Niższa cena terapii
ośrodek leczenia uzależnień
+48 735 469 430

Gdzie szukać pomocy w czasie pandemii COVID-19?
Dowiedz się więcej


Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet

Podmiot leczniczy. Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408 - certyfikaty

Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień kobiet. Specjalizujemy się w terapii kobiet, co ma ścisłe przełożenie na skuteczność programu Ośrodka, który wynosi ponad 80%.

Obejrzyj poniższy wywiad w telewizji TVP o naszym Ośrodku Terapii Uzleżnień
Jeśli trafiłaś na naszą stronę oznacza to, że Ty lub osoba z twojego otoczenia zmaga się z uzależnieniem i szukasz pomocy. Tutaj tę pomoc znajdziesz. Mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem...walki o siebie lub o swoich najbliższych...

Do naszego ośrodka trafiają róznorodne kobiety: młode, w średnim wieku i starsze, gospodynie domowe, kobiety sukcesu i studentki, wywodzące się z zamożnych bądź ubogich rodzin, mężatki i singielki. Chociaż każda z nich jest inna, wszystkie osiągnęły stan w którym musiały przyznać, że alkohol w poważnym stopniu wpływa na ich życie. Dzięki programowi ośrodka znalazły sposób aby przestać pić, zachować trzeźwość i zbudować nowe życie, bardziej pełne, szczęśliwe i wolne.

Oferowany przez naszą specjalistyczną placówkę program terapeutyczny dla kobiet, pozwala na powrót odzyskać równowagę psychiczną, emocjonalną i duchową. Kompleksowy i wieloetapowy program Ośrodka jest połączeniem psychoterapii oraz programu 12-stu kroków AA. Istotą tego programu jest doświadczenie poparte wiedzą o trzeźwieniu.

Otaczamy naszą opieką także rodziny osób uzależnionych. W przypadku współuzależnienia dochodzi bowiem do destabilizacji funkcjonowania całego systemu rodzinnego, co rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Osoba taka żyje w permanentnym stresie, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, podstawowe potrzeby psychiczne i życiowe nie zostają zaspokajane.

Ośrodek Terapii Uzależnień

Istnieje jednak punkt zwrotny w tym procesie. Możesz przerwać ciąg kiedy zwrócisz się o pomoc i skonfrontujesz się ze swoim problemem. Pomoc jest w zasięgu ręki ale musisz podjąć decyzję by o nią poprosić. Kontaktując się z nami spotkasz się osobami, które myślały i czuły tak jat Ty i mają doświadczenie w zdrowieniu.

Ośrodek oferuje wielotorowy, bogaty merytorycznie program zdrowienia, co stanowi o jego wysokiej skuteczności. Oferta podstawowa obejmuje grupową oraz indywidualną terapię uzależnień, indywidualną opiekę psychologa, opiekę lekarza psychiatry i internisty, warsztaty i zajęcia dydaktyczne, meetingi w grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo oferujemy możliwość relaksu i wyciszenia, wsparcie duchowe oraz zapewniamy pełną dyskrecję.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień – poznaj naszą kadrę

Dobry ośrodek odwykowy to przede wszystkim tworzący go ludzie.

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra. Przywiązujemy wielką wagę do procesu rekrutacji i wysokich wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników i etyki zawodu. Jako certyfikowany ośrodek terapii, dbamy o to, aby nasi kandydaci spełniali wszystkie wymogi PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) dotyczące wykonywania zawodu terapeuty i Ustawy o Lecznictwie Odwykowym. Dodatkowo są poddawani superwizji, czyli kontroli skuteczności programu leczenia uzależnień oraz etyki zawodu.

Kadra Ośrodka Terapii Uzależnień

Nasza kadra jednak to nie tylko wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie leczenia uzależnień kobiet, ale przede wszystkim ludzie, dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia. Wielu z naszych pracowników ma wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy w całym systemie leczenia odwykowego w Polsce, między innymi w szpitalach, miejskich ośrodkach terapeutycznych, oddziałach detoksykacji, noclegowniach, izbach wytrzeźwień czy placówkach MOPS, gdzie ratowali życie osób całkowicie wyniszczonych nałogiem, często nazywanych „beznadziejnymi przypadkami”.

„…Chcemy nieść pomoc, ponieważ mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem… walki o siebie lub o swoich najbliższych.”

Leczenie uzależnień kobiet

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.: zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany depresyjne, lękowe). Wówczas terapia w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień staje się nieodzowna.

Również model picia alkoholu przez kobiety jest inny niż u mężczyzn. Kobiety piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną. Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. To zagubienie, charakterystyczne zarówno dla uzależnionych jak i współuzależnionych kobiet, często jest drastycznie pogłębione przez takie doświadczenia jak przemoc, porzucenie, molestowanie seksualne, gwałt, aborcja, bulimia i anoreksja, samookaleczenia fizyczne i psychiczne, niezdolność do samo wybaczenia.

Pojawia się zatem pytanie: gdzie na odwyk powinna udać się kobieta borykająca się z takimi problemami?

Oczywistym staje się, że dla kobiet powinno się opracowywać specjalistyczne programy leczenia uwzględniające specyfikę kobiecego alkoholizmu. Takie programy są tworzone również w Polsce. Jednak dostępność tych programów jest niewystarczająca. Istotnym problemem placówek leczących osoby uzależnione, jest pominięcie specyfiki problemu w programach terapeutycznych, co powoduje, że kobiety często czują się niezrozumiane i mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet.

Prywatne ośrodki odwykowe w Polsce - co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień kobiet.

Specjalizujemy się w pomocy kobietom uzależnionym od alkoholu, leków, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Prowadzimy również terapię w zakresie zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja), oraz terapię dla współuzależnionych.

Z uwagi na specyfikę uzależnienia kobiet (nadużywanie w samotności, rozchwianie emocjonalne, stany depresyjne, zaburzone relacje damsko-męskie itp.) specjalizujemy się tylko w pomocy kobietom, co pozwala na głębszą i szerszą analizę problemu, zapewnia też bezpieczeństwo emocjonalne naszych pacjentek.

Ośrodki Odwykowe w Polsce Podmiot leczniczy. Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408 - certyfikaty

Istnieje punkt zwrotny w tym procesie. Możesz przerwać ciąg wstydu i oporu kiedy zwrócisz się o pomoc i skonfrontujesz się ze swoim problemem. Ta pomoc jest w zasięgu ręki ale musisz podjąć decyzję by o nią poprosić. Wybierz najlepszy ośrodek odwykowy w Polsce.

Kontaktując się z nami spotkasz się osobami, które myślały i czuły tak jat Ty i mają doświadczenie w zdrowieniu. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz kompleksowy i wielotorowy program zdrowienia. Nasz zamknięty ośrodek odwykowy dla kobiet jest jednostką medyczną i spełnia wymogi stawiane podmiotom świadczącym usługę leczniczą. Jak w każdym dobrym ośrodku odwykowym, nasz program terapeutyczny poddawany jest kontroli przebiegu i skuteczności programu leczenia oraz etyki zawodu. Nasz program to połączenie terapii kobiet i programu 12-stu kroków AA, którego istotą jest pomoc w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, lecz poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem.

Skuteczny Ośrodek Odwykowy

Sama abstynencja to dopiero początek procesu zdrowienia. Z każdym dniem terapii stan fizyczny i psychiczny pacjentki poprawia się. Jest to jednak nadal w pełni rozwinięty stan chorobowy. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nie zanikają automatycznie z chwilą zaprzestania picia przez osobę uzależnioną. Nadal pacjentka w nałogowy sposób reguluje swoje emocje, co szczególnie jest widoczne w sytuacjach stresowych. Wzrasta przykre napięcie, któremu towarzyszy coraz silniejsze pragnienie ulgi. Pojawia się głód alkoholowy. Pacjentki na początku leczenia często nie potrafią poradzić sobie z tym głodem. To właśnie w tym okresie, wśród pacjentów leczących się w poradniach jest najwięcej powrotów do picia i rezygnacji z leczenia. Inaczej sytuacja kształtuje się w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Tutaj bowiem osoba uzależniona uzyskuje silne oparcie w towarzyszącej jej, praktycznie cały dzień, grupie terapeutycznej i w społeczności.

Nasz program to połączenie terapii kobiet i programu 12-stu kroków AA, którego istotą jest pomoc w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, lecz poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem. Jest to tzw. model Minnesota, stosowany od lat w leczeniu odwykowym w Polsce.

Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w USA w stanie Minnesota w 1940 roku. W oparciu właśnie o ten program, w mniejszym lub większym stopniu, zostały stworzone wszystkie stosowane do tej pory terapie uzależnień. Jak wskazuje raport z 2013 roku ”National Survey of Substance Abuse Treatment Service w USA, model programu 12 kroków AA jest wykorzystywany aż w 74% ośrodków odwykowych w USA. Badania pokazują że aż 67% osób zdrowiejących w oparciu o ten program zachowuje trzeźwość przynajmniej przez kolejne 16 lat, podczas gdy w oparciu o samą terapię zaledwie 25%. Do tej pory nauka nie znalazła bardziej efektywnej metody walki z uzależnieniem.

O wysokiej skuteczności i prestiżu naszego prywatnego ośrodka leczenia uzależnień świadczą opinie naszych pacjentek, liczne certyfikaty i programy eksperckie w radio i telewizji.

Prywatna terapia uzależnień

Prywatna terapia uzależnień nie zawsze oznacza lepszą i skuteczniejszą. Wiele prywatnych ośrodków odwykowych w Polsce oferuje usługę, nie spełniając wymogów ustawy o lecznictwie odwykowym. Podstawowym kryterium wyboru powinien być wpis ośrodka do rejestru podmiotów wykonujących usługę leczniczą, ilość godzin terapii, kadra z uprawnieniami, certyfikowany program, a nie sauna czy basen. Jednakże prywatna klinika uzależnień to lepsze warunki bytowe dla pacjenta. Choć nie powinny one stanowić głównego kryterium wyboru, z pewnością wpływają na komfort i poczucie zaopiekowania.

Nasz specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet położony jest w malowniczym miejscu, u podnóża Beskidów, gdzie w ciszy i w harmonii z przyrodą pacjentki mogą odzyskać równowagę psychiczną i duchową. Posiadamy pokoje 2 i 3 osobowe, sale terapeutyczne, salę telewizyjną z kominkiem, bibliotekę, Internet, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, parking, pralnię i suszarnię, dodatkowo całodobowo dostępna jest kawa, herbata i woda mineralna.

Podmiot leczniczy. Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408 - certyfikaty

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień w Polsce

Z danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wynika, że w refundowanych przez NFZ placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu blisko co piąta osoba uzależnienia od alkoholu została skierowana do placówki przez sąd rodzinny, przy czym odsetek osób sądownie zobowiązanych do leczenia w całodobowych oddziałach terapeutycznych wynosił aż 37%. Z tego powodu proces terapeutyczny w tych placówkach nakierowany jest głownie na edukację alkoholową, oraz na uświadamianie pacjenta o jego nałogu, a w przypadku kobiet szczególnie ważny jest głęboki proces terapeutyczny, obejmujący sferę relacyjną, emocjonalną, psychiczną i duchową.

To właśnie wstyd i poczucie winy powodują, że kobiety rzadziej szukają pomocy. Nierzadko zdarza się również, że partnerzy kobiet uzależnionych nie chcą by partnerka podejmowała terapię w ośrodkach koedukacyjnych ze względu na przewagę mężczyzn w tych placówkach. W naszym przekonaniu tylko w bezpiecznym środowisku jakim jest społeczność kobiet wszystkie te problemy mogą być otwarcie i ze zrozumieniem dyskutowane.

Program naszej kliniki uzależnień dla kobiet to połączenie terapii, społeczności terapeutycznej i programu 12-stu kroków AA. Jest to tzw. model Minnesota. Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w USA w stanie Minnesota w 1940 roku. Tak powstał model "Minnesota", obecnie stosowany w wielu krajach.

Taką metodę pracy z uzależnionymi rekomendują również największe autorytety polskiego leczenia odwykowego, jak prof. Bohdan Woronowicz, Wiktor Osiatyński, czy doktor psychologii Ewa Woydyłło. Cytując prof. Bohdana Woronowicza w książce pt.: „Dasz radę! O pokonywaniu uzależnień”: „..pracując w swoim centrum, zauważyłem że łączenie programu AA z terapią, daje o wiele lepsze i stabilniejsze efekty w leczeniu uzależnień..”

Prywatny ośrodek odwykowy – najczęstsze pytania.

Rozumiemy jak bardzo pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną ludzi i co za tym idzie na wzrost problemu uzależnienia. Wiele osób znalazło się również w ciężkiej sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy obniżyć nasze ceny szukając innych źródeł finansowania, między innymi poprzez naszą Fundację, aby jak najwięcej osób potrzebujących mogło skorzystać z pomocy Ośrodka.
  Ile kosztuje pobyt w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień kobiet?

 • Istnieje możliwość opłacenia leczenia W SYSTEMIE RATALNYM, już od 59 zł miesięcznie. Możesz również uzyskać DOFINANSOWANIE swojego leczenia przez naszą Fundację Pomocy Kobietom.
 • Jak uzyskać dofinansowanie leczenia uzależnień?

 • Każda kobieta gotowa przyjąć pomoc w walce z uzależnieniem może starać się o dofinansowanie swojego leczenia odwykowego poprzez Fundację na Rzecz Pomocy Kobietom. Wystarczy wypełnić formularz dofinansowania. Zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.
 • Czy istnieją ograniczenia wiekowe w przyjęciu na odwyk dla kobiet?

