Picie alkoholu a zdrowy rozsądek

Picie alkoholu z okazji świąt, uroczystości czy innych ważnych wydarzeń nie kwalifikuje się jeszcze do leczenia uzależnień. Przeciwnie, jest to zachowanie powszechnie przyjęte i akceptowane przez większość kultur na świecie. Z kolei już bycie tzw. pijakiem jest społecznie napiętnowane.

Jaka jest granica zdrowego rozsądku w piciu?

I czym się różni pijak od alkoholika?

Kobieta alkoholiczka czy pijaczka?

Bohdan Woronowicz, autor książki pt. Uzależnienia, geneza, terapia, powrót do zdrowia podejmuje temat zdrowego rozsądku w piciu alkoholu. Zauważa, że w języku greckim słowo pijany oznacza osobę, która źle zachowuje się po wypiciu wina. Z kolei antyczni Rzymianie mawiali, że pijaństwo to dobrowolne szaleństwo.

Pijak lub pijaczka, zdaniem Woronowicza, są w stanie kontrolować spożywanie alkoholu. Są w stanie odmówić lampki wina czy przerwać picie w danej chwili. Jednak… często tego nie robią. Upijają się i awanturują. Zarówno pijakowi jak i alkoholiczce potrzebna jest więc specjalna terapia dla uzależnionych i prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Czym jest nadużywanie alkoholu?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje tzw. nadużywanie alkoholu jako destrukcyjną wersję zażywania substancji psychoaktywnych. Co uszkadza organizm i prowadzi do pojawienia się w ciągu roku następujących objawów:

 • powtarzające się nieobecności w pracy, zaniedbywanie rodziny spowodowane regularnym piciem.
 • spożywanie alkoholi w sytuacjach, kiedy wymagana jest ostrożność, np. w czasie prowadzenia pojazdów.
 • problemy prawne związane z patologicznym zachowaniem pod wpływem alkoholu.
 • regularne picie, mimo problemów społecznych, w relacjach z innymi czy zdrowotnych.

Nieco inaczej do nadużywania alkoholu odnosi się Światowa Organizacja Zdrowia, której eksperci zalecają wycofanie się z tego terminu, ponieważ nie definiuje on precyzyjnie ilości spożywanego alkoholu jak i sposobu picia.

Specjaliści z ŚOZ zaproponowali więc zastąpienie terminu nadużywanie alkoholu innymi określeniami – problemy związane z alkoholem lub niesprawności związane z alkoholem. Co ciekawe, termin problemy związane z alkoholem zaczyna być używany coraz powszechniej i obejmuje nie tylko ograniczenie sprawności fizyczne i psychicznej ale też następstwa nadużywania alkoholu…

 • społeczne
 • ekonomiczne
 • prawne

Niektóre ośrodki zamknięte leczenia uzależnień oferują więc specjalne leczenie alkoholizmu ujmujące problem w szerszej perspektywie.

Czy można pić bezpiecznie?

Eksperci różnie definiują bezpieczną dawkę alkoholu. Na przykład w 1895 roku na V Kongresie Przeciwalkoholowym w Bazylei przedstawiono badania dotyczące progu zatrucia alkoholowego zakłócającego normalne funkcjonowanie organizmu. Próg określono na 20 g alkoholu.

Inny francuski badacz na XXV Kongresie Przeciwalkoholowym zaproponował określić tzw. alkoholikiem osobę spożywającą ok. 0,5 l wódki dziennie. Z kolei w latach 70 XX wieku Brytyjskie Królewskie Kolegium Psychiatryczne sprecyzowało bezpieczną granicę dziennego spożycia trunków jako:

 • 60 – 80 g – dla mężczyzn
 • 30 – 40 g – dla kobiet

Jednak kolejne badania z lat 80 uznały te wartości za zawyżone. Wkrótce wprowadzono pojęcie porcji standardowej oznaczającej obecnie 10 g czystego alkoholu, co odpowiada…

 • 100 ml wina 12%
 • 75 ml wina 18%
 • 250 ml piwa 5%
 • 30 ml wózki 40%

Co ciekawe, w ostatnich latach eksperci z Światowej Organizacji Zdrowia wprowadzili do powszechnego użycia następujące terminy:

 • szkodliwe spożywanie alkoholu – kiedy konsumując alkohol doświadczamy szkód z funkcjonowania psychicznym i fizycznym. Piciem szkodliwym jest spożywanie ponad 40 g alkoholu przez kobietę i ponad 60 g przez mężczyznę.
 • picie ryzykowne – kiedy konsumujemy alkohol w takich ilościach i w taki sposób, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia utraty zdrowia. Czyli kiedy kobieta alkoholiczka spożywa po 1 – 2 porcji a mężczyzna alkoholik po 4 – 5 porcji alkoholu po 10 g przez minimum 5 dni w tygodniu.

Bohdan Woronowicz dodaje jednak, że każda ilość trunków jest szkodliwa dla zdrowia. Są jednak takie osoby, które nie powinny spożywać w ogóle alkoholu, ponieważ nawet niewielka jego ilość może wywołać duże szkody. Nie powinny więc pić wina, wódki czy piwa…

 • kobiety ciężarne
 • dzieci
 • osoby doświadczające niektórych chorób
 • osoby przyjmujące określone leki
+48 735 469 430 Niższa cena terapii