Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet

NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień Kobiet

Podmiot leczniczy- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408. https://terapiakobiet.pl/certyfikaty/

Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień kobiet. Specjalizujemy się w terapii kobiet, co ma ścisłe przełożenie na skuteczność programu Ośrodka.

Jako podmiot medyczny i szkoleniowy, Ośrodek prowadzi szkolenia i praktyki zawodowe dla psychoteraputów uzależnień w procesie certyfikacji, oraz praktyki i wolontariaty dla studentów psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.


Obejrzyj poniższy wywiad w telewizji TVP o naszym ośrodku terapii uzależnień

Jeśli trafiłaś na naszą stronę oznacza to, że Ty lub osoba z twojego otoczenia zmaga się z uzależnieniem i szukasz pomocy. Tutaj tę pomoc znajdziesz. Mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem…walki o siebie lub o swoich najbliższych…

Do naszego ośrodka trafiają różnorodne kobiety: młode, w średnim wieku i starsze, gospodynie domowe, kobiety sukcesu i studentki, wywodzące się z zamożnych bądź ubogich rodzin, mężatki i singielki. Chociaż każda z nich jest inna, wszystkie osiągnęły stan w którym musiały przyznać, że alkohol w poważnym stopniu wpływa na ich życie. Dzięki programowi ośrodka znalazły sposób aby przestać pić, zachować trzeźwość i zbudować nowe życie, bardziej pełne, szczęśliwe i wolne.

Oferowany przez naszą specjalistyczną placówkę program terapeutyczny dla kobiet, pozwala na powrót odzyskać równowagę psychiczną, emocjonalną i duchową. Kompleksowy i wieloetapowy program Ośrodka jest połączeniem psychoterapii oraz programu 12-stu kroków AA. Istotą tego programu jest doświadczenie poparte wiedzą o trzeźwieniu.

Otaczamy naszą opieką także rodziny osób uzależnionych. W przypadku współuzależnienia dochodzi bowiem do destabilizacji funkcjonowania całego systemu rodzinnego, co rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Osoba taka żyje w permanentnym stresie, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, podstawowe potrzeby psychiczne i życiowe nie zostają zaspokajane.

Ośrodki Odwykowe w Polsce”

Istnieje jednak punkt zwrotny w tym procesie. Możesz przerwać ciąg kiedy zwrócisz się o pomoc i skonfrontujesz się ze swoim problemem. Pomoc jest w zasięgu ręki ale musisz podjąć decyzję by o nią poprosić. Kontaktując się z nami spotkasz się osobami, które myślały i czuły tak jak Ty i mają doświadczenie w zdrowieniu.

Ośrodek oferuje wielotorowy, bogaty merytorycznie program zdrowienia, co stanowi o jego wysokiej skuteczności. Oferta podstawowa obejmuje grupową oraz indywidualną terapię uzależnień, indywidualną opiekę psychologa, opiekę lekarza psychiatry i internisty, warsztaty i zajęcia dydaktyczne, meetingi w grupach wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dodatkowo oferujemy możliwość relaksu i wyciszenia, wsparcie duchowe oraz zapewniamy pełną dyskrecję.

Ośrodek leczenia uzależnień – poznaj naszą kadrę

Gdzie na odwyk kobieta – dobry ośrodek odwykowy to przede wszystkim tworzący go ludzie.

Naszym największym atutem jest profesjonalna i doświadczona kadra. Przywiązujemy wielką wagę do procesu rekrutacji i wysokich wymogów dotyczących kwalifikacji pracowników i etyki zawodu. Jako certyfikowany ośrodek terapii, dbamy o to, aby nasi kandydaci spełniali wszystkie wymogi PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) dotyczące wykonywania zawodu terapeuty i Ustawy o Lecznictwie Odwykowym. Dodatkowo są poddawani superwizji, czyli kontroli skuteczności programu leczenia uzależnień oraz etyki zawodu.

Nasza kadra Ośrodek Terapii Uzależnień dla Kobiet w Międzyrzecze Górne

Nasza kadra jednak to nie tylko wysoce doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie leczenia uzależnień kobiet, ale przede wszystkim ludzie, dla których niesienie pomocy w walce z tą straszną chorobą jest celem i sensem życia. Wielu z naszych pracowników ma wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy w całym systemie leczenia odwykowego w Polsce, między innymi w szpitalach, miejskich ośrodkach terapeutycznych, oddziałach detoksykacji, noclegowniach, izbach wytrzeźwień czy placówkach MOPS, gdzie ratowali życie osób całkowicie wyniszczonych nałogiem, często nazywanych „beznadziejnymi przypadkami”.

…Chcemy nieść pomoc, ponieważ mamy dużą wrażliwość i zrozumienie problemu uzależnienia i współuzależnienia. Wielu z nas ma osobiste doświadczenie walki z nałogiem… walki o siebie lub o swoich najbliższych.

Leczenie uzależnień kobiet

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost ilości kobiet pijących w sposób szkodliwy dla zdrowia oraz kobiet, u których można stwierdzić wyraźne objawy uzależnienia. Kobiety pijące szkodliwie i uzależnione od alkoholu szybciej od mężczyzn doznają szkód somatycznych (m.in.: zmiany patologiczne w wątrobie) i psychicznych (np.: stany depresyjne, lękowe). Wówczas terapia w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień staje się nieodzowna.

Również model picia alkoholu przez kobiety jest inny niż u mężczyzn. Kobiety piją głównie w samotności. Alkohol spożywają przede wszystkim w domu, próbują ukryć swój problem przed znajomymi i rodziną. Obwiniają siebie, za taki stan rzeczy, występuje u nich zaniżona samoocena, a nawet czują do siebie pogardę. To zagubienie, charakterystyczne zarówno dla uzależnionych jak i współuzależnionych kobiet, często jest drastycznie pogłębione przez takie doświadczenia jak przemoc, porzucenie, molestowanie seksualne, gwałt, aborcja, bulimia i anoreksja, samookaleczenia fizyczne i psychiczne, niezdolność do samo wybaczenia.

Pojawia się zatem pytanie: gdzie na odwyk powinna udać się kobieta borykająca się z takimi problemami?

Oczywistym staje się, że dla kobiet powinno się opracowywać specjalistyczne programy leczenia uwzględniające specyfikę kobiecego alkoholizmu. Takie programy są tworzone również w Polsce. Jednak dostępność tych programów jest niewystarczająca. Istotnym problemem placówek leczących osoby uzależnione, jest pominięcie specyfiki problemu w programach terapeutycznych, co powoduje, że kobiety często czują się niezrozumiane i mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu. Właśnie dlatego stworzyliśmy specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet.

Ośrodki odwykowe w Polsce – co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym w Polsce certyfikowanym, specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień kobiet.
Specjalizujemy się w pomocy kobietom uzależnionym od alkoholu, leków, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Prowadzimy również terapię w zakresie zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja), oraz terapię dla współuzależnionych.

Z uwagi na specyfikę uzależnienia kobiet (nadużywanie w samotności, rozchwianie emocjonalne, stany depresyjne, zaburzone relacje damsko-męskie itp.) specjalizujemy się tylko w pomocy kobietom, co pozwala na głębszą i szerszą analizę problemu, zapewnia też bezpieczeństwo emocjonalne naszych pacjentek.

Ośrodki Odwykowe w Polsce

Ośrodki Odwykowe w Polsce Podmiot leczniczy. Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408 – certyfikaty
Istnieje punkt zwrotny w tym procesie. Możesz przerwać ciąg wstydu i oporu kiedy zwrócisz się o pomoc i skonfrontujesz się ze swoim problemem. Ta pomoc jest w zasięgu ręki ale musisz podjąć decyzję by o nią poprosić. Wybierz najlepszy ośrodek odwykowy w Polsce.

Kontaktując się z nami spotkasz się osobami, które myślały i czuły tak jak Ty i mają doświadczenie w zdrowieniu. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz kompleksowy i wielotorowy program zdrowienia. Nasz zamknięty ośrodek odwykowy dla kobiet jest jednostką medyczną i spełnia wymogi stawiane podmiotom świadczącym usługę leczniczą. Jak w każdym dobrym ośrodku odwykowym, nasz program terapeutyczny poddawany jest kontroli przebiegu i skuteczności programu leczenia oraz etyki zawodu. Nasz program to połączenie terapii kobiet i programu 12-stu kroków AA, którego istotą jest pomoc w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, lecz poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem.

Skuteczny Ośrodek Odwykowy, klinika uzależnień dla kobiet

Sama abstynencja to dopiero początek procesu zdrowienia. Z każdym dniem terapii stan fizyczny i psychiczny pacjentki poprawia się. Jest to jednak nadal w pełni rozwinięty stan chorobowy. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia nie zanikają automatycznie z chwilą zaprzestania picia przez osobę uzależnioną. Nadal pacjentka w nałogowy sposób reguluje swoje emocje, co szczególnie jest widoczne w sytuacjach stresowych. Wzrasta przykre napięcie, któremu towarzyszy coraz silniejsze pragnienie ulgi. Pojawia się głód alkoholowy. Pacjentki na początku leczenia często nie potrafią poradzić sobie z tym głodem. To właśnie w tym okresie, wśród pacjentów leczących się w poradniach jest najwięcej powrotów do picia i rezygnacji z leczenia. Inaczej sytuacja kształtuje się w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Tutaj bowiem osoba uzależniona uzyskuje silne oparcie w towarzyszącej jej, praktycznie cały dzień, grupie terapeutycznej i w społeczności.

Nasz program to połączenie terapii kobiet i programu 12-stu kroków AA, którego istotą jest pomoc w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, lecz poprzez konkretne doświadczenia związane z trzeźwieniem. Jest to tzw. model Minnesota, stosowany od lat w leczeniu odwykowym w Polsce.

Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w USA w stanie Minnesota w 1940 roku. W oparciu właśnie o ten program, w mniejszym lub większym stopniu, zostały stworzone wszystkie stosowane do tej pory terapie uzależnień. Jak wskazuje raport z 2013 roku ”National Survey of Substance Abuse Treatment Service w USA, model programu 12 kroków AA jest wykorzystywany aż w 74% ośrodków odwykowych w USA. Badania pokazują że aż 67% osób zdrowiejących w oparciu o ten program zachowuje trzeźwość przynajmniej przez kolejne 16 lat, podczas gdy w oparciu o samą terapię zaledwie 25%. Do tej pory nauka nie znalazła bardziej efektywnej metody walki z uzależnieniem.

O wysokiej skuteczności i prestiżu naszego ośrodka leczenia uzależnień świadczą opinie naszych pacjentek, liczne certyfikaty i programy eksperckie w radio i telewizji.

Terapia uzależnień

Leczenie odwykowe w Polsce – wiele ośrodków odwykowych w Polsce oferuje usługę, nie spełniając wymogów ustawy o lecznictwie odwykowym. Podstawowym kryterium wyboru powinien być wpis ośrodka do rejestru podmiotów wykonujących usługę leczniczą, ilość godzin terapii, kadra z uprawnieniami, certyfikowany program, a nie sauna czy basen.

Nasz specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet położony jest w malowniczym miejscu, u podnóża Beskidów, gdzie w ciszy i w harmonii z przyrodą pacjentki mogą odzyskać równowagę psychiczną i duchową. Posiadamy pokoje 2 i 3 osobowe, sale terapeutyczne, salę telewizyjną z kominkiem, bibliotekę, Internet, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, parking, pralnię i suszarnię, dodatkowo całodobowo dostępna jest kawa, herbata i woda mineralna.

Ośrodek leczenia uzależnień w Polsce

Podmiot leczniczy. Krajowy Rejestr Nr Z-208096-20190408 https://terapiakobiet.pl/certyfikaty/

Leczenie uzależnień kobiet. Z danych przesłanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wynika, że w refundowanych przez NFZ placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu blisko co piąta osoba uzależnienia od alkoholu została skierowana do placówki przez sąd rodzinny, przy czym odsetek osób sądownie zobowiązanych do leczenia w całodobowych oddziałach terapeutycznych wynosił aż 37%. Z tego powodu proces terapeutyczny w tych placówkach nakierowany jest głownie na edukację alkoholową, oraz na uświadamianie pacjenta o jego nałogu, a w przypadku kobiet szczególnie ważny jest głęboki proces terapeutyczny, obejmujący sferę relacyjną, emocjonalną, psychiczną i duchową.

Ośrodek terapii uzależnień dla kobiet. To właśnie wstyd i poczucie winy powodują, że kobiety rzadziej szukają pomocy. Nierzadko zdarza się również, że partnerzy kobiet uzależnionych nie chcą by partnerka podejmowała terapię w ośrodkach koedukacyjnych ze względu na przewagę mężczyzn w tych placówkach. W naszym przekonaniu tylko w bezpiecznym środowisku jakim jest społeczność kobiet wszystkie te problemy mogą być otwarcie i ze zrozumieniem dyskutowane.

Ośrodek uzależnień dla kobiet. Program naszej kliniki uzależnień dla kobiet to połączenie terapii, społeczności terapeutycznej i programu 12-stu kroków AA. Jest to tzw. model Minnesota. Po raz pierwszy zastosowano go w zamkniętym lecznictwie odwykowym w USA w stanie Minnesota w 1940 roku. Tak powstał model „Minnesota”, obecnie stosowany w wielu krajach.

Taką metodę pracy z uzależnionymi rekomendują również największe autorytety polskiego leczenia odwykowego, jak prof. Bohdan Woronowicz, Wiktor Osiatyński, czy doktor psychologii Ewa Woydyłło. Cytując prof. Bohdana Woronowicza w książce pt.: „Dasz radę! O pokonywaniu uzależnień”: „..pracując w swoim centrum, zauważyłem że łączenie programu AA z terapią, daje o wiele lepsze i stabilniejsze efekty w leczeniu uzależnień..”

Specjalistyczny ośrodek terapii dla kobiet – najczęstsze pytania.


Rozumiemy jak bardzo pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną ludzi i co za tym idzie na wzrost problemu uzależnienia. Wiele osób znalazło się również w ciężkiej sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy obniżyć nasze ceny szukając innych źródeł finansowania, między innymi poprzez naszą Fundację, aby jak najwięcej osób potrzebujących mogło skorzystać z pomocy ośrodek leczenia uzależnień.

