Terapia indywidualna czy hipnoza – który sposób na wyjście z uzależnienia jest lepszy?

hipnoza

 

 

Stresująca praca, problemy osobiste, nieporozumienia sprawiają, że ludzie coraz częściej sięgają po coś na odstresowanie. Idealne wydają narkotyki, alkohol czy pigułki na sen. Od kilku piw na poprawę humoru do popadnięcia w alkoholizm droga jest jednak niedaleka, stąd gabinety psychoterapii często wypełnione są po brzegi.

W ostatnich latach psychoterapię coraz skuteczniej wspiera hipnoza. Z kolei inni wolą tradycyjną terapię grupową albo terapię indywidualną.

Który sposób jest najlepszy?

Jakie są zalety terapii indywidualnej?

Terapia indywidualna polega na spotkaniu z terapeutą, który zobowiązuje się zachować dyskrecję. Podstawą jest zaufanie. Terapeuta stara się zrozumieć i wysłuchać pacjenta, który w czasie spotkania zdobywa cenną wiedzę o sobie i o swoim uzależnieniu. Osoba prowadząca terapię uczy się opanowywać swoje emocje, zyskuje zdolność podejmowania decyzji, rozwija swoją samoocenę, naprawia relacje z innymi.

Podczas pierwszej wizyty terapeuta diagnozuje pacjenta i stara się zrozumieć jego położenie, sytuację. Zadaje pytania, próbuje podjąć decyzję dotyczącą dalszej drogi leczenia. Zbudowanie solidnej relacji między terapeutą a pacjentem uniemożliwia pacjentowi ucieczkę przed obnażeniem. Pacjent konfrontuje się ze swoim nałogiem, a zwłaszcza z jego przyczynami.

A oto, co jest istotne w indywidualnej terapii:

  • relacja pacjent – terapeuta i wzajemny stosunek
  • rozładowanie napięcia emocjonalnego
  • uświadomienie problemu
  • osobowość terapeuty
  • wykorzystanie technik psychoterapeutycznych, np. pracy z ciałem, psychodramy,
  • norma intelektualna pacjenta – osobom upośledzonym terapia indywidualna jest odradzana
  • motywacja
  • pozytywne podejście
  • gotowość pacjenta do powierzenia swoich sekretów terapeucie

A może jednak… hipnoza?

Słowo hipnoza pochodzi od imienia antycznego greckiego boga snu Hypnosa i oznacza stan, w którym uwaga osoby poddawanej hipnozie jest zogniskowana na określonych bodźcach, a świadomość innych bodźców jest mocno ograniczona. Większość naukowców twierdzi, że mózg w czasie poddawania go hipnozie funkcjonuje prawidłowo, a działania hipnotyzera nie wpływają na zmianę działania komórek mózgowych.

Hipnoterapia najczęściej nie leczy bezpośrednio uzależnień, ale jest stosowana jako element dodatkowej psychoterapii. Pomaga w leczeniu alkoholizmu, narkomanii, internoholizmu czy nikotynizmu albo nawet zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja czy bulimia. Szanse powodzenia tej metody zależą od wielu czynników niezależnych od terapeuty, na podatności pacjenta na hipnozę.

Dlaczego hipnoterapia jest skuteczna w terapii uzależnień? Na powodzenie tej metody wpływa fakt, że mechanizm uzależnienia powstaje w mózgu uzależnionego nieświadomie, a hipnoza to jedyna metoda pozwalająca dotrzeć do nieświadomości pacjenta i skonfrontowanie jej ze świadomością.

Trzy podstawowe metody hipnoterapii to metoda werbalna (hipnotyzer wpływa na samopoczucie i zdrowie pacjenta za pomocą słownych sugestii, przekonując go, że nie potrzebuje od alkoholu do tego, aby być szczęśliwym), metoda skupienia uwagi na szybko poruszającym się przedmiocie (tym przedmiotem może być wiatrak lub wahadełko. Hipnotyzer wpływa na pacjenta za pomocą słów) i metoda fascynacyjna (jest to metoda trudniejsza, wymagająca specjalnych predyspozycji ze strony hipnotyzera. Osoba wprowadzająca w stan hipnozy koncentruje się na płacie czołowym mózgu pacjenta, przekazując mu energię).

Łączenie różnych metod?

Terapeuci zalecają terapię indywidualną, tak jak i terapię grupową jako podstawowe metody w leczeniu uzależnień. Hipnoterapię polecają natomiast osobom uzależnionym od alkoholu, tytoniu i narkotyków, którzy próbowali innych metod terapii, ale okazały się one nieskuteczne. Hipnoza pomaga również złagodzić dolegliwości związane z zespołem abstynencyjnym.

Jeśli chcecie poddać się terapii indywidualnej, terapii grupowej jak i hipnoterapii, pamiętajcie że osoba będąca terapeutą indywidualnym, tak jak i przeprowadzająca hipnozę powinna być dyplomowanym specjalistą.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii