Jak wybrać najlepszy ośrodek leczenia uzależnień?

Leczenie uzależnień jest złożonym, wieloaspektowym procesem, który powinien odbywać się w możliwie jak najlepszych warunkach. Dobry ośrodek leczenia uzależnień to miejsce, któremu przyświeca konkretna misja. Nie chodzi jedynie o prowadzenie terapii dla uzależnionych, ale przede wszystkim o oddanie, cel, zrozumienie i autentyczną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Takim miejscem jest Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty.

Specjalizacja

Ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty za swoją misję wybrał niesienie pomocy kobietom z uzależnieniem lub współuzależnieniem. Ten konkretny cel towarzyszy codziennej pracy w ośrodku. Miejsce to jest dedykowane wyłącznie kobietom, co pozwoliło osiągnąć wysoki poziom specjalizacji właśnie w tym konkretnym kierunku. Oferta obejmuje leczenie uzależnień alkoholizmu kobiet, leczenie narkomanii kobiet, a także leczenie uzależnień behawioralnych. Najważniejsze jest to, by kierować się dużą wrażliwością, dogłębnie rozumieć problem uzależnień, a także uwzględniać kwestię współuzależnienia. Misją jest także dawanie nadziei na to, że zmiana życia jest możliwa.

To, co wyróżnia dobry ośrodek leczenia uzależnień, to z pewnością holistyczne podejście do nałogu. Należy bowiem wiedzieć, że jest to skomplikowana choroba, w przypadku której ważne są nie tylko objawy, ale przede wszystkim źródłowe przyczyny jej powstania. Podstawą pracy w Ośrodku terapii uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty jest zarówno walka z samym uzależnieniem, jak i z mitami oraz błędnymi przekonaniami, które narastają wokół nałogów. Takim mitem jest np. twierdzenie, że problem z alkoholem mają wyłącznie mężczyźni, zaś kobietom nie wypada przyznawać się do swojego uzależnienia. Wspomniany ośrodek, który dedykowany jest wyłącznie kobietom, pomaga obalić te wszystkie fałszywe koncepcje. Jest to niezwykle ważny krok w drodze do odzyskania zdrowia, bowiem traktowanie nałogu jako tematu tabu skutkuje jeszcze silniejszym uzależnieniem.

Alkoholizm u kobiet

Kobiety wielokrotnie skrywają swoje uzależnienie przed światem, a więc piją w samotności, natomiast mężczyźni najczęściej sięgają po alkohol w towarzystwie. Jest to jedna z wielu różnic pomiędzy uzależnieniem kobiecym a męskim. Z tego powodu w Ośrodku terapii uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzony jest specjalny program przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych. Kobieta alkoholiczka musi radzić sobie nie tylko z samym problemem nadużywania alkoholu, ale również ze wstydem i poczuciem winy, które stanowią dla niej ogromny ciężar. Dodatkowo kobietom stawia się wiele wymagań i restrykcji, oczekuje się od nich określonych zachowań i postaw, których nie wymaga się od mężczyzn. Oferowany przez Ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty program terapeutyczny pomaga kobietom odzyskać równowagę psychiczną, duchową i emocjonalną, a to dzięki różnym specjalistycznym zajęciom – zarówno indywidualnym, jak i grupowym.

Terapie zajęciowe, informacyjne, edukacyjne i grupowe uczą pacjentki, w jaki sposób radzić sobie z własnymi emocjami, ale także z krytyką i oceną społeczną. Przekazuje się im również wiedzę na temat tego, z jakich narzędzi prawnych, medycznych, finansowych czy społecznych mogą korzystać. Kluczowym celem programu przeciw stygmatyzacji uzależnionych kobiet jest odbudowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie, poczucia bezpieczeństwa, a także zachęcanie do samorozwoju i edukacji.

Dyskrecja i profesjonalizm

Kolejny element, który składa się na ogólną misję ośrodka, to zagwarantowanie spokoju i pełnej dyskrecji. Oprócz intensywnych zajęć ośrodek zapewnia czas potrzebny na wyciszenie, odpoczynek i relaks. Oferuje również indywidualną opiekę psychologiczną. Aby terapia mogła przynieść odpowiednie rezultaty, musi odbywać się w atmosferze zaufania i życzliwości.

Profesjonalna pomoc jest niesiona przez doświadczoną kadrę specjalistów, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i nieustannie je poszerzają. Terapeuci ośrodka specjalizują się w dziedzinie uzależnień od substancji oraz uzależnień behawioralnych. Są to osoby gotowe do udzielania wsparcia nawet w najtrudniejszych sytuacjach, dla których najważniejszą misją życiową jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Skuteczna terapia uzależnień wymaga podejścia holistycznego, które uwzględnia szeroki kontekst społeczny i kulturowy. Terapeuci ośrodka preferują indywidualne podejście do pacjenta, odrzucając schematyczne myślenie.

Opracowany specjalistyczny program terapeutyczny dla kobiet pozwala na powrót odzyskać równowagę psychiczną, emocjonalną i duchową. Kompleksowy i wieloetapowy program Ośrodka stanowi połączenie psychoterapii oraz programu dwunastu kroków AA. Istotą tego programu jest doświadczenie poparte wiedzą o trzeźwieniu.

Pomoc kierowana jest również do rodziny i bliskich osób uzależnionych. Wynika to z faktu, że z powodu współuzależnienia dochodzi do destabilizacji funkcjonowania całego systemu rodzinnego, co wywołuje poważne problemy i jest przyczyną cierpienia zarówno dorosłych, jak i dzieci. Z tego względu terapia powinna obejmować nie tylko uzależnionego, ale także jego bliskich. Niesienie pomocy osobom współuzależnionym to jedno z głównych zadań Ośrodka leczenia uzależnień kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty, którego terapeuci posiadają wieloletnie doświadczenie w tym obszarze.

Najwyższa jakość usług

Ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty to jedyny w Polsce certyfikowany, specjalistyczny ośrodek terapeutyczny dedykowany wyłącznie kobietom. Jest to podmiot medyczny NZOZ, który podlega stałej kontroli i weryfikacji, dlatego pacjenci mają gwarancję najwyższego poziomu usług. Ze względu na specyfikę uzależnienia kobiet ośrodek ten prowadzi specjalne opracowane programy skierowane właśnie do tej grupy pacjentów. Dzięki temu możliwa jest głęboka analiza problemu, a także zadbanie o bezpieczeństwo emocjonalne kobiet z uzależnieniami.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii