Leczenie lekomanii

Leczenie lekomanii

Lekomania staje się coraz bardziej powszechną chorobą cywilizacyjną. Dotyczy w większości osób dorosłych, choć zdarzają się przypadki, w których początek uzależnienia rozpoczyna się jeszcze przed 20. rokiem życia. Najczęściej uzależnienie od leków u kobiet rozpoznaje się  w wieku od około 30 do 50 lat. Każdego roku wzrasta ilość przepisywanych farmaceutyków, a liczba osób od nich uzależnionych zaczyna być niepokojąco wysoka. Wiele z nich ponosi śmierć wskutek przedawkowania. Leczenie lekomanii należy rozpocząć natychmiast po zdiagnozowaniu choroby. Jest to proces długotrwały i wymagający sporego zaangażowania. Obejmuje m.in. detoksykację i psychoterapię, odbywającą się pod okiem specjalisty, można poddać się leczeniu lekomanii specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień. Rozpoznanie choroby niekiedy bywa trudne, gdyż osoby uzależnione mają tendencję do ukrywania się ze swoim nałogiem, nie traktując go jako istotny problem, który wymagałby interwencji. Jednakże jest to jeden z najpoważniejszych i najtrudniejszych nałogów, a osobie dotkniętej tym zaburzeniem należy udzielić jak najszybszej pomocy.

Lekomania – czym jest?

Lekomania jest nałogiem, który polega na silnym uzależnieniu od leków oraz przyjmowaniu ich w nadmiernej ilości przez długi czas. Stwarza tak samo duże niebezpieczeństwo, jak inne uzależnienia, np. alkoholizm czy narkomania. Inna jej nazwa to zależność lekowa lub lekozależność. Uzależnić można się od wielu medykamentów, zarówno tych na receptę, jak i tych łatwo dostępnych. Najczęściej spotykana lekomania dotyczy środków przeciwbólowych, uspokajających, nasennych, dopingujących i hormonalnych, a w przypadku występowania zaburzeń odżywiania – przeczyszczających. Zaburzenie charakteryzuje się odczuwaniem przymusu stałego lub okresowego zażywania leków w celu osiągnięcia pożądanego efektu fizycznego lub psychicznego. Lekomanki zażywają środki również po to, by uniknąć nieprzyjemnych odczuć związanych z ich brakiem. Niebezpieczeństwo uzależnienia od leków wynika m.in. z faktu, że w miarę nasilania się uzależnienia, chora musi przyjmować coraz większe dawki leku dla osiągnięcia oczekiwanego efektu. To z kolei niesie za sobą ryzyko przedawkowania, wystąpienia wielu groźnych skutków ubocznych, a nawet zatrucia i śmierci.

Leczenie lekomanii – przyczyny uzależnienia

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń, trudno jest wskazać jedną, konkretną przyczynę uzależnienia od leków. Na jej wystąpienie wpływ mogą mieć czynniki różnego rodzaju – w tym społeczne, kulturowe i psychiczne. Zwiększone ryzyko zachorowania przypisuje się kobietom uzależnionym również od innych substancji, najczęściej alkoholu lub papierosów. Zwraca się również uwagę na fakt, że często cierpią one na różne zaburzenia psychiczne, w tym depresję, zaburzenia snu lub stany lękowe.

Do wzrostu liczby kobiet uzależnionych od leków z pewnością przyczynia się ich łatwa dostępność – wiele środków znaleźć można w sklepach spożywczych czy na stacjach benzynowych, a zainteresowanie ich kupnem wzmacniane jest przez wszechobecne i sugestywne reklamy koncernów farmaceutycznych. W dodatku wiele lekarstw sprzedawanych jest przez Internet, co jeszcze bardziej ułatwia zdobycie potrzebnej substancji – i to bez wychodzenia z domu.

Lekomania – kto jest narażony?

Uzależnienie od leków może dotknąć każdego, jednak wyróżnić można pewne czynniki, które podwyższają ryzyko zachorowania. Niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzenia zwiększone jest u kobiet cierpiących na stany depresyjne, lękowe i zaburzenia snu. Problem pojawia się również u uzależnionych już od innych substancji psychoaktywnych. Wysokie ryzyko zachorowania dotyczy także osób po 50. roku życia, zwłaszcza kobiet. To, co dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowania to samotność, alienacja i brak wsparcia społecznego,

Uzależnienie od leków – objawy

Choć lekomania w istotny sposób oddziałuje na codzienne funkcjonowanie kobiety uzależnionej, to choroba wcale nie jest łatwa do zdiagnozowania. Z tego powodu warto znać dokładne objawy zaburzenia, gdyż ta wiedza może stanowić pierwszy krok ku sięgnięciu po profesjonalną pomoc. Do najważniejszych przejawów lekozależności należą:

 • silny przymus zażywania lekarstw,
 • zwiększanie dawki przyjmowanych środków,
 • utrata kontroli nad zażywaniem leków,
 • nadmierna koncentracja na zdobyciu leków,
 • kontynuowanie zażywania lekarstw pomimo ustąpienia objawów, z powodu których były przyjmowane,
 • częste i regularne wizyty u lekarza,
 • noszenie lekarstw przy sobie,
 • niemożność odstawienia leku,
 • niepokój i panika związane z myślą o braku lekarstwa,
 • reagowanie wściekłością i rozdrażnieniem na wszelkie uwagi otoczenia, dotyczące zażywania leków,
 • negacja problemu,
 • zmiany osobowości oraz wahania nastroju,
 • zażywanie coraz większej ilości substancji różnego rodzaju,
 • nasilanie się objawów depresyjnych, lękowych i psychosomatycznych,
 • problemy z koncentracją.

Poszczególne objawy mogą różnić się w zależności od osoby, czasu trwania zaburzenia oraz ilości i rodzaju przyjmowanych środków. Otoczenie powinno uważnie przypatrywać się jej zachowaniom, z jednoczesnym utrzymaniem empatycznej postawy – częste uwagi, próby uświadomienia problemu czy też zmuszanie do odstawienia leków mogą spowodować, że uzależniona zacznie jeszcze bardziej wypierać swój problem i ukrywać się z nim.

Jakie są objawy odstawienia leków?

Długotrwałe przyjmowanie leków oraz zwiększanie ich dawek prowadzi do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Próby ich odstawienia często okazują się nieudane, z powodu doświadczania nieprzyjemnych skutków ubocznych, związanych z brakiem substancji
w organizmie. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zespołem abstynencyjnym. Niektóre
z jego objawów to:

 • pogorszenie nastroju, nerwowość, drażliwość,
 • niepokój, lęk, płaczliwość,
 • drżenie mięśni i dreszcze,
 • zaburzenia snu – bezsenność lub ospałość,
 • bóle i zawroty głowy,
 • nudności,
 • pogorszenie pamięci,
 • zaburzenia apetytu.

W zależności od rodzaju przyjmowanych leków pojawić się mogą również objawy fizyczne, związane z uszkodzeniem narządów, a w efekcie do wystąpienia wrzodów żołądka, zaburzeń pracy nerek lub wątroby. Samodzielne odstawienie leku jest niezwykle trudne, dlatego warto zdecydować się na leczenie lekomanii. Objawy zespołu abstynencyjnego pojawiają się zwykle od 10 do 48 godzin od momentu przerwania przyjmowania substancji uzależniającej. Symptomy przypominają te towarzyszące narkomanii czy alkoholizmowi. Z tego powodu detoksykacja powinna przebiegać pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów.

Leczenie lekomanii – przebieg terapii

Leczenie lekomanii jest procesem trudnym, ale możliwym. Szczera chęć zmiany, profesjonalna pomoc oraz wsparcie bliskich są w stanie przywrócić choremu pełne zdrowie
i uczynić terapię skuteczną. Terapia obejmuje detoks lekowy, wsparcie psychologa, związane m.in. z pracą nad motywacją do zmian, terapię indywidualną oraz grupową. Również rodzina lekomanki powinna skorzystać
z pomocy psychologa i terapeuty, aby zdobyć dokładną wiedzę na temat uzależnienia
i sposobów wspierania chorej.

Detoksykacja jest niezbędna w procesie leczenia osób, u których pojawiły się objawy zespołu abstynencyjnego. Polega ona na odtruwaniu organizmu ze szkodliwej substancji, uzupełnieniu poziomu minerałów, nawodnieniu oraz stopniowym zmniejszaniu dawki leków aż do całkowitego odstawienia. Celem terapii jest zastąpienie szkodliwych leków środkami o terapeutycznym działaniu. Proces detoksykacji jest bardzo trudny dla chorej osoby, ponieważ odczuwa ona silną potrzebę ponownego zażycia leku. Z tego powodu, leczenie lekomanii zawsze uzupełnia się terapią psychologiczną, która pomaga pacjentce zrozumieć podłoże swojego problemu oraz zmienić negatywne schematy myślenia i zachowania.

Leczenie lekomanii kobiet jest najskuteczniejsze wtedy, gdy pacjentka poddaje się psychoterapii. Często ten problem jest wynikiem innych zaburzeń i trudności emocjonalnych – zwykle nieuświadomionych, z którymi się zmaga. Najlepsze efekty przynosi połączenie terapii indywidualnej z grupową, na przykład w ośrodku leczenia lekomanii kobiet.Psychoterapeuta pomaga podopiecznej radzić sobie
w trudnych dla niego sytuacjach, wskazuje prawidłowe sposoby pracy nad emocjami, podpowiada, jak utrzymać abstynencję i niesie szeroko pojęte wsparcie duchowe.

