Leczenie depresji

Leczenie depresji

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, depresja jest jednym z najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych, zyskując tym samym miano choroby cywilizacyjnej XXI wieku.  Na depresję choruje na całym świecie około 350 milionów ludzi. Nieleczona jest niezwykle niebezpieczna i może pośrednio doprowadzić do śmierci. Tylko połowa przypadków choroby zostaje prawidłowo rozpoznana, z czego część jest leczona nieskutecznie. Z tego powodu niezwykle ważna jest znajomość natury depresji i jej pierwszych objawów. Szybkie podjęcie działań zaradczych może zatrzymać dalszy postęp choroby. Występujące objawy tego zaburzenia często różnią się w zależności od osoby, co rodzi trudności w jej rozpoznawaniu. Aby leczenie depresji było procesem skutecznym, należy bezzwłocznie sięgnąć po pomoc specjalistów, którzy dobierają metody terapii adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjentki.

Depresja – czym jest?

Depresja jest rodzajem zaburzenia nastroju i emocji, który może wystąpić u osób w każdym wieku. Dotyka dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn. Choroba ta polega na długotrwałym odczuwaniu zaawansowanego przygnębienia i stale utrzymującym się poczuciu beznadziei. Osoba dotknięta depresją traci sens życia, ma niską samoocenę, boryka się z natłokiem pesymistycznych myśli, niejednokrotnie samobójczych. Depresja jest czymś znacznie więcej, niż obniżony nastrój. To poważne zaburzenie, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Chora nie radzi sobie z codziennymi obowiązkami, stają się one dla niej przytłaczające, a rzeczy, które wcześniej przynosiły radość, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Pojawiają się trudności z planowaniem przyszłości, utrata zainteresowań, ciągłe zmęczenie, problemy z koncentracją i zaburzenia snu. Depresja jest chorobą, która zbiera śmiertelne żniwo. Jak podają statystyki, rocznie w Polsce ponad 5 tysięcy osób popełnia samobójstwo. Osoba cierpiąca na depresję wymaga szybkiej pomocy lekarskiej oraz wsparcia rodziny i przyjaciół. Warto podkreślić, że przy zapewnieniu odpowiedniej terapii, depresja jest chorobą w pełni uleczalną.

Leczenie depresji – objawy

Depresja to stan, który ujawnia się powoli i stopniowo. Chorujący niespostrzeżenie traci poczucie sensu życia, nie wykazuje zainteresowania żadną aktywnością, a jedyne czego pragnie to samotność, gdyż ma silne poczucie niezrozumienia przez bliskich. Aby lekarz mógł stwierdzić depresję, pacjent musi spełniać przynajmniej jedno z dwóch głównych kryteriów rozpoznania, jakimi są:

 • obecność utrzymującego się obniżonego nastroju,
 • wyraźny brak zainteresowania aktywnościami dnia codziennego.

Nie należy pochopnie stawiać diagnozy, ponieważ gorszy nastrój pojawia się czasem u każdego, a zbyt szybkie i nieprzemyślane wprowadzenie farmakoterapii może przynieść wiele negatywnych skutków ubocznych.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10, stwierdzenie depresji jest zasadne wtedy, gdy występują przynajmniej dwa z poniższych objawów:

 • utrzymujące się obniżenie nastroju,
 • utrata zainteresowań i zdolności do przeżywania radości (anhedonia),
 • zmniejszenie energii prowadzące do większej męczliwości i braku aktywności.

U pacjenta należy rozpoznać również minimum dwa spośród następujących objawów:

 • osłabienie uwagi i koncentracji,
 • niska samoocena i brak wiary w siebie,
 • poczucie winy i niskiej wartości,
 • pesymistyczne spojrzenie w przyszłość,
 • myśli i próby samobójcze,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia apetytu.

W żadnym wypadku nie wolno diagnozować się samemu!

 Depresji towarzyszą dolegliwości somatyczne, takie jak bóle głowy, zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, bezsenność lub przeciwnie – nadmierna senność, zaburzenia cyklu miesiączkowego czy spowolniona motoryka.

Jakie są stopnie depresji?

Depresja może przyjmować zróżnicowane typy, a jej epizody mogą przebiegać na różnych stopniach. Stan chorobowy może wyglądać inaczej u każdej pacjentki, z tego względu ważne jest indywidualne podejście do konkretnego przypadku, zarówno w stawianiu diagnozy, jak i w prowadzeniu leczenia. Klasyfikacja ICD-10 wyróżnia kilka stopni nasilenia depresji:

 • epizod depresji łagodny,
 • epizod depresji umiarkowany,
 • epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych,
 • epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi.

Dobór metod terapeutycznych jest zależny od stwierdzonych objawów. Ich natężenie określa się również według trzech następujących stopni:

 • Depresja I stopnia – jest to depresja lekka, zwana inaczej subdepresją, cechuje się występowaniem obniżonego nastroju bez względu na okoliczności. Sporadycznie pojawiają się inne oznaki zaburzeń depresyjnych, takie jak zmęczenie, złe samopoczucie, pogorszenie snu czy zmiany związane z apetytem. Niekiedy wskazuje się również na objawy psychosomatyczne, szczególnie bólowe.
 • Depresja II stopnia – umiarkowana, w której występuje stałe pogorszenie nastroju oraz emocjonalne zobojętnienie, niemożność odczuwania przyjemności. Charakterystyczna jest również alienacja społeczna, ogólne zniechęcenie, pogorszenie codziennego funkcjonowania.
 • Depresja III stopnia – bardzo silna i zaawansowana depresja, przy której pacjentki zmagają się z symptomami takimi jak głęboki smutek, niezdolność do wykonywania jakichkolwiek czynności, myśli samobójcze. Mogą wystąpić również objawy psychotyczne, urojenia, zachowania hipochondryczne.

Dokładnej diagnozy, uwzględniającej stopień nasilenia choroby dokonuje lekarz specjalista. Określa on także, z jakim typem depresji zmaga się pacjent. Depresja endogenna, sezonowa, reaktywna czy nerwicowa to tylko niektóre z możliwych typów. Szczegółowe rozpoznanie ma kluczowe znaczenie w poprowadzeniu efektywnej terapii.

Leczenie depresji – jakie są przyczyny?

Przyczyn depresji może być naprawdę wiele – od czynników psychologicznych, poprzez biologiczne i genetyczne, aż po społeczne. Często zdarza się, że choroba jest wywołana różnorodnymi, złożonymi problemami. To zaburzenie ma charakter wielowymiarowy, u każdej osoby może przebiegać inaczej. Pomimo wielu badań nad depresją, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące jej przyczyn.

Bardzo ważne jest to, że w przypadku osób uzależnionych depresja jest skutkiem nadużywania alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych. Szacuje się, że zaburzenia nastroju typu depresyjnego mogą występować nawet u 95% alkoholików, lekomanów oraz narkomanów dlatego pierwszym krokiem jest przede wszystkim leczenie uzależnienia. W przeważającej części u naszych pacjentek, które zaczynają wchodzić na drogę trzeźwości, depresja, jako wynik uzależnienia po prostu znika.

Jakie są skutki depresji?

Depresja, podobnie jak każde inne zaburzenie, niesie za sobą wiele poważnych skutków ubocznych. Nieleczona jest przyczyną różnego typu schorzeń, dolegliwości somatycznych
i licznych problemów społecznych. Skutki nieleczonej depresji dosięgają właściwie każdej strefy życia chorego. Wśród nich wymienić można:

 • ciągłe nawroty nasilonych epizodów depresyjnych,
 • pojawienie się zaburzeń lękowych, urojeń, myśli prześladowczych i innych zaburzeń psychicznych,
 • podejmowanie prób samobójczych,
 • zmiany osobowościowe,
 • zaburzenia seksualne,
 • dolegliwości psychosomatyczne, takie jak bóle głowy i brzucha, występujące bez wyraźnych przyczyn,
 • znaczne pogorszenie efektywności w pracy lub całkowite jej zaniedbanie,
 • postępujące wycofanie społeczne skutkujące samotnością i silnym poczuciem niezrozumienia.

Terapia depresji – jak leczyć?

Zaawansowana depresja wymaga leczenia farmakologicznego, które powinno być nakierowane przede wszystkim na psychoterapię. Pacjent powinien skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty, ponieważ choroba musi być rzetelnie rozpoznana pod kątem objawów, osobowości i potrzeb, a także ogólnej kondycji zdrowotnej oraz emocjonalnej. O tym, jakie metody zastosować, decyduje specjalista, po rzetelnym zapoznaniu się z sytuacją pacjenta. Prawidłowe postępowanie terapeutyczne w leczeniu depresji daje szansę na skuteczne zniesienie objawów choroby. Psychoterapię można stosować bez względu na stopień i zaawansowanie depresji.

Ważne jest zaangażowanie w terapię również rodziny i najbliższego otoczenia pacjenta. Wsparcie bliskich podczas leczenia jest ważnym elementem całego procesu terapeutycznego, który umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Leczenie depresji należy traktować holistycznie i wielotorowo, uwzględniając każdy aspekt życia pacjenta. Dokładne przepracowanie problemu daje większe szanse na uniknięcie nawrotów choroby w przyszłości. Nasze pacjentki objęte są wielotorową psychoterapią i pracują na tych wymiarach osobowości, które są kluczowe w leczeniu depresji tj.: poczucie własnej wartości, relacje  i więzi  rodzinne oraz międzyludzkie,  poczucie zależności.

Leczenie depresji – kiedy udać się do specjalisty?

Objawów depresji nigdy nie należy ignorować. Tak jak każda inna choroba, depresja wymaga konsultacji z lekarzem, prawidłowego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Do specjalisty najlepiej udać się jak najwcześniej. Zwlekanie z podjęciem decyzji o szukaniu pomocy może przynieść tylko negatywne konsekwencje. Zwrócenie się po pomoc do profesjonalistów jest krokiem niezbędnym, ale często trudnym. Osoba cierpiąca na depresję zwykle nie ma ochoty podejmować terapii, z uwagi na daleko posuniętą apatię, rezygnację i odczuwany brak perspektyw na przyszłość. Dlatego niezwykle ważną rolę odgrywa rodzina chorego, ponieważ jest w stanie go wesprzeć w poszukiwaniu rozwiązania. Połączenie profesjonalnej terapii z zaangażowaniem pacjenta i wsparciem rodziny dają wysoką szansę całkowitego pozbycia się choroby. Leczenie depresji w naszym specjalistycznym ośrodku przeplata wsparcie psychoterapeutyczne z leczeniem farmakologicznym. Całodobowa opieka specjalistów i intensywne działania terapeutyczne potrafią skutecznie rozprawić się z depresją.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group