Dobry ośrodek leczenia uzależnień i jego misja

Dobry ośrodek leczenia uzależnień to ośrodek, który na misję. Jest bowiem współcześnie wiele miejsc, które prowadzą terapię dla uzależnionych, ale tylko niektóre ośrodki wykonują swoje zadanie z oddaniem i z pomysłem. Takim miejscem z misją jest Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty.

Ale co to znaczy mieć misję?

Specjalizacja, wrażliwość…

Ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty ma specjalną misję ratowania życia kobiet dotkniętych uzależnieniem oraz współuzależnieniem. Jest to więc konkretny cel. To ośrodek adresowany tylko do kobiet. Wyspecjalizowany w tym konkretnym kierunku. W ofercie jest leczenie uzależnień alkoholizmu kobiet oraz leczenie narkomanii kobiet, a także leczenie uzależnień behawioralnych nałogów kobiet.

Misją jest również:

  1. Kierowanie się dużą wrażliwością.
  2. Zrozumienie problemu uzależnienia.
  3. Zrozumienie problemu współuzależnienia.

Misją ośrodka jest także dawanie nadziei na zmianę życia oraz holistyczne podejście do nałogu.

Dobry środek leczenia uzależnień, którego pracownicy kierują się misją ma specjalny program do walki z nałogami. Podstawą pracy ośrodka leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty jest nie tylko walka z uzależnieniem ale również walka z mitami które narosły wokół problemów z nałogami. Takim mitem jest przekonanie, że problem z alkoholem mają tylko mężczyźni i że kobiecie nie wypada mówić o swoim uzależnieniu. Traktowanie problemu alkoholowego jako tabu, unikanie rozmawiania o nałogu, prowadzi do jeszcze większego uzależnienia.

Kobieta alkoholiczka

Kobiety często ukrywają swoje uzależnienie i piją z samotności, podczas gdy mężczyźni upijają się w towarzystwie. Jak widać, kobiece uzależnienie jest bardzo specyficzne. Stąd specjalny program przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych. Kobieta alkoholiczka musi poradzić sobie nie tylko nadużywaniem alkoholu ale także z poczuciem winy, które jest ogromnym ciężarem.

Nie mówiąc już o tym, że zachowanie kobiet podlega wielu restrykcjom. Kobiecie po prostu wolno jest mniej niż mężczyźnie. Oferowany przez ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty program terapeutyczny pomaga zatem uzyskać kobietom równowagę psychiczną, duchową i emocjonalną poprzez np. terapię grupową. Specjalna terapia uzależnień zajęciowa, edukacyjna i informacyjna uczy pacjentki tego, jak radzić sobie ze społeczną oceną oraz z krytyką. Pacjentka zyskuje wiedzę na temat tego, z jakich narzędzi finansowych, prawnych oraz społecznych i medycznych może skorzystać oraz w jakim zakresie. Celem programu przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych jest odbudowanie poczucia wiary w siebie, odbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz samorozwój i edukacja.

Współuzależnienie

Misją ośrodka jest również otwartość na problem współuzależnienia. Współuzależnienie polega na destabilizacji funkcjonowania systemu rodzinnego. Osoby współuzależnione żyją w permanentnym stresie i w braku poczucia bezpieczeństwa. Ich potrzeby życiowe oraz psychiczne nie zostają zaspokojone. Często też żony alkoholików zostają alkoholiczkami.

Spokój i dyskrecja

Kolejnym punktem misji ośrodka jest zapewnienie spokoju, np. poprzez zapewnienie pełnej dyskrecji, a także umożliwienie relaksu i wyciszenia. Ośrodek oferuje również indywidualną opiekę psychologa.

Misja ośrodka leczenia uzależnień wyraża się też w oferowaniu profesjonalnej pomocy, stąd atutem ośrodka jest doświadczona kadra. Rekrutowane są wyłącznie osoby posiadający wysokie kwalifikacje. Kadrę tworzą więc specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych.

Rekrutowane są osoby, które mają poczucie misji. Można powiedzieć że są oni idealistami gotowymi zmienić świat. Gotowymi przyjąć wyzwanie. To również ludzie gotowi walczyć z tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami. To także specjaliści, który którzy lubią po prostu pracę z innymi ludźmi. To psycholodzy psychoterapeuci, którzy są na tyle elastyczni, że przyjmują podejście holistyczne, czyli leczące człowieka jako całości oraz w jego szerokim kontekście społecznym i kulturowym. To również ludzie, którzy preferują indywidualne podejście do pacjenta i odrzucają schematyzm.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii