Leczenia alkoholizmu wśród kobiet jak pomóc? - Odwyk alkoholowy dla kobiet

Leczenie uzależnień

Uzależnienia mają bardzo duży wpływ na codzienne życie i stanowią poważny problem, który wymaga leczenia. Jeżeli masz kłopoty z alkoholizmem, narkotykami lub innymi psychoaktywnymi substancjami skontaktuj się z naszym Ośrodkiem Terapii Uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty. 

Uzależnienia bardzo negatywnie wpływają na codzienne życie, niszcząc powoli każdy jego aspekt – od relacji międzyludzkich, poprzez pracę i karierę, aż po własne zdrowie i samopoczucie. Z ich powodu cierpi nie tylko sam uzależniony, ale również całe jego otoczenie. Problem najczęściej dotyczy alkoholu, narkotyków i środków farmakologicznych. Kiedy pojawia się uzależnienie leczenie jest jedyną możliwością na powrót do zdrowia. Dlatego też konieczne jest podjęcie terapii, która pomoże odzyskać wolność.

Leczenie alkoholizmu, narkomanii czy lekomanii należy rozpocząć od przyznania faktu, że są to choroby – wpisane do rejestru chorób ICD-10, które wymagają specjalistycznej terapii, tak, jak każda inna dolegliwość. Terapia uzależnień polega głównie na wyposażeniu pacjenta w wiedzę pozwalającą mu zrozumieć mechanizmy, przyczyny i skutki uzależnienia, a także w narzędzia, dzięki którym będzie w stanie utrzymać abstynencję.

Spis treści

W naszym Ośrodku wszystkie konsultacje są bezpłatne. Odbywają się po uprzednim umówieniu terminu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Oferujemy indywidualne podejście, anonimowość oraz terapie indywidualne i grupowe oparte na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu i skutecznym programie leczenia uzależnień. 

Zajmujemy się leczeniem uzależnień takich jak:

Leczymy zaburzenia takie jak:

Jeżeli pragniesz odzyskać władzę nad swoim życiem i skutecznie zwalczyć uzależnienia – skorzystaj z wielu sprawdzonych metod i form terapii uzależnień w naszym ośrodku. Nasza wykfalifikowana kadra dobierze idealny program psychoterapii i pomoże ci znów stanąć na nogi. 

Poznaj więcej szczegółów naszej oferty i skontaktuj się z naszym Ośrodkiem Terapii Uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty

Ośrodek terapii uzależnień

Terapia uzależnień – dla kogo?

Mówiąc o uzależnieniu mamy na myśli nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności lub też przyjmowania jakiejś substancji. Chwilowe zrelaksowanie wynikające z takiego zachowania szybko zostaje zastąpione silną zależnością, która stopniowo odbiera kontrolę nad życiem. Leczenie uzależnień nie jest łatwym procesem, ale jest konieczne do odzyskania zdrowia. Trzeba podkreślić, że samodzielne pozbycie się nałogu jest w większości przypadków niemożliwe, dlatego należy jak najszybciej sięgnąć po pomoc specjalistów. Terapie odwykowe kierowane są do wszystkich osób, które są gotowe tę pomoc przyjąć i wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie i życie. Skorzysta z nich każdy, kto poszukuje odpowiedzi na pytanie czym jest uzależnienie jak leczyć tę chorobę oraz jak zapobiegać jej nawrotom.UMÓW KONSTULTACJĘ

Leczenie uzależnień – czym jest terapia dla osób uzależnionych?

Terapia leczenia uzależnień może przyjmować różne formy, jednak najbardziej skuteczną z nich jest pobyt w całodobowym ośrodku terapeutycznym. Tam, pod okiem specjalistów, stan pacjentów jest na bieżąco monitorowany. Są oni również poddawani intensywnym działaniom terapeutycznym, edukacyjnym i socjalizacyjnym. Każda osoba decydująca się na podjęcie leczenia z pewnością zastanawia się, jak wygląda odwyk. Celem odwyku jest zatrzymanie u pacjenta przymusu przyjmowania środków odurzających (lub podejmowania pewnych czynności) oraz nauka prawidłowych modeli zachowań, które pozwolą mu odzyskać równowagę w życiu. Terapia dla osób uzależnionych ma zadanie uświadomić choremu jego destrukcyjne mechanizmy myślenia i postępowania, a także nauczyć nowego sposobu działania i radzenia sobie z emocjami. Dzięki terapii pacjent buduje również sieć wzajemnego zaufania i wsparcia, po które może sięgnąć nawet długo po zakończeniu leczenia. Pomocą obejmuje się także najbliższą rodzinę osoby uzależnionej. Terapia uświadamia alkoholikowi czy narkomanowi, że życie bez używek jest możliwe.

Zwalczanie uzależnień – kiedy udać się na terapię?

Leczenie uzależnienia należy rozpocząć jak najszybciej – kiedy tylko dostrzeżemy pierwsze symptomy świadczące o tym, że nałóg przejmuje nad nami kontrolę. Im dłużej trwa uzależnienie, tym głębszą postać przyjmuje i tym trudniejsza jest droga powrotu do zdrowia. Wczesna interwencja umożliwia szybką poprawę, a także pozwala zapobiec dalszemu pogrążaniu się w chorobę. Wiele osób zgłasza się po pomoc w momencie, gdy samodzielne próby odstawienia nałogu nie przynoszą rezultatu oraz gdy zaczynają odczuwać poważne konsekwencje zdrowotne. Symptomy świadczące o uzależnieniu są bardzo rozległe i mogą różnić się w zależności od osoby, a także przyjmowanego środka i czasu trwania nałogu. Wśród najważniejszych objawów, wspólnych dla większości uzależnień wymienić można:

 1. występowanie silnego przymusu zażywania substancji lub wykonywania czynności nałogowej,
 2. utrata kontroli nad zażywaniem substancji lub wykonywaniem czynności,
 3. występowanie objawów zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji,
 4. kontynuowanie nałogowego zachowania pomimo wiedzy na temat jego szkodliwości,
 5. silna koncentracja własnego życia wokół czynności związanych z uzależnieniem,
 6. ciągły wzrost tolerancji na substancję lub czynność.

Aby mówić o chorobie, lekarz od uzależnień musi wskazać co najmniej 3 symptomy z powyższej listy. Tylko tyle wystarczy, aby przekierować pacjenta do placówki terapeutycznej na odwyk i dalsze leczenie.UMÓW KONSTULTACJĘ

Leczenie uzależnień osób współuzależnionych – kiedy się wybrać?

Uzależnienie jednej osoby dotkliwie wpływa na całą jej rodzinę i bliskie otoczenie. Nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, hazard, zakupoholizm czy inne zachowania jednego członka rodziny powodują niepewność, napięcie i ciągły stres u pozostałych osób. W efekcie wieloletniego życia z osobą uzależnioną dochodzi do utrwalenia pewnych reakcji i zachowań, które pozwalają przystosować się do problematycznej sytuacji. Takie zjawisko nazywamy współuzależnieniem. Wymaga ono terapii, którą najczęściej podejmuje się równocześnie z leczeniem osoby uzależnionej, ale można z niej również skorzystać całkowicie osobno. Mechanizmy adaptacji mają na celu utrzymanie równowagi w rodzinie, lecz wpływają destrukcyjnie na osobę współuzależnioną, powodując u niej pogorszenie stanu zdrowia i obniżenie jakości funkcjonowania psychospołecznego.

Syndrom współuzależnienia można stwierdzić na podstawie występujących objawów, takich jak:

 • nadopiekuńczość,
 • poczucie winy,
 • fałszywe nadzieje na poprawę sytuacji,
 • stałe zamartwianie się,
 • silna koncentracja na osobie uzależnionej,
 • obniżona samoocena,
 • przesadne poczucie odpowiedzialności za innych,
 • skłonność do kłamstw, zaprzeczania i wypierania,
 • huśtawki emocjonalne,
 • dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, serca, brzucha),
 • poczucie pustki i braku sensu życia.

Osoby współuzależnione mogą zgłosić się po pomoc do specjalisty w każdym momencie – bez względu na to, czy uzależniony wykazuje chęć leczenia czy też nie. Inną możliwością jest skorzystanie z grup samopomocowych, takich jak Al-Anon, które są wspólnotami zrzeszającymi krewnych i przyjaciół alkoholików. Taki krok może stanowić początek zdrowienia całej rodziny i przyczynić się do poprawy jej ogólnego funkcjonowania.

DDA i DDN – leczenie uzależnień

Syndrom DDN to syndrom dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Dotyka jednostek dorastających w rodzinach, które nie poradziły sobie z wypełnianiem podstawowych funkcji i zadań. Syndrom ten obejmuje wszelkie formy dysfunkcji i patologii w rodzinie, łącznie z przemocą fizyczną i psychiczną. Z kolei Syndrom DDA dotyczy dorosłych dzieci alkoholików, których doświadczenia przeżyte w dzieciństwie odcisnęły wyraźne piętno na psychice. Istotą problemu DDA jest zaburzenie procesu kształtowania się tożsamości. Dorastanie w rodzinie patologicznej czy alkoholowej powoduje nabycie negatywnych wzorców relacji i zachowań, a także utrwalenie destrukcyjnych schematów myślowych. Symptomy DDA, charakterystyczne również dla DDD mogą znacząco obniżać jakość życia. Wśród nich wskazuje się między innymi na:

 • silny lęk przed odrzuceniem,
 • nieufność i niepokój,
 • silny smutek i nastroje depresyjne,
 • poczucie winy i wstydu,
 • unikanie ryzyka i strach przed porażką,
 • niska samoocena i niskie poczucie własnej wartości,
 • ciągłe zamartwianie się o przyszłość,
 • trudności w wyrażaniu emocji, lęk przed okazywaniem uczuć,
 • lęk przed zawieraniem związków,
 • problemy w budowaniu stałych relacji,
 • poczucie bycia odmiennym, gorszym od innych,
 • silna potrzeba kontroli.

Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych wypracowały sobie różne strategie radzenia sobie z emocjonalnym bólem. Wielokrotnie osoby te same popadają w nałogi, aby stłumić odczuwane cierpienie. Za pomocą alkoholu, narkotyków lub leków, próbują wyprzeć ze świadomości występujące u nich problemy. Terapia osób uzależnionych z syndromem DDA i DDD wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego przeżycia i potrzeby danej jednostki. Praca terapeutyczna musi skupiać się na uświadomieniu pacjentowi jego negatywnych schematów myślenia i postępowania oraz na zastąpieniu ich nowymi. Nie chodzi więc jedynie o wykluczenie objawów, ale też o nabycie prawidłowych umiejętności regulowania emocji. Należy wziąć pod uwagę również problemy, takie jak depresja, silne lęki i niskie poczucie własnej wartości towarzyszące pacjentom z DDA i DDD. W ich przypadku psychoterapia uzależnień musi obejmować terapię pogłębioną, aby wykluczyć ryzyko nawrotu choroby. UMÓW KONSTULTACJĘ

Leczenie uzależnień – oferta naszego ośrodka

Oferta naszego ośrodka terapeutycznego skierowana jest do kobiet, które postanowiły podjąć decyzję o zmianie swojego życia. Prowadzimy wielotorowy program zdrowienia, a sposoby leczenia uzależnień dobieramy indywidualnie do każdej pacjentki, kierując się jej potrzebami i osobistymi doświadczeniami. Proponujemy pacjentkom kilka programów.

 • Program terapii wstępnej obejmuje dokładną diagnozę problemu, konsultację medyczną pozwalającą ocenić ogólny stan pacjentki oraz pomoc psychologiczną. W jego ramach odbywają się również terapie indywidualne oraz grupowe, a także warsztaty 12 kroków AA.
 • Program terapii pogłębionej dodatkowo obejmuje zagadnienia odbudowy więzi w rodzinie, wzmacniania relacji małżeńskiej i budowania poczucia własnej wartości. Pozwala na szeroko pojęty rozwój duchowy i emocjonalny, a ponadto wyposaża pacjentkę w wiedzę niezbędną do utrzymania abstynencji poza ośrodkiem.
 • Program terapii dla seniorek skierowany jest dla kobiet w wieku powyżej 60 lat, borykających się z poczuciem winy i wstydu związanym z długoletnim uzależnieniem. Pomaga rozprawić się z krzywdzącymi stereotypami i sztywnymi schematami myślenia. Skupia się również na odbudowie relacji rodzinnych, rozwoju duchowym i emocjonalnym oraz aktywizacji.

Pobyt w naszym ośrodku trwa 6-8 tygodni z możliwością jego przedłużenia. Zapewniamy pełne wyżywienie oraz zajęcia dydaktyczne, terapeutyczne i rekreacyjne. Organizujemy meetingi w grupach wsparcia i co najważniejsze – zapewniamy stałą opiekę doświadczonych terapeutów, gotowych do niesienia pomocy każdej pacjentce.

terapia uzależnień

Terapia uzależnień – jak wygląda tryb leczenia?

Terapie uzależnień mogą przebiegać w dwóch podstawowych trybach leczenia. Pierwszym z nich jest leczenie stacjonarne, inaczej zamknięte, które trwa od 4 do 8 tygodni – w zależności od oferty ośrodka terapeutycznego oraz potrzeb pacjenta. Tego rodzaju terapie odwykowe odbywają się w profesjonalnych warunkach pod całodobową opieką wykwalifikowanych pracowników. Jest to najskuteczniejsza forma leczenia, z uwagi na wysoką intensywność zajęć terapeutycznych, możliwość stałego kontaktu z psychologami i terapeutami, wsparcie grupy oraz brak dostępu do środków, które mogłyby zakłócić proces trzeźwienia. Ten tryb leczenia jest bezwzględnie wskazany dla osób mających problemy z dłuższym utrzymaniem abstynencji czy też przebywających w środowisku uniemożliwiającym poprawę sytuacji. Pobyt w ośrodku całodobowym stanowi solidną podstawę do efektywnego zdrowienia i przynosi pozytywne rezultaty.

Drugim rodzajem terapii jest leczenie ambulatoryjne, które prowadzone jest regularnie przez specjalistyczne placówki – poradnie uzależnień, przychodnie lub prywatne gabinety, gdzie psycholog uzależnień spotyka się z pacjentem kilka razy w tygodniu w celu przeprowadzenia terapii i konsultacji. W uzasadnionych przypadkach wprowadza się również stosowanie farmaceutyków pod ścisłą kontrolą lekarza specjalisty.

Największe szanse powrotu do zdrowia daje rozpoczęcie terapii w ośrodku odwykowym, a następnie kontynuowanie leczenia w sposób ambulatoryjny. Zaleca się również udział w meetingach AA, które pozwalają na utrzymanie motywacji do życia w trzeźwości. Nasz Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet dba o pacjentki nie tylko w trakcie pobytu, ale także po jego zakończeniu, zapewniając stały kontakt z osobą wspierającą i możliwość udziału w warsztatach i konsultacjach.

Leczenie uzależnień – metody i sposoby leczenia

Istnieje wiele różnych metod i sposobów na zwalczanie uzależnień. Nie wszystkie z nich są jednak godne polecenia. Najważniejsze jest indywidualne podejście do pacjenta i dostosowanie sposobu leczenia do jego potrzeb, ale warto się również opierać na metodach o udowodnionej skuteczności. Jedną z takich metod jest program 12 kroków AA, który został opracowany przez osoby uzależnione, pragnące wyjść z nałogu. Sposób ten polega na duchowym przewodnictwie, bazuje na relacji sponsorskiej, której fundamentem jest wzajemne zaufanie. Poprzez zwiększenie świadomości chorego i pomoc w zaakceptowaniu choroby, jaką jest uzależnienie, znacząco podnosi się szansa na zdrowienie.

Innym skutecznym sposobem na leczenie od uzależnień jest praca na modelu Minnesota. W tym nurcie zakłada się, że uzależnienie jest pierwotnym zaburzeniem psychicznym, a terapia ma zatrzymać jego rozwój. Po zakończeniu procesu leczenia, pacjent powinien regularnie uczestniczyć w grupach wsparcia. Terapia tego rodzaju obejmuje nie tylko samą osobę uzależnioną, ale także jej najbliższą rodzinę. Tutaj wyklucza się stosowanie leków – proces terapeutyczny musi odbywać się przy pełnej świadomości i zaangażowaniu chorego.

Metody oddziaływań terapeutycznych można podzielić również ze względu na terapię grupową i indywidualną. Pierwsza ma na celu budowanie grupy wsparcia, daje również szansę czerpania z doświadczeń innych osób, dzielenia się własnymi przeżyciami, zyskania zrozumienia i akceptacji. Terapia indywidualna uzależnień polega na bezpośrednim kontakcie pacjenta ze specjalistą, który pracuje nad rozwiązywaniem osobistych problemów uzależnionego. Leczenie nałogu przebiega najskuteczniej, kiedy łączone są oba te rodzaje oddziaływań.

