Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Zamiast terapii uzależnień – 5 planów profilaktycznych

Nie tylko ośrodki odwykowe oferują pomoc dla osób uzależnionych od hazardu czy internetu. Ważne jest nie tylko leczenie uzależnień ale również zapobieganie nim. Czy jest to możliwe? Jak spowodować, aby dzieci, młodzież i dorośli nie popadali w nałogi? Magdalena Rowicka w książce pt. Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia proponuje różne strategie przeciwdziałające rozwojowi uzależnień od patologicznych zachowań.

1. Strategia informacyjna – wzrost wiedzy i uświadamiająca terapia uzależnień

W 2012 roku Polskie Centrum Programu Programu Safer Internet (powołane w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet) wprowadziło kampanię pt. W którym świecie żyjesz?. Celem kampanii było

 • zwiększenie wiedzy o konsekwencjach zbytniego zaabsorbowania dzieci i młodzieży internetem i komputerem
 • uruchomienie witryny internetowej oferującej pomoc online
 • uruchomienie specjalnej linii telefonicznej

Antidotum na uzależnienia behawioralne była w tym przypadku strategia informacyjna polegająca na przekazaniu rzetelnych informacji na temat mechanizmów zachowań hazardowych czy też zachowań prowadzących do uzależnienia się od komputera.

Również ośrodki zamknięte leczenia uzależnień stosują tę strategię w terapii uzależnień polegającej między innymi na uświadomieniu pacjenta, na czym polega jego zachowanie i jakie błędy popełnia. Samoświadomość jest bardzo ważna w leczeniu uzależnień, ponieważ pozwala zrozumieć, na czym polega cały proces uzależnień i pozwalać wejść w proces zdrowienia. Specjalne programy wdrażane przez ośrodki zamknięte leczenia uzależnień uczą też, jak rozmawiać z osobą pogrążoną w nałogu i jak radzić sobie ze współuzależnieniem.

Póki co, warto jednak w celu prewencyjnym szerzyć w mediach informacje na temat całego procesu wpadania w nałóg, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich zachowania są patologiczne. Warto promować też zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia.

2. Strategie zmian środowiskowych – rozwijanie postaw prospołecznych

Ich celem jest modyfikacja postaw oraz norm społecznych sprzyjających zaangażowaniu się w nałogi. Aby nie dopuścić do uzależnienia behawioralnego, należy ograniczyć dostępność, na przykład dostępność do komputera poprzez zmianę miejsca tego urządzenia w mieszkaniu. Czyli jeśli dziecko ma komputer w swoim pokoju to przenosimy ten komputer do salonu.

Przykładem programu wykorzystującego zmiany środowiskowe jest program mający na cel integrację klasy szkolnej, czyli rozwijanie pozytywnych więzi pomiędzy rówieśnikami i pomiędzy rówieśnikami a nauczycielami, a także rozwijanie postaw prospołecznych.

3. Strategia zmiany przepisów – prawne zablokowanie dostępu do internetu

Czyli wprowadzenie zmian prawnych i rozporządzeń lokalnych. Jednak w przypadku takich uzależnień behawioralnych jak internetoholizm trudno wprowadzić tę strategię. Mimo to w Korei Południowej wprowadzono ograniczenia czasowe dla dzieci i młodzieży…

 • pozwalające na logowanie się do gier jedynie za pomocą odpowiedniego numeru
 • blokujące dostępu do danego konta po upływie określonego czasu

4. Strategia działań alternatywnych

Czyli oferowanie przystosowawczych, zdrowych form aktywności, będących alternatywą dla zachowań patologicznych. Celem tej strategii jest rozwinięcie puli zdrowych zachowań w celu uniknięcia angażowania się w nałogi behawioralne. Mogą to być aktywności…

 • sportowe, a w szczególności sporty grupowe promujące pracę w grupie zamiast rywalizacji
 • prospołeczne
 • charytatywne
 • harcerskie
 • religijne

\’

5. Strategie interwencyjne – ośrodki zamknięte leczenia uzależnień behawioralnych

Polegają na proponowaniu doraźnej pomocy ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej. Taką strategią jest poradnictwo, telefony zaufania, ale też specjalistyczna terapia uzależnień oferowana przez ośrodki zamknięte leczenia uzależnień. Bardzo pomocne są terapie kierowane do określonych grup, na przykład tak, jak istnieje leczenie uzależnień alkoholizmu kobiet tak istnieją adresowane do kobiet ośrodki odwykowe leczące nałogi behawioralne, takie jak hazard czy internetoholizm.

Lista wpisów

+48 735 469 430

E-hazard – anonimowy, wygodny i…

Ośrodki zamknięte leczenia uzależnień goszczą u siebie coraz więcej pacjentów z zaburzeniami behawioralnymi typu online. Seks online czy też hazard online są bowiem nie tylko o wiele wygodniejsze od konwencjonalnych zachowań ale też i zapewniają o wiele większą anonimowość.

