Kompulsywne odżywianie – zadzwoń do przyjaciółki

Jedzenie kompulsywne to zaburzenie odżywiania, które polega głównie na tym, że dana osoba spożywa pokarm w niekontrolowany sposób i nie z powodu głodu, a na przykład po to, aby poczuć się psychiczne lepiej.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat kompulsywnego odżywiania?

Ośrodek odwykowy dla bulimiczek, anorektyczek i amatorek szybkiego jedzenia…

Za pomocą jedzenia można kompensować sobie rożne potrzeby emocjonalne. Oczywiście jedzenie kompulsywne może mieć różną formę u różnych osób, ale wspólną cechą jest występowanie napadów. Charakterystyczną cechą osób zmagających się z kompulsywnym odżywianiem jest szybkie jedzenie. Osoba uzależniona często je dotąd, aż wystąpią u niej objawy przejedzenia. Taka osoba je też często w samotności, ponieważ często wstydzi się tego, że je.

Charakterystyczne dla kompulsywnego jedzenia jest też to, że często występuje ono w parze z innymi zaburzeniami odżywiania, takimi jak bulimia, ortoreksja czy anoreksja.

Terapia uzależnień – chore emocje

Niejeden ośrodek odwykowy mieści u siebie osoby zmagające się z kompulsywnym odżywianiem, których problemy mają głębokie podłoże psychologiczne. Podstawowy kłopot to tzw. zajadanie problemów. Czyli osoba uzależniona od kompulsywnego jedzenia…

  • tłumi w sobie emocje
  • by następnie rozładować stres poprzez kompulsywne jedzenie

Kompulsywne jedzenie jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia fizycznego (nadwaga, otyłość), ale też każda taka sesja kompulsywna skutkuje dużymi wyrzutami sumienia. Pojawia się uczucie lęku, poczucie winy.

Dlatego terapia uzależnień dla osób mających problem z racjonalnym jedzeniem polega między innymi na pracy z emocjami. Pacjent lub pacjentka powinni znaleźć inne źródła swoich emocji.

Leczenie uzależnień od jedzenia

Leczenie uzależnień od kompulsywnego jedzenia nie jest proste. Tak samo jak nie jest proste leczenie anoreksji lub bulimii. Ośrodek odwykowy zajmujący się leczeniem zaburzeń odżywiania stosuje między innymi…

  • psychoterapię
  • terapię grupową

Bardzo skuteczna jest terapia behawioralno-poznawcza, polegająca między innymi na pracy nad pozytywną samooceną, samoakceptacją. Leczenie uzależnień tego typu to również nauka budowania racjonalnych oraz realnych oczekiwań zarówno wobec swojego wyglądu jak i siebie. To również budowanie prawidłowych relacji z rodziną i z otoczeniem. Często osoby z zaburzeniami odżywiania mają jednocześnie trudności z nawiązaniem kontaktu z innymi ludźmi.

Weź kąpiel albo zadzwoń do przyjaciela

Leczenie uzależnień to jednak nie tylko konkretna terapia grupowa ale i inne strategie, które można zastosować, kiedy nadchodzi tzw. kryzys i chce się nam sięgnąć po jedzenie. Zawsze można spróbować w takiej sytuacji…

  • wyjść na spacer
  • wziąć kąpiel
  • iść spać
  • spotkać się albo zatelefonować do przyjaciela

Ważne jest, aby zdiagnozować, jakie sytuacje generują napady kompulsywnego zachowania się. Dobrą strategią jest też prowadzenie specjalnego dziennika.

Grupowa terapia dla uzależnionych

Jak już napisaliśmy, ludzie zmagający się z uzależnieniem od kompulsywnego jedzenia często mają problemy w relacjach. Często nie potrafią nawiązać kontaktu z innymi ludźmi i jedzenie jest dla nich antidotum na te problemy.

Dlatego tak ważna w leczeniu uzależnień tego typu jest grupowa terapia dla uzależnionych, oferowana przez specjalistyczny ośrodek odwykowy. Uczestnictwo w takich grupach wsparcia jak Wspólnota Anonimowych Jedzenioholików daje bardzo dobre efekty terapeutyczne. Przede wszystkim osoba dzieląca się z grupą swoim problemem uczy się tego, że jej kłopot nie jest unikatowy, że nie jest dziwna i że jest więcej osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania.

Mityngi – otwarte i zamknięte

Na stronie poświęconej anonimowym jedzenioholikom są podane wykazy mityngów. Istnieją zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte.

Mityngi otwarte są dedykowane nie tylko osobom mającym problem z jedzeniem ale również ich rodzinom oraz osobom zainteresowanym, lekarzom, psychologom, itp. Z kolei mityngi zamknięte są przeznaczone tylko dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania. Takie mityngi to forma terapii dla uzależnionych. Odbywają się w poszczególnych miastach, na przykład raz w tygodniu.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii