Narkomania

Leczenie narkomanii

Narkomania to problem składający się z wielu płaszczyzn – społecznej, kulturowej, medycznej i prawnej. Polega na dostarczaniu do organizmu silnie uzależniających substancji, które wpływają na czynności mózgu. Leczenie narkomanii jest procesem trudnym, zależnym od zaangażowania osoby uzależnionej, ale możliwym. Problem uzależnienia narkotykowegodotyczy nie tylko chorego, ale również jego rodziny i otoczenia. Pierwsze zauważone objawy powinny budzić niepokój
i zmotywować do jak najszybszego podjęcia terapii. Narkomania postępuje stopniowo – im wcześniej podjęte działania tym większa szansa, że leczenie narkomanii zakończy się powodzeniem.

Narkomania – czym jest?

 Narkomania to inaczej uzależnienie od narkotyków. Jest postępującą chorobą, która
w efekcie prowadzi do wyniszczenia organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest silny przymus przyjmowania środka odurzającego, z czasem – w coraz większych dawkach. Narkotyki powodują uzależnienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne.  Choroba oddziałuje negatywnie na całe ciało, duszę, emocje, a także na relacje z innymi. Z uwagi na poważne konsekwencje uzależnienia od narkotyków, wymaga ona konsultacji ze specjalistą, ponieważ samodzielne pokonanie zaawansowanego uzależnienia jest niemożliwe.

Narkomania – jakie są objawy?

Objawy narkomanii kobiet można wskazać bardzo wiele – od społecznych i psychicznych po fizyczne. Niektórymi z symptomów świadczących o zażywaniu narkotyków mogą być zmiana środowiska, zachowania, a nawet stylu ubierania się. Osoby uzależnione często doświadczają konfliktów z najbliższym otoczeniem, stają się nerwowe i drażliwe, zaniedbują swoje codzienne obowiązki. Są to jedne z wielu znaków ostrzegawczych, które powinny zwrócić uwagę rodziny i przyjaciół uzależnionego.

Jednak najważniejszym objawem uzależnienia od narkotyków kobiet jest niekontrolowany przymus sięgania po narkotyki. Chora nie panuje nad przyjmowaną ilością środków odurzających, nawet pomimo prób nie jest w stanie samodzielnie utrzymać abstynencji. Do objawów narkomanii zaliczyć można m.in.:

 • ciągły wzrost tolerancji na substancje odurzające,
 • nieustanne sięganie po narkotyki pomimo wystąpienia negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z ich przyjmowaniem,
 • silna koncentracja na zdobywaniu narkotyków,
 • pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego (drażliwość, omamy, depresja, lęki, zaburzenia koncentracji, drżenie mięśni itp.),
 • wahania nastroju,
 • zaburzenia snu,
 • utrata zainteresowań,
 • przekrwione oczy i rozszerzone źrenice,
 • zaburzenia równowagi, powolny chód,
 • spadek energii,
 • bóle głowy i żołądka,
 • gonitwa myśli i bełkotliwa mowa,
 • specyficzny zapach ciała,

paranoje narkotyczne (zaburzenia tożsamości, kłamstwa, wybuchy agresji, niskie poczucie własnej wartości, myśli samobójcze itp.)

Leczenie narkomanii – jak sprawdzić czy jestem uzależniona?

Narkomania kobiet jest chorobą postępującą. Uzależnienie od substancji odurzających przebiega na kilku etapach. Można przedstawić je w czterech szczegółowych fazach:

 • Faza inicjacji – jest to moment pierwszego kontaktu z narkotykiem, wynikający m.in. z potrzeby zaspokojenia ciekawości, na tym etapie mówi się o przyjęciu odurzającego środka po raz pierwszy w życiu.
 • Faza eksperymentalna – na tym etapie zwykle zapada decyzja albo o zakończeniu swojej „przygody” z narkotykami lub też o jej kontynuowaniu. Dalsze przyjmowanie środków prowadzi do fazy eksperymentowania, w której osoba próbuje kolejnych narkotyków.
 • Faza używania substancji – w tej fazie widoczne są już początki uzależnienia, gdyż osoba zażywa narkotyki w sposób częsty i regularny. Na tym etapie zaczynają się pojawiać wahania nastroju, zachowania agresywne oraz smutek. Często dochodzi również do porzucenia dotychczasowych znajomości, zainteresowań i obowiązków, a nawet do zaniedbania higieny osobistej.
 • Faza uzależnienia – ten etap charakteryzuje się silnym przymusem brania substancji narkotycznych w coraz większych ilościach. Uzależniony nie jest w stanie przerwać samodzielnie ich przyjmowania – jest to moment, w którym konieczna jest pomoc profesjonalistów.

