Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

O nas

Jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym dla uzależnionych i współuzależnionych kobiet.  Posiadamy pełną poświęcenia i zaangażowania wykwalifikowaną kadrę oraz kompleksowy i wielotorowy program zdrowienia. Nasz program to połączenie psychoterapii i programu 12-stu kroków AA, którego istotą jest pomoc w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, lecz poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem. Nasz ośrodek spełnia wymogi stawiane podmiotom świadczącym usługę leczniczą. Ośrodek i program terapeutyczny poddany jest superwizji, czyli kontroli przebiegu i skuteczności programu leczenia oraz etyki zawodu.

Chcemy nieść pomoc, ponieważ mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem… walki o siebie lub o swoich najbliższych.

Rozumiemy, że prosić o POMOC nigdy nie jest łatwo, jednak jeśli podjęłaś decyzję to ZADZWOŃ do nas już DZISIAJ.

 

Dlaczego w ośrodku dla kobiet?
W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.: zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany depresyjne, lękowe). Również model picia alkoholu jest inny niż u mężczyzn. Kobiety piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną.  Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. To zagubienie, charakterystyczne zarówno dla uzależnionych jak i współuzależnionych kobiet, często jest drastycznie pogłębione przez takie doświadczenia jak przemoc, porzucenie, molestowanie seksualne, gwałt, aborcja, bulimia i anoreksja, samookaleczenia fizyczne i psychiczne, niezdolność do samo wybaczenia, .  Wstyd i poczucie winy powodują lęk przed oceną za strony otoczenia przez co rzadziej szukają pomocy. Zdarza się  również, że  partnerzy kobiet uzależnionych i współuzależnionych nie chcą by partnerka podejmowała terapię w ośrodkach koedukacyjnych ze względu na przewagę mężczyzn w tych  placówkach.
W naszym przekonaniu tylko w bezpiecznym środowisku jakim jest społeczność kobiet wszystkie te problemy mogą być otwarcie i ze zrozumieniem dyskutowane. Wysoce wykwalifikowani terapeuci często z podobnymi doświadczeniami, z wielką wrażliwością i troską  dbają o bezpieczeństwo psychiczne podopiecznej podczas przepracowywania traumatycznych przeżyć. Nasz program dla kobiet,  warsztaty i zajęcia prowadzone są ze szczególnym naciskiem na samoakceptację, budowanie poczucia własnej wartości, asertywności i radzenia sobie z poczuciem winy.

Dlaczego w ośrodku zamkniętym?

Sama abstynencja to dopiero początek procesu zdrowienia. Z każdym dniem terapii stan fizyczny i psychiczny pacjentki poprawia się. Jest to jednak nadal w pełni rozwinięty stan chorobowy. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nie zanikają automatycznie z chwilą zaprzestania picia przez osobę uzależnioną. Nadal pacjentka w nałogowy sposób reguluje swoje emocje, co szczególnie jest widoczne w sytuacjach stresowych. Wzrasta przykre napięcie, któremu towarzyszy coraz silniejsze pragnienie ulgi. Pojawia się głód alkoholowy.
Pacjenci na początku leczenia często nie potrafią poradzić sobie z tym głodem. To właśnie w tym okresie, wśród pacjentów leczących się w poradniach jest najwięcej powrotów do picia i rezygnacji  z leczenia. Inaczej sytuacja kształtuje się w ośrodku zamkniętym. Tutaj bowiem osoba uzależniona uzyskuje silne oparcie w towarzyszącej jej, praktycznie cały dzień, grupie terapeutycznej i w społeczności.

Dlaczego w ośrodku prywatnym?

Ośrodek położony jest w malowniczym miejscu, u podnóża Beskidów, gdzie w ciszy i w harmonii z przyrodą pacjentki mogą odzyskać równowagę  psychiczną i duchową. Posiadamy pokoje 2 i 3 osobowe, sale terapeutyczne, salę telewizyjną z kominkiem, bibliotekę, internet, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, parking, pralnię i suszarnię,  dodatkowo całodobowo dostępna jest kawa, herbata i woda mineralna.

Ośrodek oferuje wielotorowy, bogaty merytorycznie program zdrowienia, co stanowi o jego wysokiej skuteczności. Oferta podstawowa obejmuje pobyt 4 tygodniowy w ośrodku zamkniętym z pełnym wyżywieniem, grupową oraz indywidualną terapię uzależnień,  warsztaty i zajęcia dydaktyczne, meetingi w grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, indywidualną opiekę psychologa, opiekę lekarza psychiatry. Dodatkowo oferujemy możliwość relaksu i wyciszenia, wsparcie duchowe oraz zapewniamy pełną dyskrecję.

 

Sprawdź naszą Politykę Prywatności