Wiele osób z pewnością zastanawia się, jak leczyć uzależnienia skutecznie. Nie można jednak wskazać jednej uniwersalnej metody leczenia, która byłaby tak samo efektywna dla każdego. Dlatego też w naszym ośrodku kładziemy nacisk na indywidualne podejście do pacjentek, a formy terapii uzależnień dobierane są specjalnie do ich osobistych problemów, potrzeb i przeżyć. Nasz zespół doświadczonych terapeutów i psychologów przeprowadza dokładne diagnozy, na podstawie których rozpoznaje największe trudności pacjentek, ale również ich największe możliwości i mocne strony. Wszystko po to, by usprawnić jak najbardziej proces zdrowienia, a także wzbudzić motywację i zaangażowanie uzależnionych kobiet do leczenia.

Terapie od uzależnień – pobyt w ośrodku

Terapie od uzależnień prowadzone w ośrodkach całodobowych cechują się wysoką intensywnością oddziaływań leczniczych i edukacyjnych. Plan dnia w placówkach odwykowych obejmuje m.in. różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dydaktyczne, terapie indywidualne i grupowe, społeczność oraz relaksację. Nad prowadzonymi działaniami czuwają zawsze terapeuci, lekarze od uzależnień i inni specjaliści, którzy monitorują stan pacjentów, a także wspierają i motywują do działania. Pobyt w ośrodku to czas pełnowymiarowej pracy nad sobą – każda czynność prowadzi do szeroko rozumianego rozwoju osoby chorej, w tym rozwoju emocjonalnego, psychospołecznego i duchowego.

Dzień w Ośrodku Terapii Uzależnień Kobiet rozpoczyna się od wspólnej modlitwy i medytacji, które pozwalają nabrać pozytywnego nastawienia, nadziei i motywacji do pracy.

Po zdrowym i pożywnym śniadaniu pacjentki udają się na terapię grupową, będącą jednym z najważniejszych elementów całego procesu zdrowienia. Społeczność pomaga w zdobyciu akceptacji ze strony otoczenia, a także w zrozumieniu, że uzależnienie może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wykształcenie czy zajmowane stanowisko. Pacjentki mogą dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami, dzięki czemu każda z nich czuje się ważnym ogniwem całej grupy. Kobiety mają szansę uświadomić sobie, że w przypadku problemów, takich jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od jedzenia, czy nawet uzależnienie emocjonalne leczenie to jedyna nadzieja na przywrócenie życiowej harmonii.

leczenie uzależnień

Niezwykle ubogacające są również prowadzone popołudniami warsztaty, w trakcie których realizowany jest program terapeutyczny ośrodka, w tym 12 kroków AA – jest to czas zdobywania dużej ilości wiedzy skłaniającej do refleksji. Kolejnym ważnym elementem pobytu w ośrodku jest terapia indywidualna – to chwila, w której terapeuta czy też psycholog od uzależnień pracuje nad osobistymi problemami pacjentki, pomaga rozpoznać i rozprawić się z mechanizmami uzależnienia, a także obalić negatywne schematy myślenia oraz zastąpić je nowymi. Terapia uzależnienia obejmuje również spotkania w grupach AA, które zrzeszają osoby walczące z nałogami oraz budują sieć wzajemnego wsparcia.

Dzień w Ośrodku Terapii Uzależnień Kobiet kończy się zwykle społecznością, podczas której pacjentki mają okazję dzielić się swoimi przemyśleniami i podsumować poczynione postępy. Regularnie odbywają się również różnego rodzaju terapie zajęciowe, np. z arteterapii, które relaksują i rozwijają kreatywność.

Terapia uzależnień – dalsze kroki

Każda pacjentka, która kiedykolwiek zastanawiała się jak leczyć uzależnienie, z pewnością rozważała również co robić po zakończeniu terapii. Pobyt w ośrodku odwykowym stanowi dopiero początek długiej drogi powrotu do zdrowia. Z pewnością jednak warto podjąć ten pierwszy krok.

Każda pacjentka, która opuszcza nasz ośrodek wyposażona jest w najważniejszą wiedzę o sobie i o swoim uzależnieniu, a także w narzędzia niezbędne do utrzymania abstynencji. Umożliwiamy kontakt ze sponsorkami w możliwie najbliższym miejscu zamieszkania, a także zachęcamy do regularnego uczestnictwa w spotkaniach AA. Korzystanie z grup samopomocowych ma niezwykle istotne znaczenie w kontynuacji procesu zdrowienia. Poleca się również uczęszczanie na terapię pogłębioną w formie indywidualnych spotkań z terapeutą oraz udział w warsztatach w trybie ambulatoryjnym.

Na tym etapie najważniejsze jest zapobieganie nawrotom choroby, zatem pacjent musi świadomie rozpoznawać wszelkie sygnały ostrzegawcze – zarówno w sferze myśli i emocji, jak też w sferze zachowań. Jeśli chodzi o uzależnienia leczenie jest procesem długotrwałym i wymagającym, dlatego też nie można traktować zakończenia odwyku równoznacznie z ukończeniem terapii. W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień oferujemy pacjentkom możliwość przedłużenia pobytu, jeżeli tylko czują one taką potrzebę i nie są gotowe na opuszczenie placówki.

Leczenie uzależnień – nasi specjaliści i psychoterapeuci

Pacjenci często zadają sobie pytanie, jak wygląda terapia uzależnień na czym polega jej skuteczność? Aby proces zdrowienia mógł przebiegać efektywnie, poza szczerym zaangażowaniem uzależnionego niezbędny jest również profesjonalizm terapeutów. W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień Kobiet pracują wykwalifikowani specjaliści, którzy posiadają duże doświadczenie (również własne), szeroki zakres wiedzy, a przede wszystkim chęć niesienia pomocy i nadziei.

kadra ośrodka uzależnień

Kadra złożona jest z psychologów, psychoterapeutów, specjalistów leczenia uzależnień, a także lekarzy internistów i psychiatrów. Każda z tych osób wykazuje się szczerym poczuciem misji, empatią i niezwykłą wrażliwością. Dbamy również o ciągły rozwój i zapewnianie pacjentkom najlepszej możliwej pomocy, dlatego nieustannie poszerzamy własne kompetencje. Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie kobiet oraz ich rodzin w procesie odzyskiwania zdrowia i budowania nowego, trzeźwego życia.

Leczenie uzależnień – dlaczego warto nas wybrać

Jesteśmy ośrodkiem skierowanym na niesienie pomocy kobietom, które niejednokrotnie są stygmatyzowane z powodu swojej choroby. Wiele z nich zastanawia się, gdzie leczyć uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy leków. Problemem są również inne nałogi – w przypadkach takich, jak niekontrolowane zakupy, objadanie się czy nawet emocjonalne uzależnienie od osoby leczenie jest niezbędne. Jako jedyna w Polsce poradnia uzależnień przyjmujemy wyłącznie kobiety, dbając o atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i swobody bycia sobą. Metody leczenia uzależnień dobieramy indywidualnie do potrzeb każdej pacjentki w sposób przemyślany, nastawiony na najlepsze rezultaty. Bez względu na rodzaj uzależnienia terapia powinna obejmować pracę indywidualną oraz pracę grupową, która w niezwykle korzystny sposób wpływa na powrót do zdrowia.UMÓW KONSTULTACJĘ

Nasza placówka to jedyny w Polsce certyfikowany, specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień kobiet. Oferowana przez nas terapia od uzależnień obejmuje wielotorowy program zdrowienia, który wspiera pacjentki nawet po zakończeniu pobytu. Pomocą obejmujemy również rodzinę i najbliższe otoczenie pacjentek, wspierając ich w problemie współuzależnienia. O wysokiej efektywności naszego ośrodka świadczą pozytywne opinie byłych pacjentek, a także liczne certyfikaty oraz eksperckie programy w telewizji i radiu. Jesteśmy jednostką medyczną, która spełnia wszelkie wymogi stawiane podmiotom leczniczym. Również w czasie pandemii dbamy o najwyższy standard bezpieczeństwa – nasz personel jest w pełni zaszczepiony, a dodatkowo uważnie przestrzegamy zasad związanych z reżimem sanitarnym. Dodatkowym atutem naszego ośrodka jest malownicze położenie u podnóża Beskidów, gdzie w komfortowych warunkach blisko natury możliwe jest odzyskanie życiowej równowagi. Wszystko to sprawia, że podejmowane przez nas działania cieszą się niezwykle wysoką skutecznością, a ośrodek odwiedzany jest przez kobiety nawet z zagranicy.

Formularz dofinansowania
Medical Finance Group