Personel

Personel

Dobry ośrodek odwykowy to przede wszystkim tworzący go ludzie.

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra. Ci wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie uzależnień, to jednak przede wszystkim ludzie, dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia.”


Dyrektor Ośrodka

Gabriela Flig

Założycielka ośrodka z osobistym doświadczeniem w walce z uzależnieniem i pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu, psycholog w trakcie staży, terapeuta uzależnień, manager z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca szeroki zakres wiedzy i szkoleń w zakresie motywacji, komunikacji i kontaktów interpersonalnych.  

„Pomysł stworzenia ośrodka dla kobiet pojawił się kilka lat wcześniej. Z upływem czasu potrzeba i pragnienie jego stworzenia stawały się coraz silniejsze, aż w końcu pochłonęły mnie bez reszty. Musiałam przetrzeć wiele ścieżek i wyważyć wiele drzwi aby to marzenie się spełniło. Nie doszłoby jednak do tego, gdybym nie spotkała na swojej drodze tak wielu wspaniałych i zaangażowanych osób, które dały się również porwać wizji stworzenia ośrodka tylko dla kobiet, miejsca wyjątkowego, pełnego serca i miłości do drugiego człowieka …”

Personel terapeutyczny:

Katarzyna Śliż

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Doktorantka KUL-u, obszar badawczy: uzależnienie kobiet. Ukończyła pedagogikę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studia Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Doświadczenie zdobywała działając w ośrodku dla osób uzależnionych Saltrom (Salezjański Ruch Troski o Młodzież ), w ośrodku uzależnień w Otwocku oraz w tworzonym i prowadzonym przez siebie Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lublinie. W wolnym czasie pracuje jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor survivalu. 

„Praca z ludźmi to dla mnie pomaganie innym w przemianie życia, w doświadczaniu sensu w trudnościach, w przeżywaniu cierpienia i zmagań, w doświadczaniu swojej słabości i znajdowaniu siły. Pozwala mi dotykać głębi życia, dzielić się nim z innymi, nie pozostawać na jego powierzchni i banalnej stronie. To właśnie sprawia, że ciągle chcę pracować i być świadkiem, że możliwa jest przemiana i że jest nadzieja na wyzwolenie i uwolnienie.”

Agnieszka Siejko-Kural

Specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcje certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Uzależnień KRAK-UZ, oligofrenopedagog, tyflopedagog oraz pedagog opiekuńczo – wychowawczy.  

„Istnieją różne formy współczucia dla drugiego człowieka. Można z nim usiąść i płakać, można go też wziąć za rękę, powiedzieć mu, że się w niego wierzy i pokazać mu trudną drogę prowadzącą do zmian. I towarzyszyć mu w tej wędrówce. Moje osobiste doświadczenie uzależnienia i wieloletnia praca z osobami z ograniczeniami umysłowymi i fizycznymi uświadomiły mi, że nie istnieją granice wiary i nadziei, a co za tym idzie możliwości dążenia człowieka do wolności.”

Marian Golda

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach.  

„Od momentu zerwania z nałogiem tj. od 22 lat, moim powołaniem jest praca w kręgu osób uzależnionych. Dlatego wybór słowa „krąg”, aby opowiedzieć o sobie jest w pełni świadomy. Słowo „krąg” oznacza dla mnie rodzinę, grupę, wspólnotę, współpracę ,wiarę i zaufanie. Ponad 15 lat jestem w kręgu ludzi, którzy w zgodzie ze swoimi wartościami i duchowością poszukują możliwości zmian swojego życia na lepsze. Jestem terapeutą, który wyszedł z kręgu uzależnienia i przekroczył jego granice dzięki Łasce Bożej. Dlatego w swojej pracy korzystam nie tylko z wiedzy ale też z osobistego doświadczenia, po to by lepiej pomagać innym. Prowadzę grupy i spotkania indywidualne podczas których dotykam tematów z kręgu wszelakich uzależnień i uzdrawiania relacji rodzinnych. Ciągle poszerzam swój krąg wiedzy i doświadczeń, otwieram się na nowe specjalizacje. Siłę daje mi wiara w Boga. Obecnie pracuję w Ośrodku, gdzie kobiety mogą stworzyć swój własny krąg bezpieczeństwa, zaufania i zmiany… W wolnych chwilach z ogromnym zainteresowaniem i troską dbam o swoje pszczoły, które również tworzą krąg rodzinny. Mam zaszczyt pełnić rolę ich opiekuna.”

Władysława Żarczyńska

Certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień w Łodzi, Miejski Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielaku-Białej.  

„Pomaganie innym zawsze było moją pasją. Od 20 lat zajmuję się tym również profesjonalnie. W tym Ośrodku, miejscu absolutnie wyjątkowym. pomaganie kobietom, które w ucieczce od problemów życia i od cierpienia emocjonalnego, wpadły w pułapkę uzależnienia, daje mi szczególną radość i satysfakcję. Uczymy się wspólnie cieszyć życiem, tym niedocenianym cudem, który w Nas płynie.. „

Bartosz Woźnikowski

Instruktor Terapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa.

Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz własne doświadczenia pozwoliły mi spojrzeć na problem jako na chorobę umysłu ciała i ducha.Wierze, że połączenie terapii uzależnień z programem „12 kroków” potrafi prawdziwie odmienić ludzkie życie. W tym miejscu, dobrym miejscu, czuć miłość, zrozumienie i wspólne wsparcie. Ufam i wiem, że człowiek staje się szczęśliwy kiedy może pomagać innym, bogaty gdy potrafi się dzielić. 

„… albowiem dając – otrzymujemy, wybaczając – zyskujemy wybaczenie a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.”

Ela Ćwiękowska

Mgr. psychologii SWPS Katowice, Psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji.  

” Pracuję również jako psycholog w Beskidzkim Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzybrodziu Bialskim na Oddziałach: Psychiatrycznym, Dziennym Psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi zdobyłam w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż w Bielsku Białej. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, obecnie w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inspiruje mnie człowiek oraz jego możliwości zmiany siebie i swojego życia. „

Personel dodatkowy:

Iwona Urbańska-Kosiek

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu rodziny, teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i specjalistyczne studia rodziny.  

„Rozmawianie z ludźmi jest moją życiową pasją, lubię wspierać rozwój rodziny, szczególnie rolę kobiety, matki. Prowadzę warsztaty z zakresu relacji w rodzinie: rodzicielskich, małżeńskich, przeżywania straty w rodzinie, przebaczenia zranień… Moją drugą pasją jest Ziemia Święta, w której często przebywam jako przewodnik Biblijny.”

Personel medyczny:

lek, med. Henryk Wieja

Lekarz Internista, Kardiolog, diagnosta

dr n. med. Jerzy Bronowski

Lekarz Specjalista Psychiatra

Współpracujący

Ks. Józef Walusiak

Kapelan Ośrodka, Specjalista terapii uzależnień

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group