Terapia poznawczo-behawioralna – cele, samoocena i…

Leczenie uzależnień polega między innymi na wybraniu odpowiedniej metody terapeutycznej. Niejeden ośrodek terapii leczenia uzależnień ma w swojej ofercie terapię poznawczo-behawioralną. Jakie są zalety tej metody i co jest w niej ważne?

Co to jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Agnieszka Popiel i Ewa Habrat – Prągłowska w swojej książce pt. Psychoterapia poznawczo-behawioralna wyjaśniają ten termin, rozdzielając go na 3 elementy:

 1. Psychoterapia – to specjalistyczna metoda leczenia stosująca intencjonalnie zaprogramowane oddziaływania psychologiczne, wykorzystująca umiejętności psychoterapeuty oraz wiedzę teoretyczną w procesie pomagania pacjentom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami neurotycznymi czy też zaburzeniami psychosomatycznymi.
 2. Poznawczo – terapia lub psychoterapia poznawcza zakłada, że wspólnymi elementem problemów emocjonalnych czy też zaburzeń psychicznych, takich jak depresja czy lęki, a także zaburzeń odżywiania czy innych uzależnień są charakterystyczne myśli automatyczne i schematy oraz zniekształcenia poznawcze. Autorka wspomnianej książki wymienia trzy podstawowe założenia terapii poznawczej: a) procesy i treści poznawcze można modyfikować, b) poznawcza aktywność wpływa na działanie, c) modyfikację behawioralną można wygenerować poprzez zmianę poznawczą.
 3. Behawioralna – terapia, psychoterapia behawioralna zakłada, że człowiek uczy się nieprzystosowawczych zachowań pod wpływem własnym obserwacji i doświadczeń. Terapeuci behawioralni posługują się technikami oraz procedurami w celu zmiany dysfunkcjonalnych zachowań. Taką techniką jest na przykład wygaszanie, hamowanie zachowań niepożądanych za pomocą wzmocnień pozytywnych i negatywnych oraz modelowanie zachowań pożądanych za pomocą uczenia się poprzez obserwację. Przy czym testowanie oraz nabywanie nowych zachowań może odbywać się zarówno w realnym życiu jak i w wyobraźni. Ośrodek terapii leczenia uzależnień stosujący terapię behawioralną koncentruje się na pytaniu – w jakim celu pacjent tak się zachowuje?, a nie na pytaniu – dlaczego tak się zachowuje?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna łączy metodę poznawczą i behawioralną, dążąc do modyfikacji sposobu myślenia i zachowania pacjenta.

Poznawczo – behawioralna terapia uzależnień – 9 cech tego procesu

Ośrodek terapii leczenia uzależnień wykorzystujący jako metodę leczenia terapię poznawczo – behawioralną działa według 9 zasad terapii poznawczo – behawioralnej:

 1. Ustalenie problemu, celu i ukierunkowanie na jego rozwiązanie.
 2. Dobranie sposobów działania na podstawie dynamicznie przygotowywanej konceptualizacji problemu osoby uzależnionej.
 3. Skoncentrowanie się na teraźniejszości na początku terapii.
 4. Zaplanowanie terapii i poszczególnych sesji terapeutycznych.
 5. Stworzenie relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą.
 6. Aktywna współpraca pacjenta i terapeuty.
 7. Psychoedukacja.
 8. Wdrożenie technik modyfikujących wzorce myślenia, zachowań i emocji.
 9. Zarządzanie terapią w czasie.

Terapia uzależnień od jedzenia – jak to wygląda w praktyce?

Leczenie uzależnień czy też rozwiązywanie innych problemów za pomocą terapii poznawczo – behawioralnej polega przede wszystkim na określenie problemu. W przypadku zaburzeń odżywiania problemem może być nieregularne spożywanie posiłków i złe nawyki żywieniowe. Dieto-terapia, jaką stosuje ośrodek terapii leczenia uzależnień polega na monitorowaniu jedzenia, uczeniu się regularnego spożywania posiłków, wprowadzeniu nowych pokarmów oraz nowych nawyków żywieniowych eliminujących kompulsywne objadanie się.

Terapia behawioralno-poznawcza zaburzeń odżywiania polega również na…

 • budowaniu świadomości zachowań oraz myśli związanych z odżywianiem
 • pracy nad pozytywną samooceną
 • pokonywaniu problemów związanych z osiąganiem celów i perfekcjonizmem
 • uczeniu się wyznaczania sobie realnych i racjonalnych celów, szczególnie wobec swojego wyglądu
 • pracy nad relacjami z rodziną i z innymi ludźmi

+48 735 469 430 Niższa cena terapii