiem.

 
 

Wywiad z ks. Józefem Walusiakiem – założycielem pierwszego w Polsce ośrodka dla nieletnich narkomanów  „Nadzieja", rozmawia Natalia Podosek, Fronda.pl.

Jak powstał Ośrodek i co sprawiło, że Ksiądz zrezygnował z wygodnej posadki i zajął się młodzieżą wykluczoną poza margines społeczny?

- Myślę, że to powołanie zrodziło się razem ze święceniami kapłańskimi. Otrzymałem je z rąk Jana Pawła II kiedy był jeszcze kardynałem, i to właśnie on zainspirował mnie do podejmowania takich działań. Wcześniej, jako student teologii miałem z nim wykłady i wtedy już zapragnąłem pracować z młodzieżą.

 

- Zanim założyłem Ośrodek pojeździłem po świecie. Byłem w katolickich ośrodkach pod Nowym Jorkiem, w Szwajcarii, w Niemczech i na podstawie tych doświadczeń stworzyłem program autorski. Do ośrodka przyjmujemy wszystkich – wierzących i niewierzących, ale terapia  opiera się na wartościach chrześcijańskich. Krótko mówiąc na Dekalogu.

 

Fragment program telewizyjnego z udziałem ks. Józefa Walusiaka o uzaleznieniach : https://youtu.be/0dOx3BZrcO4