Certyfikaty

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty wpisany jest do Rejestru Wojewody Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą*. 

potwierdzający naszą wiarygodność i status podmiotu spełniającego wymagania stawiane przez ustawę o leczeniu uzależnień.

Nr księgi 000000208096: link do rejestru

*Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

  • Podmiotów leczniczych
  • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet został certyfikowany przez Instytut Badań Konsumenckich

Ośrodek Terapii uzależnień Kobiet laureatem plebiscytu Orły Medycyny 2018

Z dumą i radością informujemy, że w Ogólnopolskim Plebiscycie „Orły Medycyny”, edycja 2018 otrzymaliśmy laur w oparciu o ocenę jakości usługi i zadowolenie pacjentów. Ocena jaką otrzymaliśmy to 9.0 ( w skali do 10.0), wyprzedzając ponad 172 tys. innych gabinetów w Polsce.

W imieniu wszystkich osób pracujących na markę naszego Ośrodka Terapii Uzależnień dziękujemy serdecznie za to wyróżnienie. Zaliczenie nas do grona Laureatów w oparciu o bardzo wysoką ocenę Naszych Podopiecznych jest dla nas ogromną wartością. Jest także sygnałem, że zarówno nasza misja jak i sposób jej realizacji są właściwą odpowiedzią na potrzeby cierpiących, uzależnionych i współuzależnionych kobiet w Polsce. Zdobycie tak wysokiej noty dowodzi o trafności realizowanego w naszym Ośrodku programu zdrowienia, oraz potwierdza jakość pracy całego naszego zespołu terapeutycznego. Uzyskane w Plebiscycie wyróżnienie na pewno będzie miało pozytywny wpływ na nasz dalszy rozwój oraz podnoszenie jakości naszych usług dla Państwa potrzeb.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group