Czym jest uzależnienie?

Ośrodek terapii leczenia uzależnień skupia u siebie osoby borykające się z różnymi nałogami – zarówno uzależnieniami od substancji jak i uzależnieniami behawioralnymi. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno kobieca narkomania jak i kobiecy alkoholizm czy uzależnienie od zakupów mają wspólny mianownik. Problemem jest samo uzależnienie.

Nawet nie liczy się to, czy pijesz wódkę czy wino, bo alkoholizm to alkoholizm. Tak jak uzależnienie to uzależnienie, czyli nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego cechujący się przymusem…

 • wykonywania jakiejś czynności – nałogi behawioralne
 • zażywania określonej substancji psychoaktywnej – narkomania, alkoholizm

Przymus ten może mieć formę okresową lub stałą.

Ciekawostka – nie wszystko to, co sprawia nam przyjemność jest uzależnieniem. Kryterium granicznym jest to, czy utraciliśmy kontrolę nad tym, co robimy. Możemy więc pić wino do kolacji tak długo, dopóki nie regulujemy nimi swoich emocji i dopóki będziemy w stanie powiedzieć sobie w danym momencie stop.

Od czego można się uzależnić?

Najpopularniejsze nałogi to oczywiście alkoholizm i narkomania, czyli uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Inne substancje uzależniające to nikotyna, leki nasenne, sterydy i benzodiazepiny – grupa leków psychotropowych. Można się również uzależnić od danego zachowania, na przykład od zakupów.

Ciekawostka – niejeden ośrodek terapii leczenia uzależnień gości u siebie osoby uzależnione nie tylko od standardowej narkomanii czy nawet zakupoholizmu, ale od…

 • chodzenia na śluby
 • picia ludzkiej krwi
 • kłamania
 • wybielania zębów
 • noszenia peruk
 • operacji plastycznych
 • tatuaży
 • jedzenia popiołu z papierosów
 • odurzania się dezodorantami
 • jedzenia konkretnych produktów produktów

Uzależnienie fizjologiczne a psychiczne

Jak wcześniej wspominaliśmy, nałogi niejedno ma imię. Dzielą się na uzależnienia psychiczne i fizjologiczne. Te pierwsze cechują się m.in. osłabieniem woli, kompulsywną konsumpcją kosztem zdrowa, obsesyjnymi natręctwami myślowymi, samooszukiwaniem i usprawiedliwianiem się, fizycznym wyniszczeniem, wzrostem tolerancji na działanie danego środka.

Z kole uzależnienie fizjologiczne polega na nabytej potrzebie zażywania jakiejś substancji, odczuwanej jako dolegliwość fizyczna, na przykład drżenie mięśni, ból czy bezsenność. Nie dostarczenie danej substancji do organizmu skutkuje wystąpieniem zespołu abstynencyjnego – w leczeniu uzależnień fizjologicznych konieczna jest detoksykacja, czyli odtrucie.

Ciekawostka – leczenie uzależnień psychicznych zależy przede wszystkim od motywacji osoby uzależnionej. Często osoba pogrążona w nałogu podejmuje decyzje rezygnacji ze środka czy zachowania uzależniającego, ale jednocześnie nie może tej decyzji zrealizować. Działa tutaj również skomplikowany system mechanizmów obronnych, takich jak wyparcie czy tłumienie. Szczególnie interesujące są moralne mechanizmy obronne, takie jak racjonalizacja (np. tłumaczenie, że alkohol służy wenie twórczej), eufemizmy (nazywanie czynu nałogowego bardziej elegancką nazwą), czy porównanie np. swojego alkoholizmu do jeszcze gorszych czynów innej osoby.

Jakie są objawy uzależnienia?

Wiadomo, że leczenie uzależnień dobrze jest zacząć od ważnej decyzji – od odwiedzenia ośrodka terapii leczenia uzależnień. Jednak po czym poznać, że jest się uzależnionym?

Oto 7 głównych objawów uzależnienia:

 1. Twoje zachowanie staje się nawykowe
 2. Sięgasz po alkohol, narkotyki lub chodzisz na zakupy, grasz w gry regularnie i często.
 3. Twój kontakt z nałogiem ma charakter kompulsywny, czyli na przykład sięgasz po czekoladę w sposób niekontrolowany i kiedy jesteś smutna lub samotna.
 4. Trudno jest Ci zaprzestać picia alkoholu czy kupowania.
 5. Po odstawieniu (np. piwa), dopada Cię zespół abstynencyjny, czyli na przykład drażliwość czy drżenie mięśni.
 6. Czujesz wewnętrzny przymus, aby zażyć substancję psychoaktywną lub iść na zakupy.
 7. Picie lub wykonywanie danej czynności zabiera Ci znaczną część czasu i trudno jest Ci to graniczyć.
+48 735 469 430 Niższa cena terapii