Złość

Złość

Każdy z nas od czasu do czasu się złości. Złość jest bardzo pożytecznym uczuciem. Informuje nas, że coś jest nie w porządku, że zostały naruszone nasze granice lub zranione nasze potrzeby. Dzięki złości otrzymujemy impuls aby sprawdzić na czym polega problem, i podjąć odpowiednie kroki do zamiany. Następnie sprawdzamy czy podjęte działania były skuteczne, czy problem został rozwiązany. Jeśli przyczyny złości nie zostały usunięte, rozważamy inne rozwiązania. Złość zatem jest naszym emocjonalnym bezpiecznikiem i motywatorem do zmian. Jeśli podjęte pod wpływem złości kroki pozwoliły na likwidację problemu, złość mija a my możemy powrócić do normalnego funkcjonowania.

Oto jak działa zdrowy łańcuch złości:

 • złość informuje mnie że mam problem
 • zastanawiam się jak mogę problem rozwiązać
 • podejmuję działanie: mówię coś lub robię
 • sprawdzam rezultat działania
 • próbuje inaczej rozwiązać problem (o ile wcześniej mi się nie udało), lub
 • pozwalam złości przeminąć (jeśli moje działanie odniosło oczekiwany efekt)

Podobnie jak cały nasz organizm, również złość może podlegać chorobie. Nałogowa złość, agresja, sadyzm, to patologie zdrowej złości.
Osoby łatwo wpadające w złość to ludzie nadmiernie wrażliwi. Bardzo łatwo ich dotknąć, zranić. W efekcie ciągle się złoszczą z powodów, których inni ludzie nawet nie dostrzegają.

Łańcuch złości osoby uzależnionej od złości wygląda zatem zupełnie inaczej:

 • złość informuje mnie że WSZYSTKO JEST PROBLEMEM
 • myślę o tym bez przerwy
 • pod wpływem złości posuwam się za daleko w tym co myślę, mówię lub robię
 • ignoruję informacje otoczenia o swoim zachowaniu i porażkach
 • nie koryguję swoich przekonań, działań i zachowań
 • NIE POZWALAM ABY MOJA ZŁOŚĆ ODESZŁA

Jeśli masz problem ze złością , pewnie zastanawiasz się jak do tego doszło? Czy urodziłaś się wściekła? Czy zaczęło się to w dzieciństwie? A może nabawiłaś się złości w okresie dorastania lub w małżeństwie?

Główną i najczęstszą przyczyną problemów ze złością jest dorastanie w domu, w którym występowały tego typu problemy. Dzieci uczą się złości od rodziców. Uczą się kiedy się złościć, jak się złościć i jak  bardzo się złościć. Nazywamy to modelem zachowań. Rodziny z problemem nałogowej, patologicznej złości funkcjonują inaczej niż rodziny normalne. Mają trzy destrukcyjne nawyki:

 1. Uważają, że wysoki poziom złości jest czymś normalnym
 2. Domownicy nie słuchają się na wzajem dopóki ktoś nie zacznie się złościć.
 3. Starają się rozwiązywać problemy przy pomocy złości.

W takich rodzinach złość jest jak zepsuty znak ostrzegawczy na przejeździe kolejowym, dzwoni i świeci cały czas, nawet wtedy gdy nie przejeżdża pociąg.
Choć problem nałogowej złości sięga domu rodzinnego i lat dzieciństwa, to jednak TYLKO TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNA ZA SWOJĄ ZŁOŚĆ. Do każdego z nas należy obowiązek korygowania swoich zachowań, budowania relacji, współżycia w społeczeństwie i rodzinie bez ranienia innych i siebie. Poznanie przyczyn i źródeł uzależnienia od złości powinno pomóc nam w przeprowadzeniu koniecznych zmian.
O to właśnie chodzi. Teraz przyszedł czas na zmianę, czas na działanie. Rzeczywista zmiana zaczyna się kiedy obiecamy coś samym sobie. Przyrzekniemy zrobić wszystko co będzie konieczne. Potrzebna Ci będzie szczerość i uczciwość w stosunku do samej siebie, żebyś nie powróciła do starych schematów niedostrzegania swojej złości, oraz chęć do przyznania się do błędów i naprawienia ich.

Potrzebna Ci będzie pomoc. Nie próbuj robić tego wszystkiego sama. Proś o pomoc terapeutę lub sponsora grupy samopomocowej. Proś o pomoc ludzi do których masz zaufanie, ludzi którzy potrafią kontrolować swoją złość lepiej niż Ty.
Twój cel to spokój i łagodność przeżywana TYLKO DZIŚ..TYLKO PRZEZ KOLEJNE DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY. Daj poprowadzić się modlitwie o spokój i pogodę ducha:

Boże użycz mi Pogody Ducha
abym godziła się z tym, czego nie mogę zmienić.
Odwagi , abym zmieniała to, co mogę zmienić.
I Mądrości aby odróżniała jedno od drugiego.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group