Zobacz aktualną ofertę

 • Ile kosztuje pobyt w naszym ośrodku leczenia uzależnień kobiet?
  Aktualne ceny dostępne są w zakładce oferta https://terapiakobiet.pl/oferta/ . Istnieje możliwość opłacenia leczenia W SYSTEMIE RATALNYM, już od 59 zł miesięcznie. Możesz również uzyskać DOFINANSOWANIE swojego leczenia przez naszą Fundację Pomocy Kobietom.
 • Jak uzyskać dofinansowanie leczenia uzależnień?
  Każda kobieta gotowa przyjąć pomoc w walce z uzależnieniem może starać się o dofinansowanie swojego leczenia odwykowego poprzez Fundację na Rzecz Pomocy Kobietom. Wystarczy wypełnić formularz dofinansowania. Zgłoszenia rozpatrywane są indywidualnie.
 • Czy istnieją ograniczenia wiekowe w przyjęciu na odwyk dla kobiet?
  Nie ma znaczenia ile masz lat. Ważna jest gotowość podjęcia leczenia odwykowego. Nasza najmłodsza pacjentka miała 21 lat a najstarsza 76. Każdy wiek jest odpowiedni dla ratowania swojego życia.
 • Jak długo trwa pobyt w zamkniętym ośrodku odwykowym dla kobiet?
  Podstawowy pobyt na odwyku dla uzależnionych kobiet to minimum 4 tygodnie. Jednak sugerowany jest 7 tygodniowy program pogłębiony, mamy w ofercie również 7 tygodniowy specjalistyczny program terapii dla seniorek (60+), oraz 21 dniowy program nawrotowy dla absolwentek Ośrodka. Istnieje też możliwość przedłużenia pobytu.
 • Co po wyjściu z ośrodka terapii uzależnień?
  Po zakończonym pobycie zapewnimy kontakt w Twoim miejscu zamieszkania lub możliwie najbliższym z osobą która udzieli Ci wsparcia w początkowym okresie. Otrzymasz też wykaz mitingów AA, oraz zalecenia „na wyjście”. Pacjentki naszego ośrodka odwykowego mogą również bezterminowo uczestniczyć w mitingach i imprezach organizowanych przez ośrodek, maja możliwość uzyskania indywidualnych porad i uczestnictwa w warsztatach.
 • Co należy zabrać na odwyk ?
  1. piżama, bielizna, dres, obuwie sportowe, pantofle, wygodna odzież
  2. ręczniki, przybory higieniczne i kosmetyki
  3. zeszyt min 60 kartek., długopis, zakreślacz
  4. w przypadku brania leków- na cały czas pobytu, wraz z zaleceniami dawki stosowania wystawionymi przez lekarza (obowiązek poinformowania lekarza ośrodka o braniu leków, oddania ich w depozyt oraz dawkowania pod kontrolą personelu)
  5. papierosy w wypadku palenia (istnieje możliwość zakupienia na miejscu)
  6. można przywieźć art spożywcze jednak tylko oryginalnie zapakowane i w rozsądnych ilościach, prosimy nie przywozić suplementów diety, witamin, energetyków, środków przeczyszczających czy odwadniających
  7. prosimy nie przywozić narzędzi ostrych, płynów do płukania ust na bazie alkoholu, perfum, syropów na bazie alkoholu, gier hazardowych i kart do gry
  8. prosimy nie przywozić swoich książek, pozycji typu czasopisma dla kobiet, magazyny czy nowele, z uwagi na intensywność zajęć i konieczność skupienia się na procesie terapeutycznym
 • Czy moja anonimowość w ośrodku zamkniętym jest bezpieczna?
  Całkowicie! W Ośrodku obowiązuje pełna dyskrecja i ochrona danych osobowych. Zwracamy się do siebie po imieniu, nawet personel zna pacjentki tyko z imienia
 • Czy otrzymam zwolnienie lekarskie L4 na odwyku?
  Tak, na wniosek pacjentki wystawiamy zwolnienie lekarskie. Zwolnienie wystawia lekarz psychiatra lub internista. Na zwolnieniu nie ma danych ośrodka terapii uzależnień
 • Czy rodziny znajdą tu pomoc w leczeniu współuzależnienia?
  Tak, nasz program rodzinny jest dostępny dla każdego członka rodziny. Obejmuje warsztaty i indywidualne konsultacje z terapeutą. Wymaga wcześniejszej rejestracji
 • Czy na odwyk potrzebne jest skierowanie lekarskie?
  Nie, wystarczy ustalić termin rozpoczęcia terapii telefonicznie. Aby zarezerwować termin należy wpłacić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 2000 zł.
 • Czy rodzina może mnie odwiedzić w zamkniętym ośrodku odwykowym?
  Tak. Wizyty rodzin odbywają się w niedzielę w godzinach od 10: 00 do 17: 00, począwszy od drugiej niedzieli pobytu pacjentki
 • Czy można zabrać telefon do kliniki uzależnień kobiet?
  Tak, korzystanie w tylko wyznaczonym czasie wolnym
 • Czy można zabrać laptopa na swoje leczenie odwykowe?
  Nie, istnieje możliwość korzystania w wyznaczonym czasie z komputera w Ośrodku
 • Czy jest dostępna pralnia?
  Tak, możliwość prania 1 raz w tygodniu.
 • Czy można zabrać alkohol lub inne środki odurzające na odwyk alkoholowy?
  Kategorycznie nie! Skutkuje to natychmiastowym wydaleniem z Ośrodka bez zwrotu poniesionych kosztów
Formularz dofinansowania
Medical Finance Group