Zależność lekowa – jakie środki mogą ją powodować?

Uzależnienie od leków może dotyczyć wielu środków. Medycyna wyróżnia 8 różnych typów uzależnienia, które zostały szczegółowo opisane przez Światową Organizację Zdrowia.
W powszechnie stosowanych lekach znajdują się substancje uzależniające pochodzące z kilku grup chemicznych. Najważniejsze z nich to:

 • Barbiturany – wykorzystywane najczęściej w leczeniu padaczki, rzadziej jako leki na bezsenność i uspokojenie. Wykazują szczególnie silne działanie w połączeniu
  z alkoholem. Ich nadużywanie prowadzi do zaburzeń czynności umysłowych, a także do uszkodzenia nerek i wątroby. Stosowanie tego rodzaju preparatów jest jedną
  z najczęstszych przyczyn zatruć – granica przedawkowania jest bardzo niewielka.
 • Benzodiazepiny – stosowane w celu łagodzenia lęku i niepokoju oraz ułatwienia zasypiania. Uzależnienie od tej substancji jest wysoce rozpowszechnione,
  a jej przewlekłe stosowanie prowadzi do coraz wyższej tolerancji, powodując potrzebę ciągłego zażywania większych dawek. W efekcie wieloletniego przyjmowania benzodiazepin objawy depresyjne mogą się zaostrzyć. U osób starszych skutkiem ubocznym jest często odrętwienie emocjonalne, wynikające z zaburzenia neuroprzekaźnictwa w mózgu.
 • Opioidy – grupa farmaceutyków najczęściej stosowanych w celu łagodzenia bólu lub też przy zahamowaniu kaszlu. Jeden z nich – kodeina – to środek powszechnie wykorzystywany w syropach przeciwkaszlowych, a otrzymywany jest w wyniku procesu etylowania morfiny. Przyjmowany w dużych dawkach może doprowadzić do uzależnienia.

Uzależnić można się od wielu substancji – wśród innych typów uzależnienia wskazuje się m.in. na typ morfinowy, amfetaminowy lub też związany z zażywaniem kannabinoidów. Dokładne rozpoznanie środków powodujących uzależnienie lekowe jest niezbędnym elementem diagnozy, ponieważ od tego zależy dalsze poprowadzenie leczenia. 

Leczenie lekomanii – gdzie można poddać się leczeniu?

Leczenie lekomanii kobiet jest najbardziej efektywne w specjalistycznych ośrodkach, zajmujących się terapią uzależnień. Często kobieta uzależniona od leków wykazuje tendencje do innych nałogów, dlatego taki ośrodek jest miejscem najbardziej polecanym, ponieważ traktuje problem holistycznie, sięgając głęboko do problemu uzależnienia. Na odwyku od lekówodpowiednio prowadzony program terapeutyczny jest w stanie skutecznie zatrzymać postęp choroby, pozbyć się skutków ubocznych, a także zapobiec ewentualnym nawrotom uzależnienia w przyszłości. Kadra specjalistów pracujących w takich ośrodkach udziela wsparcia w szerokim tego słowa znaczeniu – zarówno medycznego, jak i emocjonalnego.

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet – dlaczego my?

Nasz ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty usytuowany w Międzyrzeczu jest miejscem, które powstało w celu leczenia wielu uzależnień kobiet, w tym leczenia lekomanii kobiet. W procesie terapeutycznym uwzględniamy indywidualne potrzeby, mechanizmy zachowania, trudności
i możliwości każdej osoby. Misją naszego ośrodka jest przywrócenie nadziei na odzyskanie zdrowia oraz pomoc w realizacji tego celu. Wyróżniamy się holistycznym podejściem do nałogu i empatyczną postawą wobec podopiecznych. Okazanie zrozumienia i niesienie wsparcia pozbawionego oceny stanowi podstawę do rozpoczęcia leczenia. Walczymy nie tylko z problemem uzależnienia, ale również z mitami, które funkcjonują w świadomości wielu osób, a które utrudniają powrót do zdrowia. Doświadczona kadra pracowników ośrodka gwarantuje profesjonalne traktowanie każdego pacjenta, a wysokie kwalifikacje umożliwiają prowadzenie wysoce skutecznych terapii. Pomocą obejmujemy również rodzinę i najbliższych naszych pacjentek, ponieważ wiemy, jak wielką rolę odgrywają oni w procesie odzyskiwania zdrowia. Ponadto, w naszym ośrodku rozwiązujemy również problem współuzależnienia. Wszystko to sprawia, że podejmowane przez nas działania pomocowe przynoszą pozytywny rezultat w postaci ponad 80% skuteczności.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group