Jeżeli dostrzegasz u siebie podobny przebieg problemu oraz nie potrafisz kontrolować przyjmowanych środków, utożsamiasz się z objawami, a także odczuwasz negatywne skutki psychiczne i fizyczne ciągłego dostarczania szkodliwej substancji do organizmu – z dużym prawdopodobieństwem możesz przypuszczać, że jesteś osobą uzależnioną. Ostateczną
i pewną diagnozę stawia jednak terapeuta uzależnień i lekarz. Pierwsze sygnały świadczące o chorobie powinny być jak najszybciej skonsultowane ze specjalistą, ponieważ wczesne wykrycie uzależnienia i podjęcie leczenia uzależnienia u kobiet, daje większe szanse na powrót do zdrowia. Leczenie narkomanii – skorzystaj z pomocy naszego ośrodka.

Narkomania – popularne środki odurzające

Narkomania może obejmować różnego rodzaju środki odurzające. Narkotyki to inaczej substancje psychoaktywne, czyli takie, które wpływają na centralny układ nerwowy, powodując zmiany w świadomości, nastroju, zachowaniu i spostrzeganiu. Środki te są zwykle nielegalne, niebezpieczne i bardzo szybko prowadzą do uzależnienia. Wśród najpopularniejszych narkotyków wyróżnić można substancje takie jak:

 • Marihuana – inaczej ziele konopi indyjskiej, stosowane najczęściej w formie papierosa, zaburza pamięć i koncentrację uwagi, znacząco zmienia odbiór otoczenia, podnosi nastrój, zaburza koordynację ruchów i ocenę odległości, spowalnia reakcje
  i zmienia poczucie czasu. Dym, jaki powstaje przy paleniu marihuany zawiera liczne substancje rakotwórcze, a ponadto pojawiają się głosy mówiące o wpływie tego narkotyku na trwałe uszkodzenie komórek mózgowych. Marihuana często bywa pierwszą przyjmowaną substancją, która otwiera drogę do dalszych eksperymentów
  z narkotykami.
 • Amfetamina – jest środkiem, który daje najpoważniejsze powikłania psychiczne
  i fizyczne. To narkotyk stosowany w celu pobudzenia i zlikwidowania zmęczenia, poprawy procesu myślenia i uczenia się. Przyspiesza akcję serca, rozbudza przekonanie o własnej wartości, mocy i sile, zapewnia dobry humor oraz pewność siebie. Znosi odczuwanie głodu oraz potrzebę snu.  Do skutków przedawkowania zalicza się niewydolność krążenia, omamy wzrokowe, a w niektórych przypadkach nawet śmierć, wynikającą z zawału serca lub udaru mózgu.
 • Kokaina – środek silnie pobudzający, likwiduje zmęczenie i senność, daje poczucie siły, pewność siebie i euforię. Może również wywołać niepokój, drażliwość, agresję
  i lęk. Przyjęty w zbyt dużych dawkach powoduje zawroty głowy, nadmierną potliwość, czasem drgawki i utratę przytomności. Poważnie wyniszcza układ hormonalny. Po kilku godzinach euforii następuje głęboka depresja, myśli samobójcze oraz silne zmęczenie i potrzeba wypoczynku, jednakże po zażyciu tego środka sen jest niemożliwy.
 • Crack – jest pochodną kokainy o wzmocnionym działaniu, bardzo szybko działa na centralny układ nerwowy, dając poczucie wielkich możliwości i ogromnej siły. Przyjęty w większych ilościach może poskutkować śmiercią.
 • Ecstasy – stanowi pochodną fenyloetyloaminy, jej działanie polega przede wszystkim na wywołaniu wrażenia lekkości oraz otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Jest jednym z narkotyków, które powodują silne zniszczenie narządów wewnętrznych, w tym uszkodzenie wątroby, nerek i mózgu. Przedawkowanie często kończy się śmiercią.
 • LSD – to jeden z najsilniejszych środków halucynogennych, a rodzaj przeżyć, jakie pojawiają się po zażyciu, jest trudny do przewidzenia. Nawet jedno przyjęcie LSD może skończyć się psychozą, dlatego jest to bardzo niebezpieczny narkotyk. Może prowadzić do ataków lęku, depresji czy też agresji – łącznie z autoagresją, obejmującą próby samobójcze. Powoduje również zaburzenia postrzegania i trudności
  w koncentracji.
 • Heroina – należy do grupy opioidów, a jej wstrzyknięcie szybko powoduje dobre samopoczucie, często na granicy z euforią. Kilkugodzinny relaks i odprężenie, któremu towarzyszy wysoka samoocena i poczucie siły, zmienia się diametralnie, gdy substancja przestaje działać. Wtedy pojawiają się intensywne objawy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, w postaci wymiotów, biegunek, bólów mięśni i nadmiernej potliwości, a także stanów lękowych i depresyjnych. Narkotyk ten uszkadza wątrobę, nerki, serce oraz mózg.
 • Środki wziewne – wśród tych substancji można wyróżnić m.in. rozpuszczalniki, kleje, benzynę czy lakiery. Ze względu na niską cenę oraz łatwą dostępność najpopularniejsze są wśród młodzieży. Wdychanie oparów powoduje szybkie niszczenie komórek nerwowych, prowadzące do zaburzeń pamięci, niezdolności logicznego myślenia oraz zaburzeń zachowania, w tym napadów agresji. Środki wziewne uszkadzają również serce, płuca, układ krwionośny, nerki i wątrobę. Może pojawić się także stan zapalny skóry i błon śluzowych. Odurzenie zazwyczaj skutkuje zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi i stanem rozweselenia. W przypadku tych narkotyków przedawkowanie również może zakończyć się nagłą śmiercią.

Uzależnienie od narkotyków – kiedy udać się na terapię?

Uzależnienie od narkotyków postępuje stopniowo, ale kobieta uzależniona nie jest w stanie przewidzieć tempa rozwoju choroby, ani tym bardziej nad nią zapanować. Dlatego już pierwsze sygnały ostrzegawcze powinny nakłonić do podjęcia leczenia narkomanii kobiet. Otoczenie i rodzina kobiety, u której podejrzewa się narkomanię, musi uważnie obserwować objawy i niepokojące zachowania. Uzależnienie od narkotyków jest chorobą, która katastrofalnie odbija się na każdym aspekcie życia, dlatego szybkie reagowanie jest kluczowe. Na refundowaną lub prywatną terapię leczenia narkomanii trzeba udać się jak najszybciej, aby zapobiec dalszemu wyniszczaniu organizmu. Narkomania kobiet może doprowadzić do nieodwracalnych skutków ubocznych oraz do śmierci, stąd zwlekanie
z podjęciem leczenia  jest wysoce ryzykowne.

Leczenie narkomanii kobiet – metody

Metod leczenia narkomanii kobiet, podobnie jak innych uzależnień, jest kilka. O ich doborze decyduje specjalista, który na podstawie objawów, czasu trwania i stopnia zaawansowania uzależnienia, proponuje pacjentce najlepsze rozwiązania. Najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną metodą jest pobyt w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień. Pacjentka ma do wyboru: terapię refundowaną lub prywatne leczenie narkomanii, jednak zawsze w trybie stacjonarnym. Tam, pod okiem i terapeutów, psychologów i psychiatry prowadzi się postępowanie lecznicze. W terapii narkomanii kobiet stosuje się m.in.:

 • model Minnesota,
 • terapię poznawczo-behawioralną,
 • model społeczności terapeutycznych,
 • terapię substytucyjną.

Dobrymi efektami cieszy się terapia wykorzystująca model Minnesota, gdzie uzależnienie traktowane jest jako choroba, którą należy leczyć holistycznie. Zwraca się tutaj dużą uwagę na udział rodziny i najbliższego otoczenia uzależnionego w procesie zdrowienia.

Detoks narkotykowy – jak wygląda?