Weźmy pod lupę hazard online – czym jest i co mu sprzyja? Kto jest typowym patologicznym graczem online? Czy jest nim częściej singiel lub singielka, czy przeciwnie, osoba będąca w związku? Czy jest nim bezrobotny czy raczej zatrudniony na wysokim stanowisku?

Czym różni się leczenie uzależnień od hazardu od leczenia narkomanii czy leczenia alkoholizmu?

Co to jest e-hazard?

E-hazard to rodzaj hazardu patologicznego, czyli zaburzenia uprawiania hazardu, który jest obecnie (jak twierdzi Magdalena Rowicka, autorka książki pt. Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia) najlepiej poznanym uzależnieniem behawioralnym, czyli uzależnieniem od czynności. Choć w dalszym ciągu bardzo potrzebne są badania nad tym, jaką rolę w procesie rozwoju nałogu stanowią czynniki neurologiczne czy też psychologiczne.

Wiadomo jednak, że e-hazard, czyli patologiczne granie przez internet, jest swego rodzaju urozmaiceniem i jakościową oraz ilościową odmianą w naturze grania hazardowego. Odmianą bardzo atrakcyjną, gdyż oferującą tysiące stron i szeroką gamę możliwości. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby zaangażować się w hazard online, co jest bardzo ciekawą alternatywą dla tych, którzy są na przykład introwertykami.

Jest to też ciekawa alternatywa dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu, bo chodzą na przykład do szkoły. Tutaj od grania dzieli nas kilka kliknięć. Łatwo jest więc niepostrzeżenie, jakby mimochodem i w sposób zupełnie niezaplanowany zarwać niejedną noc. Pomóc może specjalistyczny ośrodek terapii uzależnień programowo dopasowany do zaburzeń behawioralnych online.

Ośrodek terapii uzależnień od hazardu online – kto jest typowym pacjentem?

Ośrodki zamknięte leczenia uzależnień pełne są patologicznych graczy online cechujących się specjalnymi cechami socjodemograficznymi. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy przeprowadzili badania za pomocą narzędzia PANAS oraz kwestionariusza SOGS. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie graczy online wykazały, że w hazard online najczęściej są uwikłani…

 • samotni mężczyźni
 • z wyższym wykształceniem
 • na wysokich stanowiskach

Badanie wykazało także, że granie patologiczne dotyczy 5% graczy online, podczas gdy graczy konwencjonalnych hazard dotyka w zaledwie 0,5%.

Co sprzyja angażowaniu się w e-hazard?

Niejeden ośrodek terapii uzależnień pełen jest internetowych graczy hazardowych, którzy wpadli w nałóg w bardzo sprzyjających warunkach. Takimi sprzyjającymi okolicznościami są…

 • anonimowość grania w sieci
 • związany z anonimowością brak zahamowań
 • wygoda – aby zasiąść przed komputerem i zagrać w grę nie trzeba nawet ubierać się specjalnie, bo wystarczy piżama,
 • dostępność – komputer można włączyć wtedy, kiedy przyjdzie ochota, nawet w środku nocy,
 • symulacyjny charakter – w grze online można być tym, kim się chce, można się wręcz spełniać, symulując prawdziwe życie i łatwo tracąc rozeznanie pomiędzy życiem a iluzją tego życia
 • wirtualne pieniądze – są mniej namacalne niż prawdziwe, więc łatwiej jest je tracić

Poza tym właściciele stron z grami online stosują następujące wprowadzające w błąd, zachęcające do zaangażowania się w grę przypadkowych internautów i sprzyjające rozwojowi hazardu techniki:

 • wersje demonstracyjne gry – wprowadzają w błąd, gdyż tutaj gracz wygrywa zdecydowanie częściej, co ma niewiele wspólnego z rachunkiem prawdopodobieństwa
 • używanie na stronach z grami słów i zwrotów często wyszukiwanych w internecie – tzw. słów kluczowych, często nawet nie mających związku z tematyką strony
 • zapętlone okna typu pop-up – po których zamknięciu otwiera się kolejne okno, mające podobną tematykę

Terapia uzależnień od hazardu online – kontroluj zachowanie i modyfikuj je

W przypadku hazardu online, podobnie jak w przypadku hazardu konwencjonalnego, czynnikiem sprzyjającym rozwojowi uzależnienia są zniekształcenia poznawcze. I o ile w przypadku leczenia alkoholizmu czy leczenia narkomanii ważne jest uświadomienie sobie problemów emocjonalnych prowadzących do uzależnienia od alkoholu czy narkotyków, to celem leczenia uzależnień behawioralnych, w tym hazardowych powinna być praca nad zniekształceniami poznawczymi.

Ośrodek terapii uzależnień to też miejsce, gdzie ma miejsce terapia uzależnień polegająca na poprawie kontroli własnych zachowań. Pacjent uczy się modyfikować własne zachowania i kontrolować je.

Lista wpisów