Program ośrodka

Rozumiemy,  że decyzja o podjęciu leczenia wywołuje lęk. Nie musisz jednak w nim tkwić. Samotna walka z nałogiem jest zbyt trudna a nawet niemożliwa. Chcemy dać Ci nadzieję, że Twoje życie może się zmienić. Naszym głównym celem jest niesienie pomocy kobietom uzależnionym i ich rodzinom. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz kompleksowy i wielotorowy program zdrowienia. Ośrodek i program terapeutyczny poddany jest superwizji, czyli kontroli  przebiegu i skuteczności programu leczenia oraz etyki zawodu.

Chcemy aby nasza pomoc dotarła do jak największej liczby cierpiących kobiet, również tam  gdzie sytuacja rodzinna czy finansowa jest trudna.  Dlatego stworzyłyśmy Fundację na Rzecz Pomocy Kobietom, gdzie kobiety i ich rodziny mogą uzyskać potrzebną pomoc i wsparcie.

Istnieje możliwość opłacenia leczenia w systemie ratalnym już od 59 zł miesięcznie.

Możesz  uzyskać dofinansowanie  swojego leczenia przez naszą Fundację na Rzecz Pomocy Kobietom.

Program dla kobiet

– Program zdrowienia dla kobiet jest skierowany do uzależnionych i współuzależnionych kobiet. Oparty jest na idei, że razem możemy osiągnąć to czego nie możesz osiągnąć w pojedynkę. Jest to połączenie terapii psychologicznej i programu 12 kroków AA. Wielotorowość i intensywność programu znacząco wpływa na jego skuteczność. Nasz personel medyczny, zespół terapeutyczny i wolontariusze motywują i uczą pacjentki podejmowania koniecznych działań do walki z nałogiem w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem. Pacjentki zaczynają stosować ten program, na początku ucząc się go w codziennym życiu ośrodka. Terapia grupowa, warsztaty i mitingi pozwalają zrozumieć zachowania własne i bliskich, oraz zapoczątkować proces zmian. Skuteczność programu jest niepodważalna (więcej na ten temat znajduje się w zakładce „czy program działa”). Nie zostawiamy naszych pacjentek samym sobie. Po zakończonym pobycie zapewnimy kontakt w miejscu zamieszkania pacjentki lub możliwie najbliższym, z osobą która udzieli wsparcia w początkowym okresie. Podopieczna otrzyma też wykaz spotkań AA / AL-ANON oraz zalecenia „na wyjście”. Nasze pacjentki mogą również bezterminowo uczestniczyć w spotkaniach i imprezach organizowanych przez ośrodek, mają możliwość uzyskania indywidualnych porad i uczestnictwa w warsztatach. 

Program dla rodzin „Najlepsza droga pomocy”

– Alkoholizm to choroba, która oddziałuje na całą rodzinę. Jeżeli cała rodzina ma problem to cała rodzina potrzebuje rozwiązania. Rozumiemy jak bardzo bezradni i zdesperowani są członkowie rodzin kobiet uzależnionych, aby pomóc tym, które kochają. Program dla Rodzin daje narzędzia do efektywnego wspierania w decyzji o rozpoczęciu zmian w życiu i procesu zdrowienia przez ich najbliższych. Nasz program rodzinny jest oparty na założeniu, że każdy członek rodziny osoby uzależnionej był wykorzystywany przez tego, którego kocha. Program daje okazję do lepszego zrozumienia procesu uzależnienia, wybaczenia i wejścia w proces zdrowienia. Jeżeli bliska Ci osoba matka, żona, córka … cierpi z powodu uzależnienia nauczymy Cię jak rozmawiać z uzależnieniem i jak wspierać w sposób, który rzeczywiście pomaga, oraz jak poradzić sobie z własnym poczuciem krzywdy. Program wymaga wcześniejszej rejestracji i ma formę 4-ro godzinnego warsztatu weekendowego. 

Program dla zajadających problemy

– Kompulsywne objadanie się jest dla kobiety uzależnionej drogą, która „pomaga” jej w ucieczce od własnych wewnętrznych emocji i przeżyć, „oddala” codzienne stresy i niepowodzenia, „ułatwia” radzenie sobie z niską samoocena, poczuciem wstydu i winy. Często jest również formą samo karania czy wręcz samookaleczenia. W rzeczywistości jednak pogłębia jeszcze bardziej te problemy, powodując coraz większą samotność, lęk, wstręt do samej siebie, a w końcu nawet niechęć do życia. Wiele programów dotyczących kompulsywnego jedzenia skupia się głównie na symptomach zaburzenia odżywiania, problemach z wagą i ze zdrowiem. My nie leczymy objawów ale sięgamy w głąb problemu, używamy narzędzi które rzeczywiście działają. Program łączy w sobie elementy terapii grupowej, zajęciowej, psychodramy i programu 12 kroków. Jego największą zaletą jest to, że rzeczywiście działa!

Program przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych

– Niestety nadal ocena społeczna uzależnionych kobiet i mężczyzn jest bardzo różna. Podczas gdy mężczyznom wiele „uchodzi na sucho”, kobieta nieraz przez wiele lat nosi na sobie piętno uzależnienia. Nasz autorski program łączący w sobie elementy terapii zajęciowej, edukacyjnej i informacyjnej uczy nasze podopieczne jak radzić sobie ze społeczną oceną i krytyką w konstruktywny sposób. Pacjentki dowiadują się między innymi z jakich narzędzi prawnych, finansowych, społecznych, medycznych mogą korzystać i w jakim zakresie. Program kładzie nacisk na odbudowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, edukację i samorozwój.

Czy program działa?

– Program 12 kroków powstał w USA w 1936 roku i do tej pory jest najbardziej powszechna metodą walki z uzależnieniem . Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w USA w stanie Minnesota w 1940 roku. Tak powstał model „Minnesota”, obecnie stosowany w wielu krajach. W Polsce elementy modelu Minnesota zaczął wprowadzać jako pierwszy, kierowany przez dr med. Bohdana Woronowicza, Oddział Odwykowy, a później Ośrodek Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W oparciu właśnie o ten program( w mniejszym lub większym stopniu) zostały stworzone wszystkie stosowane do tej pory terapie uzależnień. Jak wskazuje raport z 2013 roku ”National Survey of Substance Abuse Treatment Service w USA, model programu 12 kroków AA jest wykorzystywany aż w 74% ośrodków odwykowych w USA. Badania pokazują że aż 67% osób zdrowiejących w oparciu o ten program zachowuje trzezwość przynajmniej przez kolejne 16 lat, podczas gdy w oparciu o samą terapię zaledwie 25%. Do tej pory nauka nie znalazła bardziej efektywnej metody walki z uzależnieniem. Właśnie dlatego szczególną rolę w funkcjonowaniu naszego Ośrodka i w podejściu do terapii odgrywają kontakty z Ruchem AA. Polegają one z jednej strony na zatrudnianiu w charakterze terapeutów osób, które są jednocześnie wieloletnimi uczestnikami Wspólnoty z drugiej zaś na wykorzystywaniu elementów Programu Dwunastu Kroków AA w pracy terapeutycznej . Taką metodę pracy z uzależnionymi rekomendują również największe autorytety polskiego lecznictwa odwykowego, jak prof. Bohdan Woronowicz,śp. Wiktor Osiatyński,czy doktor psychologii Ewa Woydyłło. Cytując prof. Bohdana Woronowicza w książce pt.: „Dasz radę! O pokonywaniu uzależnień”: „..pracując w swoim centrum, zauważyłem że łączenie programu AA z terapią , daje o wiele lepsze i stabilniejsze efekty w leczeniu uzależnień..”

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group