 • Nie ma znaczenia ile masz lat. Ważna jest gotowość podjęcia leczenia odwykowego. Nasza najmłodsza pacjentka miała 21 lat a najstarsza 76. Każdy wiek jest odpowiedni dla ratowania swojego życia.
 • Jak długo trwa pobyt w zamkniętym ośrodku odwykowym dla kobiet?

 • Standardowy sugerowany pełny pobyt na odwyku dla uzależnionych kobiet to 6 tygodni a dla współuzależnionych 3 tygodnie. Mamy w ofercie również 4 tygodniowy program podstawowy, oraz 14 dniowy program nawrotów. Istnieje też możliwość przedłużenia pobytu.
 • Co po wyjściu z ośrodka terapii uzależnień?

 • Po zakończonym pobycie zapewnimy kontakt w Twoim miejscu zamieszkania lub możliwie najbliższym z osobą która udzieli Ci wsparcia w początkowym okresie. Otrzymasz też wykaz mitingów AA, oraz zalecenia „na wyjście”. Pacjentki naszego prywatnego ośrodka odwykowego mogą również bezterminowo uczestniczyć w mitingach i imprezach organizowanych przez ośrodek, maja możliwość uzyskania indywidualnych porad i uczestnictwa w warsztatach.
 • Co należy zabrać na prywatny odwyk ?

 1. piżama, bielizna, dres, obuwie sportowe, pantofle, wygodna odzież,
 2. ręczniki, przybory higieniczne i kosmetyki,
 3. zeszyt min 60 kartek., długopis, zakreślacz,
 4. w przypadku brania leków- na cały czas pobytu, wraz z zaleceniami dawki / stosowania wystawionymi przez lekarza (obowiązek poinformowania lekarza ośrodka o braniu leków, oddania ich w depozyt do dawkowania pod kontrolą personelu do momentu diagnozy przez nasz zespół medyczno- terapeutyczny,
 5. papierosy w wypadku palenia (istnieje możliwość zakupienia na miejscu),
 6. nie można przywozić swojej żywności i napojów. (istnieje możliwość zakupienia na miejscu),
 7. prosimy nie przywozić narzędzi ostrych, płynów do płukania ust na bazie alkoholu, perfum, syropów na bazie alkoholu, gier hazardowych i kart do gry,
 8. prosimy nie przywozić swoich książek, pozycji typu czasopisma dla kobiet, magazyny czy nowele, z uwagi na intensywność zajęć i konieczność skupienia się na procesie terapeutycznym

  Czy moja anonimowość w prywatnym ośrodku zamkniętym jest bezpieczna?

 • Całkowicie! W Ośrodku obowiązuje pełna dyskrecja i ochrona danych osobowych. Zwracamy się do siebie po imieniu, nawet personel zna pacjentki tyko z imienia
 • Czy otrzymam zwolnienie lekarskie L4 na prywatnym odwyku?

 • Tak, na wniosek pacjentki wystawiamy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie wystawia lekarz internista. Na zwolnieniu nie ma danych ośrodka terapii uzależnień
 • Czy rodziny znajdą tu pomoc w leczeniu współuzależnienia?

 • Tak, nasz program rodzinny jest dostępny dla każdego członka rodziny. Obejmuje warsztaty i indywidualne konsultacje z terapeutą. Wymaga wcześniejszej rejestracji
 • Czy na prywatny odwyk potrzebne jest skierowanie lekarskie?

 • Nie, wystarczy ustalić termin rozpoczęcia terapii telefonicznie. Aby zarezerwować termin należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 10% ceny rezerwowanej usługi
 • Czy rodzina może mnie odwiedzić w zamkniętym ośrodku odwykowym?

 • Tak. Wizyty rodzin odbywają się w niedzielę w godzinach od 10:00 do 17:00, począwszy od drugiej niedzieli pobytu pacjentki
 • Czy można zabrać telefon do kliniki uzależnień kobiet?

 • Tak, korzystanie w tylko wyznaczonym czasie wolnym
 • Czy można zabrać laptopa na swoje leczenie odwykowe?

 • Nie, istnieje możliwość korzystania w wyznaczonym czasie z komputera w Ośrodku
 • Czy jest dostępna pralnia?

 • Tak, zapewniamy też detergenty.
 • Czy można zabrać alkohol lub inne środki odurzające na odwyk alkoholowy?

 • Kategorycznie nie! Skutkuje to natychmiastowym wydaleniem z Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów