Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Czym jest uzależnienie?

Ośrodek terapii leczenia uzależnień skupia u siebie osoby borykające się z różnymi nałogami – zarówno uzależnieniami od substancji jak i uzależnieniami behawioralnymi. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno kobieca narkomania jak i kobiecy alkoholizm czy uzależnienie od zakupów mają wspólny mianownik. Problemem jest samo uzależnienie.

Nawet nie liczy się to, czy pijesz wódkę czy wino, bo alkoholizm to alkoholizm. Tak jak uzależnienie to uzależnienie, czyli nabyty stan zaburzenia zdrowia psychicznego cechujący się przymusem…

 • wykonywania jakiejś czynności – nałogi behawioralne
 • zażywania określonej substancji psychoaktywnej – narkomania, alkoholizm

Przymus ten może mieć formę okresową lub stałą.

Ciekawostka – nie wszystko to, co sprawia nam przyjemność jest uzależnieniem. Kryterium granicznym jest to, czy utraciliśmy kontrolę nad tym, co robimy. Możemy więc pić wino do kolacji tak długo, dopóki nie regulujemy nimi swoich emocji i dopóki będziemy w stanie powiedzieć sobie w danym momencie stop.

Od czego można się uzależnić?

Najpopularniejsze nałogi to oczywiście alkoholizm i narkomania, czyli uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Inne substancje uzależniające to nikotyna, leki nasenne, sterydy i benzodiazepiny – grupa leków psychotropowych. Można się również uzależnić od danego zachowania, na przykład od zakupów.

Ciekawostka – niejeden ośrodek terapii leczenia uzależnień gości u siebie osoby uzależnione nie tylko od standardowej narkomanii czy nawet zakupoholizmu, ale od…

 • chodzenia na śluby
 • picia ludzkiej krwi
 • kłamania
 • wybielania zębów
 • noszenia peruk
 • operacji plastycznych
 • tatuaży
 • jedzenia popiołu z papierosów
 • odurzania się dezodorantami
 • jedzenia konkretnych produktów produktów

Uzależnienie fizjologiczne a psychiczne

Jak wcześniej wspominaliśmy, nałogi niejedno ma imię. Dzielą się na uzależnienia psychiczne i fizjologiczne. Te pierwsze cechują się m.in. osłabieniem woli, kompulsywną konsumpcją kosztem zdrowa, obsesyjnymi natręctwami myślowymi, samooszukiwaniem i usprawiedliwianiem się, fizycznym wyniszczeniem, wzrostem tolerancji na działanie danego środka.

Z kole uzależnienie fizjologiczne polega na nabytej potrzebie zażywania jakiejś substancji, odczuwanej jako dolegliwość fizyczna, na przykład drżenie mięśni, ból czy bezsenność. Nie dostarczenie danej substancji do organizmu skutkuje wystąpieniem zespołu abstynencyjnego – w leczeniu uzależnień fizjologicznych konieczna jest detoksykacja, czyli odtrucie.

Ciekawostka – leczenie uzależnień psychicznych zależy przede wszystkim od motywacji osoby uzależnionej. Często osoba pogrążona w nałogu podejmuje decyzje rezygnacji ze środka czy zachowania uzależniającego, ale jednocześnie nie może tej decyzji zrealizować. Działa tutaj również skomplikowany system mechanizmów obronnych, takich jak wyparcie czy tłumienie. Szczególnie interesujące są moralne mechanizmy obronne, takie jak racjonalizacja (np. tłumaczenie, że alkohol służy wenie twórczej), eufemizmy (nazywanie czynu nałogowego bardziej elegancką nazwą), czy porównanie np. swojego alkoholizmu do jeszcze gorszych czynów innej osoby.

Jakie są objawy uzależnienia?

Wiadomo, że leczenie uzależnień dobrze jest zacząć od ważnej decyzji – od odwiedzenia ośrodka terapii leczenia uzależnień. Jednak po czym poznać, że jest się uzależnionym?

Oto 7 głównych objawów uzależnienia:

 1. Twoje zachowanie staje się nawykowe
 2. Sięgasz po alkohol, narkotyki lub chodzisz na zakupy, grasz w gry regularnie i często.
 3. Twój kontakt z nałogiem ma charakter kompulsywny, czyli na przykład sięgasz po czekoladę w sposób niekontrolowany i kiedy jesteś smutna lub samotna.
 4. Trudno jest Ci zaprzestać picia alkoholu czy kupowania.
 5. Po odstawieniu (np. piwa), dopada Cię zespół abstynencyjny, czyli na przykład drażliwość czy drżenie mięśni.
 6. Czujesz wewnętrzny przymus, aby zażyć substancję psychoaktywną lub iść na zakupy.
 7. Picie lub wykonywanie danej czynności zabiera Ci znaczną część czasu i trudno jest Ci to graniczyć.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Uzależniona kobieta – 15 cech wyróżniających kobiece uzależnienia

alkoholizm kobiet

Czy wiecie, że mężatki rzadziej niż singielki spożywają w ciąży alkohol? Z kolei kobiety w nieformalnym związku są bardziej narażone na przejęcie uzależnienia od swojego partnera.

Zobaczcie, czym charakteryzują się kobiece uzależnienia!

 1. W odróżnieniu od mężczyzn, panie (statystycznie) wpadają w sidła alkoholizmu w późniejszym wieku.
 2. Nie znaczy to jednak, że młode kobiety nie piją! Przeciwnie – ostatnio występuje tendencja do naśladowania zachowań męskich przez młode kobiety.
 3. Kobiety doświadczają znacznie szybciej negatywnych skutków picia alkoholu. Szybciej doświadczają konsekwencji społecznych, psychologicznych i biologicznych. Narastanie tych negatywnych następstw specjaliści nazywają „teleskopowym rozwojem uzależnienia u kobiet”.
 4. Uzależniona kobieta to często taka, która mieszka z uwikłanym w alkoholizm partnerem. Na rozwój alkoholizmu u pań wpływają również zaburzenia seksualne i lękowo-depresyjne, cechy osobowości i obciążenia środowiskowe.
 5. Występowanie uzależnienia od alkoholu w rodzinie pełni jednak mniejszą rolę w rozwoju alkoholizmu u kobiet niż u mężczyzn.
 6. Podejmujące leczenie panie zgłaszają przy okazji wiele innych problemów – finansowych, zawodowych, zdrowotnych.
 7. U pań wraz z rozwojem alkoholizmu pojawiają się i pogłębiają problemy emocjonalne i psychiczne. Szczególnie potęgują się depresja i lęki.
 8. Kobiety są bardziej krytyczne wobec własnego alkoholizmu niż mężczyźni. Mają także większe poczucie winy.
 9. Zwiastunem rozwoju uzależnienia u kobiet jest rozpoczęcie picia w wieku dorastania, bycie w nieformalnym związku z mężczyzną nadużywającym alkoholu, zaburzenia seksualne, wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, zaburzenia depresyjne i lękowe, przyjmowanie środków psychoaktywnych.
 10. W związku z tym, że u kobiet uzależnionych od alkoholu pojawiają się specyficzne potrzeby fizyczne, społeczne i problemy psychologiczne, konieczne jest tworzenie specjalnych programów leczenia dla kobiet alkoholiczek. Typowo kobiece uzależnienia leczy specjalistyczny ośrodek terapii leczenia uzależnień im. Marii Teresy z Kalkuty. Jego misją jest ratowanie kobiet dotkniętych uzależnieniem i współuzależnieniem. Specjalny program otacza opieką całą rodzinę, gdyż współuzależnienie destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, generując stres, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Specjalnie dobrana wielotorowa metoda leczenia zapewnia relaks, wyciszenie, wsparcie duchowe i dyskrecję. Oparta jest na idei, że razem można osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej ale i na konkretnym doświadczeniu. Specjalnie dobrana metoda prywatnego ośrodka uzależnień składa się z terapii grupowej, warsztatów, mitingów pozwalających zrozumieć zachowania własne i bliskich osób oraz zapoczątkować zmianę, która jest procesem.
 11. O ile w przypadku mężczyzn niższe wykształcenie i niższy status społeczny pociągają ze sobą skłonność do uzależnienia, to u kobiet jest odwrotnie – im wyższe wykształcenie, tym statystycznie większa skłonność do alkoholizmu. Powodem takiego stanu może być to, że żyjąc w społeczeństwie patriarchalnym i androcentrycznym (czyli stawiającym pierwiastek męski w centrum uwagi) kobiety najpierw starają się zadbać o dzieci i męża, a później myślą o sobie i o zakupie takich dóbr luksusowych jak alkohol. Panie o wyższym statusie mogą sobie zatem pozwolić na kupno alkoholi. Nie mówiąc już o tym, że kobiety mają zazwyczaj wyższe wymagania jeśli chodzi o jakość alkoholi.
 12. Wieloletnie intensywne picie kobiet skutkuje (częściej niż u mężczyzn) uszkodzeniem mięśnia sercowego. Powoduje również uszkodzenie wątroby oraz zapalenie trzustki. Poza tym picie więcej niż jednego drinka dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu sutka. U dorastających dziewcząt spożywanie alkoholu skutkuje zmniejszeniem hormonu wzrostu. Uzależniona kobieta w wieku rozrodczym ryzykuje zaburzeniami cyklu menstruacyjnego, wzrostem stężenia prolaktyny w surowicy krwi, zaburzeniami płodności, upośledzeniem rozwoju płodu i wcześniejszą menopauzą.
 13. Kobiety w ciąży zazwyczaj ograniczają spożycie alkoholu. Nabierają motywacji do podjęcia leczenia odwykowego.
 14. Co ciekawe, alkohol w ciąży rzadziej spożywają mężatki.
 15. Picie alkoholu w ciąży zwiększa ryzyko poronienia oraz śmierci płodu lub noworodka. Zwiększa występowanie wad wrodzonych. Uwaga – najniebezpieczniejsze jest spożywanie alkoholu w pierwszym trymestrze ciąży!

Lista wpisów

+48 735 469 430

Ośrodek terapii leczenia uzależnień – jak wybrać najlepszy?

uzależniona kobieta

Dobry ośrodek odwykowy powinien mieć swój program oraz misję. Powinien mieć własną stronę, a w niej szczegółowe informacje dotyczące specjalistów i posiadanych przez nich certyfikatów. Zobaczcie, czym jeszcze charakteryzuje się dobra placówka pomagająca wyjść z nałogów!

Jaka specjalizacja?

Dobry ośrodek terapii leczenia uzależnień nie jest dobry dla wszystkich. Nie jest on dla młodych i jednocześnie dla dojrzałych, dla kobiet i jednocześnie dla mężczyzn, dla zawodowo aktywnych i dla osób z zaburzeniami osobowości.

Profesjonalne placówki są wyspecjalizowane, na przykład leczą wyłącznie kobiece uzależnienia.

Takie ukierunkowanie lecznicy zwiększa skuteczność terapii grupowej, bo umożliwia spotkanie się w jednej grupie osób z bardzo podobnymi problemami. Świadomość tego, że nie jest się samemu ze swoim kłopotem, że inni mają podobnie, działa bardzo terapeutycznie.

Ciekawostka – są ośrodki skupiające się tylko na uzależnieniach behawioralnych, czyli seksoholizmie, zaburzeniach odżywiania, pracoholizmie, zakupoholizmie czy siecioholizmie. Uzależnienia behawioralne polegają na powtarzaniu określonych czynności w celu uzyskania przyjemności, euforii, ulgi czy zaspokojenia.

Prywatne ośrodki odwykowe – jaki program?

Ośrodek terapii leczenia uzależnień powinien też mieć swój program i misję. Na przykład misją lecznicy im. Marii Teresy z Kalkuty jest ratowanie kobiet dotkniętych uzależnieniem i współuzależnieniem. Program ośrodka skupia się wokół idei, że opieką należy otoczyć nie tylko osobę chorą ale i całą współuzależnioną rodzinę. Program koncentruje się na terapii grupowej, warsztatach i mityngach oraz na idei, że istotna jest nie tylko wiedza terapeutyczna ale i doświadczenie. Że ważne jest zrozumienie własnych zachowań i ta świadomość jest podstawą do dalszego zdrowienia.

Ciekawostka – najbardziej znane modele terapii narkomanów i alkoholików to podejście behawiorystyczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa i terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Czasami jako uzupełnienie stosuje się także hipnoterapię.

Jakie certyfikaty?

Dobre ośrodki terapii uzależnień udostępniają na stronach internetowych nie tylko swoje programy, ale również podają informacje o zatrudnionych specjalistach, lekarzach i terapeutach. Udostępniają też informacje o posiadanych specjalizacjach i certyfikatach oraz o doświadczeniu. Ciekawostka – pewnie jest to dla Was oczywiste, ale dobra lecznica odwykowa powinna posiadać swoją stronę w internecie. Stronę przejrzystą i… dobrze wypromowaną. Witrynę dobrze wypozycjonowaną w internecie.

Jakie warunki socjalne i jaka cena?

Na stronie ośrodka powinien być również podany regulamin. Muszą być także podane warunki socjalne. To bardzo ważne, aby uniknąć rozczarowań. Standardem w państwowych ośrodkach jest traktowanie pacjentów psychiatrycznych czy uzależnionych jako osób „drugiej kategorii”. Standardem są wieloosobowe sale, ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, ograniczone odwiedziny rodziny i znajomych, utrudniony dostęp do łazienki czy artykułów sanitarnych.

Ciekawostka – jeśli sprawdzimy frazy, jakie ludzie wpisują w wyszukiwarkę Google to okaże się, częste słowo kluczowe to „prywatne ośrodki leczenia uzależnień cennik”. Nic dziwnego, koszt terapii jest ważny i powinien być udostępniony na stronie internetowej ośrodka albo powinien być podany numer telefonu, pod którym można sprawdzić takie dane. Pacjent decydujący się na leczenie prywatne chce mieć możliwość sprawdzenia różnych danych, aby wybrać ośrodek oferujący jak najlepsze warunki za cenę adekwatną do poziomu oferty.

Prywatny ośrodek terapii leczenia uzależnień – jakie ma opinie?

Jeśli już zrobiliście solidny research placówek odwykowych i zawęziliście swoje poszukiwania do kilku placówek, pozostaje tylko poszukanie opinii w internecie i zrobienie kilku wywiadów. Z opiniami jest jednak tak, że ich obecność w sieci jest czasami efektem marketingu szeptanego wykonywanego przez wynajęte agencje interaktywne. Dlatego dobrze jest sprawdzić osobiście opinie pacjentów. Pomocne będą socjal media, na przykład Facebook, gdzie możecie znaleźć osoby, które polubiły daną klinikę odwykową i zadać im pytanie za pomocą messengera.

Ciekawostka – dobrym krokiem jest także sprawdzenie, czy dana placówka widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wpis w tym rejestrze gwarantuje legalność.

Lista wpisów