Odstawienie narkotyków wiążę się z występowaniem tzw. głodu narkotykowego, któremu towarzyszy spora ilość negatywnych skutków ubocznych. Detoks narkotykowy w pierwszej kolejności ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn. Zadaniem początkowej fazy detoksu jest zniesienie objawów takich jak bóle głowy, skurcze mięśni, wymioty, rozdrażnienie,
a także lęki, omamy i zaburzenia snu. Symptomy odstawienie mogą przebiegać w bardzo niebezpieczny sposób, dlatego ważne jest, by odwyk odbywał się pod ścisłą opieką lekarzy. Często pacjentowi podaje się również specjalne preparaty uzupełniające niedobory, powstałe wskutek zażywania narkotyków. Po detoksie terapia przyjmuje postać pomocy psychologicznej. Często wymogiem do rozpoczęcia terapii leczenia narkomanii jest odbycie detoksu narkotykowego. Nad stanem pacjenta czuwać musi zespół specjalistów, ponieważ proces odstawiania narkotyków może przebiegać w różny, często nieprzewidywalny sposób.

Leczenie narkomanii – ile trwa?

Leczenie narkomanii kobiet trwa tak długo, jak potrzebuje tego pacjentka. Trudno jest określić konkretny czas trwania terapii, ponieważ zawsze zależy on od potrzeb indywidualnego przypadku. Czynniki różnicujące długość leczenia to m.in. zażywane substancje, stopień uzależnienia oraz wyniszczenia organizmu. Z związku z tym wyróżnia się:

 • leczenie szpitalne (detoks) – podejmowane przez szpitale i kliniki psychiatryczne, łączy najczęściej farmakologię i konsultacje ze specjalistami, trwa 21 dni wzwyż, a jego kontynuacją jest dalsze leczenie,
 • leczenie krótkoterminowe – prowadzone w specjalistycznych ośrodkach leczenia narkomanii, trwa od 6 do 12 tygodniu,
 • leczenie średnioterminowe – obejmuje programy terapeutyczne, prowadzone m.in. przez ośrodki leczenia narkomanii, trwa około 6-8 miesięcy,
 • leczenie długoterminowe – może trwać nawet rok lub dwa lata, a jego założeniem jest nie tylko terapia uzależnienia, ale także rozwój umiejętności społecznych.

Odwyk narkotykowy dla kobiet

Kobiety, które potrzebują leczenia z powodu uzależnienia od narkotyków, częściej niż mężczyźni cierpią na zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe. Kobiety są również bardziej podatne na rozwój traum oraz problemów obejmujących sferę psychiczną. Ponadto, częściej są ofiarami przemocy i nadużyć na tle seksualnym, co rodzi dodatkowe trudności natury emocjonalnej. Narkomania kobiet jest zwykle stygmatyzowana i otoczona wieloma mitami, budzącymi wstyd i poczucie niższości. Z tego powodu, odwyk od narkotyków dla kobiet oraz cała dalsza terapia powinny przebiegać w atmosferze empatii i współczucia, które może oferować prywatny ośrodek leczenia narkomanii kobiet. Każdą pacjentkę należy objąć indywidualną opieką i wsparciem psychologicznym, a metody postępowania muszą być dobrane stosownie do jej potrzeb. Z reguły kobiety uzależniają się szybciej niż mężczyźni, dlatego też odwyk i leczenie powinny mieć miejsce jak najszybciej po uświadomieniu sobie problemu.

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet – dlaczego my? 

W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień kobiet każdy przypadek uzależnienia traktujemy indywidualnie. Z tego względu, że przyjmujemy tylko kobiety, bardzo dobrze rozumiemy naturę ich uzależnień oraz walczymy ze stereotypami, zapewniając każdej pacjentce poczucie bezpieczeństwa. Nasz proces terapeutyczny sięga głęboko do korzeni problemu – leczymy nie tylko objawy uzależnienia, ale przede wszystkim przyczyny. Narkomania kobiet, jak każde inne uzależnienie, powinno być leczone w grupie, dlatego oprócz terapii indywidualnej, prowadzimy również wspólne warsztaty, społeczności i terapie grupowe, na których nasze pacjentki mogą dzielić się własnymi doświadczeniami, znaleźć zrozumienie i czerpać z wiedzy innych osób. Pomocą obejmujemy również rodzinę i najbliższe otoczenie uzależnionej osoby, walczymy
z problemem współuzależnienia. Doświadczona kadra specjalistów, pracujących w naszym specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, zapewnia empatyczne podejście i pełen profesjonalizm. Kierujemy się chęcią niesienia pomocy, a poczucie misji i autentyczność podejmowanych przez nas działań owocują wysoką efektywnością naszych terapii.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group