Rola wsparcia rodziny w terapii alkoholowej

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której człowiek szuka oparcia i pomocy w trudnych chwilach. Każde uzależnienie, w tym alkoholizm, jest złożonym problemem, który dotyka nie tylko jednostki chorej, ale całego systemu rodzinnego. Z tego powodu należy mieć świadomość tego, jak ważna jest rola rodziny w leczeniu alkoholizmu.

Skutki alkoholizmu

Jedną z konsekwencji uzależnienia od alkoholu jest załamanie relacji społecznych, co dotyczy przede wszystkim najbliższych. Objawy nałogu, takie jak coraz częstsze picie, zaniedbywanie obowiązków na rzecz picia czy też narastające problemy emocjonalne są najszybciej zauważane właśnie przez rodzinę alkoholika. Rodzina jako pierwsza dostrzega zmiany w zachowaniu któregoś ze swoich członków. Z kolei alkoholik zazwyczaj jako ostatni przyznaje, że potrzebuje pomocy. Z tego względu istotna jest świadomość rodziny, że ich bliski ma problem, bowiem wtedy mogą oni podjąć działania zaradcze.

Jak pomóc alkoholikowi?

Osoby, które żyją z alkoholikiem, najczęściej same są zagubione i potrzebują profesjonalnej pomocy. Warto jednak zachęcać bliskiego do poszukiwania wsparcia, lecz nie powinno się to odbywać w sposób pełen złości czy pretensji. Taka postawa może jedynie nasilić mechanizmy obronne alkoholika, prowadząc do poważnych kłótni, napięć, a nawet przejawów agresji. Istotne jest okazanie uzależnionej osobie miłości i chęci niesienia jej pomocy. Niezbędna jest do tego zdrowa komunikacja w rodzinie. Ważne jest również podkreślanie tego, że bliscy troszczą się o zdrowie uzależnionego i są gotowi towarzyszyć mu w drodze ku odzyskaniu wolności i szczęścia.

Wsparcie rodziny w terapii

Pomoc dla bliskich alkoholika jest niezwykle istotnym elementem terapii uzależnień. Wynika to ze zjawiska współuzależnienia, które charakteryzuje się brakiem zdolności do uznania i wyrażenia własnych potrzeb, skoncentrowaniem uwagi wokół uzależnienia drugiej osoby oraz nadmiernym zaangażowaniem w jej życie. Dotyczy to przede wszystkim partnera alkoholika, jednak cały system rodzinny doświadcza poważnych problemów w związku z uzależnieniem. Z tego powodu w profesjonalnych ośrodkach terapii uzależnień wsparcie psychologiczne kierowane jest do całej rodziny alkoholika.

Osoba uzależniona nie może poradzić sobie z nałogiem samodzielnie. Pierwszym krokiem do zmiany jest zrozumienie faktu, że alkoholizm jest chorobą, która wymaga profesjonalnego leczenia. Terapia rodzinna kładzie nacisk na to, żeby zarówno sam alkoholik, jak i jego bliscy zdobyli jak najwięcej wiedzy na temat uzależnienia.

Terapia dla rodzin alkoholików

Terapia zwykle zaczyna się od edukacji na temat alkoholizmu, jego skutków i wpływu na rodzinę. Pomaga zrozumieć, dlaczego alkoholik zachowuje się w określony sposób, jakie są jego schematy myślenia i działania oraz jak można mu pomóc. Często współuzależnieni członkowie rodziny uczestniczą w terapii indywidualnej, podczas której mogą omówić swoje emocje, doświadczenia i narzędzia radzenia sobie z problemami.

Terapia dla rodzin alkoholików często obejmuje sesje terapeutyczne dla całej rodziny, podczas których wszyscy członkowie mogą wyrazić swoje uczucia, rozmawiać o problemach i pracować nad poprawą komunikacji i relacji w rodzinie. Duże znaczenie mają także grupy wsparcia, takie jak Al-Anon, w których zarówno alkoholicy, jak i ich bliscy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami. Wspólne spotkania z innymi osobami, które przeżywają podobne sytuacje, mogą być bardzo pomocne w radzeniu sobie z trudnościami i odnalezieniu motywacji do zmian.

Podsumowując, wsparcie w leczeniu uzależnień jest niezwykle istotne. Bez niego alkoholik może mieć ogromne trudności, aby odzyskać zdrowie. Chodzi nie tylko o profesjonalną pomoc psychologów i terapeutów, ale też o wsparcie rodziny, bowiem to właśnie od podejścia rodziny w dużym stopniu zależy sukces terapii. Bliscy powinni zawsze wspierać proces leczenia uzależnionego. Możliwość pozyskania przez rodzinę wiedzy na temat uzależnień pozwala zrozumieć zachowania chorego, ale też poszerza świadomość odnośnie do własnego postępowania. Takie systemowe podejście do terapii sprawia, że alkoholik może dużo szybciej i skuteczniej odzyskać zdrowie.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii