Praca w ośrodku

Praca

Kierownik Działu Farmacji

Wymagania:

 • Tytuł magistra farmacji
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez kandydata na kierownika działu farmacji szpitalnej co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu w aptece lub dziale farmacji szpitalnej w pełnym wymiarze czasu pracy lub równoważniku czasu pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 •  zaświadczenie rady okręgowej izby aptekarskiej, że kandydat/kandydatka na kierownika działu farmacji szpitalnej: daje rękojmię należytego pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej, wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego i wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty.

Terapeutka Uzależnień

Wymagania:

 • preferowana osoba z osobistym doświadczeniem uzależnienia
 • znająca literaturę AA oraz Program 12 Kroków AA
 • posiadająca certyfikat lub w trakcie certyfikacji
 • z pogodnym usposobieniem
 • gotowa do podjęcia 24 – godzinnych dyżurów

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju
 • elastyczne godziny pracy

Dietoteraupeutka

Wymagania:

 •  umiejętność prowadzenia zajęć z edukacji żywienia
 • umiejętność tworzenia kontraktu (dzienniczka żywieniowego) dla osób z zaburzeniami odżywiania oraz monitorowanie go
 • mile widziana osoba z pogodnym usposobieniem

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju
 • elastyczne godziny pracy

Terapeutka Zajęciowa

Wymagania:

 • prowadzenie zajęć z dziedziny arteterapii, rękodzieła, rekreacji
 • kreatywność
 • umiejętność wchodzenia w relacje
 • gotowość do podjęcia 24 – godzinnych dyżurów

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość rozwoju
Formularz dofinansowania
Medical Finance Group