Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Męska i kobieca narkomania – moda czy patologia?

Czy narkotyzowanie się jest zjawiskiem patologicznym? Czy raczej jest to prostu moda na narkotyki, ciekawość czy też sposób na zabicie nudy? Dlaczego coraz więcej młodych ludzi sięga po substancje psychoaktywne?

Aby odpowiedzieć na pytanie czy narkomania jest modą czy patologią społeczną, należy wziąć pod uwagę czynniki wpływające na uzależnienie od środków odurzających – piszą w swojej pracy Narkomania – moda czy patologia społeczna Arkadiusz Dyl i Jolanta Jarosławska (studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych).

Przyczyny narkomanii to…

 • problemy emocjonalne
 • niska samoocena
 • chęć ucieczki od problemów
 • pragnienie zaimponowania otoczeniu
 • próba naśladowania otoczenia
 • potrzeba nowych bodźców
 • nuda, brak pomysłów na zagospodarowanie wolnego czasu

Ośrodki zamknięte leczenia uzależnień są więc pełne narkomanek i narkomanów, którzy wpadli w nałóg z powodu osobistych problemów albo ze zwykłej ciekawości czy też z powodu przebywania w patologicznym środowisku. Jednak bez względu na to, czy męska lub kobieca narkomania rozpoczęła się od chęci bycia modnym czy od osobistych problemów to skutki nałogu są bardzo niebezpieczne dla każdego człowieka.

Niektórzy jednak mogą powiedzieć: ale ja wziąłem kokainę tylko raz z ciekawości. Autorzy wspomnianej książki przyznają, że powody sięgnięcia po substancje psychotropowe nie mają znaczenia. Dlatego, że uzależnić się może każdy, bez względu na…

 • wiek
 • płeć
 • środowisko

Deprawacja człowieka…

Tak, jak istnieje alkoholizm kobiet, tak istnieje kobieca narkomania, czy nawet narkomania osób w podeszłym wieku. Wszyscy jesteśmy w tym momencie równi. Jeśli ktoś uważa się za takiego, który nie jest w stanie się uzależnić to znaczy tylko, że sam siebie oszukuje.

I chociaż może nam się wydawać, że narkotyzujemy się tylko od czasu do czasu, to przychodzi chwila, kiedy narkotyki powodują degradację człowieka.

Trend na narkotyki – kobieca narkomania w modzie

Patrząc na narkotyki jak na modę autorzy książki przyznają, że szczególnie ludzie młodzi mają problem z odmówieniem, kiedy ktoś chce ich poczęstować porcją kokainy czy LSD. Młodzi ludzie mają problem z byciem asertywnym, bo boją się odtrącenia, ale też chcą być modni. Moda wiąże się też z chęcią naśladowania otoczenia.

Nastolatkowie nie potrafią powiedzieć NIE. Dlatego bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie wiedzieli, jakie skutki generuje narkomania. Czym może grozić nawet jednorazowe zażycie narkotyku. Niestety młodzież często właśnie usprawiedliwia się modą, a jest to bardzo zwodnicze usprawiedliwienie.

Żyjemy szybciej – ośrodki zamknięte leczenia uzależnień pełne ofiar

Ktoś może powiedzieć, że co z tego, że inni ludzie namawiają kogoś do spożycia narkotyków. Przecież to tylko otoczenie. Okazuje się jednak, że we współczesnym świecie grupa rówieśnicza ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się młodego człowieka. Tym samym wpływ rodziców jest mniejszy.

Wynika to na przykład z tego, że współcześnie ludzie żyją znacznie szybciej i intensywniej niż kiedyś. W pracy jest większa konkurencja, pracodawcy stawiają ludziom coraz większe wymagania. Często ludzie robią kilka rzeczy jednocześnie. Tak zabiegany dorosły nie ma czasu na kontakt z dzieckiem, na nawiązanie dobrej relacji, pielęgnowanie jej.

Ważna jest zarówno rola ojca jak i matki. Osamotnione dziecko chętniej będzie szukało akceptacji poza rodziną. Skieruje się w stronę mody, w tym mody na narkotyki. Młodzi ludzie są też ciekawi skutków i niezwykłych przeżyć.

Narkotyki to patologia!

Mimo, że narkotyki są modne to są również patologią. Bo sama narkomania jest patologią. Już sam Słownik Encyklopedii Edukacji Obywatelskiej definiuje narkomanię jako patologiczne zjawisko społeczne, zakłócające równowagę społeczną.

Narkomania jest patologią, bo prowadzi do tego, że człowiek przeciwstawia się powszechnie przyjętym wartościom. Z kolei to, że po amfetaminę czy inne środki psychoaktywnej sięgają młodzi ludzie dowodzi temu, że narkomania jest modna. Współcześnie coraz więcej osób jest uzależnionych.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Anomia, hedonizm… – 3 przyczyny narkomanii

Współczesna młodzież wydaje się być zagubiona. Zaniedbywana przez rodziców. Odczuwająca presję osiągnięcia sukcesu. Szukająca ucieczki od obcej rzeczywistości…

Zobaczcie, jak czynniki społeczne wpływają na rozwój uzależnień od substancji psychoaktywnych.

1. Anomia – zanik uznania norm

Amerykański socjolog Robert Merton, analizując struktury społeczne, zauważył pewną zależność pomiędzy celami ludzi a środkami ich osiągania. Społeczeństwo wywiera presję na jednostkę, aby osiągnęła sukces. Jednocześnie skłania te osoby do podjęcia działań raczej nonkonformistycznych w celu osiągnięcia tego sukcesu. W powszechnym odczuciu ludzi zachowania zgodne z przyjętymi wzorcami nie gwarantują osiągnięcia celów. Dochodzi więc do stanu anomii, czyli stanu zaniku uznania dla obowiązujących norm społecznych.

Szczególnie w kulturze amerykańskiej, kiedy popularny jest mit młodego buntownika, jest społeczna akceptacja, a wręcz presja, aby dochodzić do sukcesu niedozwolonymi drogami. Szczególnie, że USA to społeczeństwo przekonane, że presja na sukces oraz jego osiągnięcie to elementy oceny społecznej, co wyraża powiedzenie „od pucybuta do miliardera”.

W takim społeczeństwie narkotyki, postrzegane jako element buntu i jako wręcz pomoc w osiągnięciu sukcesu będą bardziej tolerowane.

2. Teoria zróżnicowanych możliwości

Inną teorię mają Richard Cloward i Lloyd E. To teoria zróżnicowanych możliwości. Powstała ona z badań na subkulturami, które zostały spopularyzowane w drugiej połowie XX wieku przez telewizję i kino. Media spopularyzowały związek tych subkultur z narkotykami czy innymi substancjami wzmacniającymi i psychoaktywnymi.

Subkultury to małe, ale spójne grupy pozostające na marginesie dominującej kultury. To grupy spójne pod względem zachowań i postaw. Interesujące są subkultury przestępcze, gdyż nie mają one sprecyzowanych norm, wychowują się w chaosie, preferują agresywny sposób rozwiązywania problemów. Przekształcają się w grupy nonkonformistyczne albo grupy wycofania.

Młodzież żyjąca w tych grupach wydaje się być przegrana, jednak nie rezygnuje ze swoich ambicji osiągnięcia sukcesu. Łatwą formą ucieczki są dla niej narkotyki. Substancje psychoaktywnej pozwalają uciec od rzeczywistości, są alternatywą. Wycofanie jest więc reakcją społeczną na niemożność osiągnięcia sukcesu.

3. Teoria niezróżnicowanego rozwoju

Pedagog społeczny i socjolog Jędrzejko Mariusz oraz inny specjalista od narkomanii Wiesław Bożejewicz zauważyli, że w ostatnich dekadach bardzo szybko rozwijają się subkultury młodzieżowe, lecz nie tylko w warstwach niższych społeczeństwa (jak to miało miejsce w w poprzednich dekadach), ale we wszystkich warstwach.

Zauważyli też, że dla warstw niższych znamienny jest intensywny rozwój subkultur agresywnych, takich jak szalikowcy, blokersi czy skinheadzi. Z kolei wśród klas wyższych charakterystyczni są tzw. odmieńcy, tacy jak goci czy emo.

Jędrzejczyk i Bożejewicz dostrzegli też, że większa intensywność zachowań subkulturowych ma miejsce na tle takich procesów społecznych jak presja na sukces, silna autoprezentacja w grupie, bariery w osiąganiu celów docenianych przez społeczeństwo, dysonans pokoleniowy, a także poświęcanie przez rodziców coraz mniej czasu na wychowywanie potomstwa.

Rodzice coraz później przychodzą do domu, a opuszczone dzieci poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania poza domem. Efektem jest tzw. niezrównoważony rozwój polegający na…

 • z jednej strony nadmiarze dóbr, skutkującym hedonistycznym podejściem do życia
 • z drugiej strony na dysonansie materialnym i pozycji społecznych wśród młodzieży oraz trudnościach w osiągnięciu różnych dóbr czy wytworów niematerialnych

Dysonans ten generuje sięganie po narkotyki w celu wyrównania szans oraz braków. Substancje psychoaktywne dają silne wrażenia i wzmocnienia. Szczególnie, że w subkulturach nie ma takich barier jak w rodzinie, jest większe przyzwolenie na działania niebezpieczne. Stąd po narkotyki sięgają coraz młodsze dzieci.

Szczególnie w subkulturach typu agresywnego młodzież szybciej eksperymentuje z odurzaniem się substancjami psychoaktywnymi, jak i z piciem alkoholu czy paleniem tytoniu. Warto też dodać, że członkowie subkultur młodzieżowych częściej niż ich rówieśnicy nie należący do subkultur sięgają po używki.

Lista wpisów