Terapia dla uzależnionych – jem, bo…

O ile kobieca narkomania bardzo często ma swoje źródła w chęci poszukiwania nowych, ekstremalnych doświadczeń a kobiecy alkoholizm bierze się z problemów emocjonalnych czy z kumulacji różnych problemów to przyczyn zaburzenia odżywiania należy dopatrywać się w… niedoskonałych relacjach z rodzicami.

Na przykład w wygórowanych oczekiwaniach ze strony ojca i matki, nadużyciach seksualnych czy też w zbyt szybkim oddaleniu się od rodziców i w braku więzi emocjonalnej.

Terapia dla uzależnionych a problem separacji od rodziców

Zamknięte ośrodki leczenia uzależnień pełne są kobiet jak i mężczyzn, u których anoreksja lub bulimia spowodowane są zbyt wczesną separacją od rodziców. Nastolatki, mimo że poszukujące autonomii i bywające opryskliwe wobec rodziców, potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Dlatego rodzice powinni stopniować odseparowanie od siebie dzieci. Idealnie jest, kiedy dziecko…

  • powoli wchodzi w rolę dorosłego
  • jednocześnie czasowo powraca do roli dziecka

Mądry dorosły powinien być gotowy do udzielenia emocjonalnego wsparcia dziecku, kiedy będzie ono tego wsparcia potrzebować.

Często jest tak, że kiedy matka źle znosi emocjonalne oddalenie się córki w okresie dojrzewania, karze ją za to odrzuceniem. W takiej sytuacji nastolatka, jeśli wychowuje się w pełnej rodzinie, zrekompensuje sobie złe relacje z matką zbliżeniem się do ojca.

W pełnych rodzinach i dobrych relacjach między rodzicami, kiedy dziecko wychowywane jest przez matkę jak i przez ojca, separacja od rodziców jest mniej prawdopodobna i jest większa szansa na normalne kontakty rodzinne.

Podobną pozytywną rolę spełniają dobre kontakty nastolatki czy nastolatka z rówieśnikami. Warto dodać, że ewentualne oddzielenie od rodziców łatwiej jest dziecku przeżyć, kiedy czuje się ono przynależne do grupy rówieśników.

Ponadto separacja od rodziców jest łatwiejsza dla tych nastolatków, które wcześniej nasyciły się miłością i bliskością rodziny. Z kolei osoby zaniedbywane w dzieciństwie albo zbyt wcześnie uczone samodzielności odczuwają w dorosłym życiu sprzeczne tendencje, czyli…

  • z jednej strony pragną być dorosłe
  • z drugiej strony czują potrzebę opieki i akceptacji

Zacznijcie leczenie uzależnień od uświadomienia sobie konfliktu…

Niejeden prywatny ośrodek terapii leczenia uzależnień borykający się z zaburzeniami odżywiania jest pełen osób doświadczających sprzecznych tendencji, polegających na…

  • z jednej strony pragnieniu bycia zależnym emocjonalnie od drugiej osoby
  • z drugiej strony potrzebie bycia niezależnym

Potrzeba niezależności u osób z zaburzeniami odżywiania związana jest jednak nie tyle z naturalną potrzebą autonomii u dorosłej osoby co z obawą przed odrzuceniem. Profesjonalna terapia dla uzależnionych pozwala pacjentkom uświadomić sobie ów konflikt, rozwiązać go i odkryć własne potrzeby emocjonalne.

Leczenie uzależnień powinno polegać na znalezieniu kompromisu z uwzględnieniem wszystkich swoich potrzeb.

Kiedy nie akceptujemy swojego ciała… – ośrodek terapii leczenia uzależnień

Zdrowy człowiek lubi siebie pomimo świadomości swoich wad albo ograniczeń. Osoba z zaburzeniami odżywiania nie tylko jest z siebie niezadowolona co wręcz potępia siebie i odrzuca. Brak samoakceptacji wynika często z braku akceptacji i bliskiego kontaktu emocjonalnego z rodzicami. A także z nierealistycznych wymagań rodziców w stosunku do dziecka.

Bogusław Włodawiec zauważa, że dziecko przyjmuje wymagania od rodziców. Przyjmuje te wymagania i stara się im sprostać nawet wówczas, kiedy są one nierealistyczne i wręcz wykraczające poza ludzką naturę i możliwości organizmu. Chętnie sięga w takiej sytuacji po restrykcyjne diety czy narzuca sobie ciężkie ćwiczenia fizyczne.

Z kolei wulgarne uwagi rodziców lub nadużycia seksualne mogą skutkować brakiem akceptacji seksualności własnego ciała u dorastających dziewcząt. Pomóc może tylko dobry ośrodek terapii leczenia uzależnień, skierowany do osób z zaburzeniami odżywiania.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii