Przesłanie Jana Pawła II – wolność od uzależnień

Dlaczego w 1980 r. na terenie strajkującej Stoczni Gdańskiej obowiązywała całkowita abstynencja od napojów alkoholowych? Jaka była rola Jana Pawła II w walce z alkoholizmem i gdzie widział on źródło uzależnienia od alkoholu i narkotyków?

Leczenie uzależnień modlitwą

Alkoholizm to nie tylko picie o kilka piw za dużo. Alkoholizm niesie za sobą ogromne straty – społeczne, moralne, duchowe czy zdrowotne. Trudno zapanować nad życiem w nietrzeźwości, bo pomimo wielu inicjatyw edukacyjnych czy profilaktycznych (podejmowanych praktycznie od wieków…) alkoholizm nadal jest powszechny. Wręcz zatacza coraz szersze kręgi – na przykład o ile kiedyś nałóg alkoholowy był raczej domeną mężczyzn, to dzisiaj alkoholizm kobiet (jak również kobieca narkomania) nikogo nie dziwi.

Terapia uzależnień – w walkę o trzeźwość od wielu lat włącza się również Kościół…

Już sam program 12 kroków w terapii uzależnień oparty jest na idei chrześcijańskiej. Na idei poszukiwania w Bogu siły do walki z nałogiem. Z kolei Krzysztof Linowski i Mariusz Jędrzejko w swojej pracy naukowej pt. Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne (proponując spojrzenie na nałogi pod kątem wiary) zauważają, że w Polsce od lat pięćdziesiątych XX wieku pierwszy dzień wielkanocnego postu rozpoczynał coroczną akcję pt. Tydzień Modłów o Trzeźwość Narodu.

Jan Paweł II mówi – aby się wyzwolić, trzeba być trzeźwym

Duchowym przewodnikiem wspomnianej akcji był Karol Wojtyła – późniejszy Jan Paweł II, który głęboko odczuwał każde zagrożenie człowieka i tak mówił do ludzi dawno temu na Jasnej Górze: trzeźwi bądźcie i czuwajcie!

Jan Paweł II zauważył, że źródłem alkoholizmu jest słaba kondycja duchowa człowieka i powierzchowny stosunek do życia. Dlatego zaproponował ludziom zawierzenie Matce Boskiej, otwarcie przed nią serc. Ona ma dodać nam otuchy w walce ze słabościami. Szczególnie wskazywał na to, że przez alkoholizm, przez pijaństwo marnuje się polski potencjał. I szczególnie martwił się o młodzież. A trzeba przyznać, że papież Polak miał duży wpływ na nastroje Polaków – szczególnie na wolnościowy zryw solidarnościowy.

Zdaniem Krzysztofa Linowskiego i Mariusza Jędrzejko, był to nie tylko zryw moralny, polityczny czy zryw wolności ekonomicznej, ale także zryw trzeźwości. Na co dowodem jest fakt, że w 1980 roku na terenie strajkującej stoczni obowiązywała rygorystyczna abstynencja od napojów alkoholowych. Strajkującym przyświecała idea Jana Pawła II, że aby się wyzwolić, trzeba być trzeźwym. Że pijąc, osłabiamy społeczeństwo. Że pijąc, niszczymy siebie.

Słowa papieża były kategoryczne, ale jednocześnie zatroskane. Pełne zrozumienia dla ludzkich słabości, polskich słabości. Zrozumienia dla polskiej mentalności. Dla Polaków, którzy chcieli się wyzwolić spod panowania wrogów, ale jednocześnie zniewalali siebie poprzez nadużywanie alkoholu.

Mafie – pajęczyna dezintegracji

Jan Paweł II widział źródło uzależnienia od alkoholu i narkotyków w…

  • egzystencjalnej pustce, wywołanej brakiem moralnych wartości oraz niewiarą w siebie, a także niewiarą w innych ludzi oraz w sens życia
  • ogromnych trudnościach, które narastają wokół człowieka, kiedy pragnie wyrwać się z nałogu

Papież Polak widział więc uzależnienie jako problem ogólnoludzki. W dodatku zauważał, że plaga alkoholizmu i narkomanii jest podsycana przez interesy gospodarcze. Bo alkoholem zwyczajnie opłaca się handlować. Dlatego alkohol i narkotyki są elementem biznesu wielu krajów. Elementem biznesu międzynarodowych mafii przestępczych, które z handlu środkami psychoaktywnymi czerpią duże dochody.

Jan Paweł II krytykował te mafie, które rabują nęcąc iluzoryczną wolnością. Traktował więc ludzi uzależnionych jako ofiary. Jednocześnie budził w ludziach nadzieję, apelując, aby nie poddawali się w rozpaczy. Namawiał do zjednoczenia się we wspólnym froncie, który rozerwie pajęczynę dezintegracji społecznej i moralnej. Mówił o śmiałych działaniach, które trzeba podjąć w walce z nałogami. Działania te miałyby polegać szczególnie na uzdrowieniu rodziny i systemu edukacji.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii