Niższa cena terapii
+48 735 469 430

Co jest celem psychoterapii uzależnień?

Jakie pytania najczęściej zadają sobie terapeuci podczas psychoterapii uzależnień? Co jest krokiem milowym terapii? Czy ośrodki odwykowe stosują specjalne strategie, aby wyleczyć pacjentów?

Terapia uzależnień – szersze spojrzenie na problemy z nałogami

W książce pt. Wprowadzenie do psychoterapii uzależnienia Jerzy Mellibruda i Zofia Sobolewska pisze, że terapia uzależnień ma podstawowy cel, którym jest…

 • stworzenie najpierw zewnętrznej
 • a następnie wewnętrznej alternatywy nałogowego, auto-niszczącego zachowania się

Przy czym leczenie uzależnień to leczenie nie tylko osoby, ale i jej najbliższego środowiska. Ważne! – Ośrodki leczenia alkoholizmu i inne ośrodki zamknięte leczenia uzależnień mają w swoim planie terapeutycznym plan modyfikacji nie tylko samych psychopatologicznych mechanizmów uzależnienia ale też i zjawisk generujących problemy z uzależnieniem. Takie zjawiska to…

 • problemy osobiste
 • brak umiejętności życiowych
 • schorzenia somatyczne i psychiczne
 • środowiskowo i sytuacyjnie uwarunkowane źródła stresu

Jakie są cele psychoterapii uzależnień?

Ośrodki zamknięte leczenia uzależnień przed przystąpieniem do leczenia pacjenta ustalają podstawowe cele psychoterapii uzależnień. Autor wspomnianej książki podaje 5 ogólnych celów. Oto one:

 1. Zwiększenie zdolności pacjenta do utrzymania abstynencji.
 2. Usuwanie zaburzeń.
 3. Rozwiązywanie problemów osobistych.
 4. Rozwijanie zdolności do zdrowego życia.
 5. Zmierzanie do przywrócenia osobie uzależnionej zdrowia psychicznego – ponieważ nawet długotrwała abstynencja nie likwiduje problemów emocjonalnych czy problemów z relacjami.

Oprócz ogólnych celów psychoterapii uzależnień są także cele szczegółowe, czyli konkretne zadania terapeutyczne generujące pożądane zmiany w funkcjonowaniu osoby uzależnionej. Takim zadaniem może być na przykład rozpoczęcie procesu zmiany, uznanie własnego uzależnienia, rozwinięcie konkretnej umiejętności życiowej czy naprawienie relacji z rodziną.

Co jest ważne w terapii?

Ośrodki zamknięte leczenia uzależnień są nastawione na to, że praca terapeutyczna z pacjentem obejmuje ważne elementy, które są swego rodzaju krokami milowymi w terapii. Bez tych elementów nie ma trwałych pozytywnych zmian. Nie ma efektów. A oto owe 3 ważne punkty:

 1. Nawiązanie wstępnego kontaktu z pacjentem – pierwszy kontakt jest bardzo ważny w terapii, bo chodzi o to, aby pacjent czuł się bezpieczny.
 2. Rozpoznanie problemów życiowych oraz związku tych problemów z nałogiem, na przykład z piciem – jak już to zostało powiedziane, współczesne ośrodki leczenia alkoholizmu ale i inne ośrodki odwykowe są nastawione na leczenie holistyczne, obejmujące nie tylko leczenie konkretnego nałogu, ale i jego związku z całym życiem pacjenta, w tym problemami osobistymi
 3. wzbudzenie motywacji do zmiany i do leczenia – leczenie uzależnień czy też terapia uzależnień nie byłyby możliwe bez motywacji, pacjent sam musi wiedzieć dlaczego chce wyzdrowień. Oto zadanie dla psychoterapeuty – odkrycie motywacji u pacjenta

Z jakimi problemami zmaga się psychoterapeuta uzależnień?

Psychoterapeuci i terapeuci pragnący wyleczyć pacjenta z alkoholizmu, narkomanii czy z uzależnień behawioralnych też zmagają się z trudnościami. Proces terapeutyczny nie jest łatwy i składa się z wyzwań. A o to, jakie pytania zadają sobie najczęściej terapeuci:

 1. Jak rozbudzić zaangażowanie pacjenta w pracę terapeutyczną?
 2. Jak uniknąć załamania się wczesnej abstynencji u pacjenta?

Ważne w pracy terapeuty jest również to, jak poradzić sobie z nawrotem u pacjenta. Istotne jest rozpoznanie procesu nawrotu, zatrzymanie tego procesu i nauczenie pacjenta umiejętności zapobiegania kolejnym nawrotom. Ośrodki odwykowe są przygotowanie na to, że nawrót u alkoholiczki, narkomanki czy seksoholiczki jest rzeczą absolutnie normalną.

Istotne jest to, aby pacjent był świadomy pojawienia się problemu. Rolą terapeuty jest uświadomienie pacjenta, na czym polega proces zdrowienia i dlaczego w ogóle popadł on w nałóg.

Lista wpisów