Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Dobry ośrodek leczenia uzależnień i jego misja

Dobry ośrodek leczenia uzależnień to ośrodek, który na misję. Jest bowiem współcześnie wiele miejsc, które prowadzą terapię dla uzależnionych, ale tylko niektóre ośrodki wykonują swoje zadanie z oddaniem i z pomysłem. Takim miejscem z misją jest Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty.

Ale co to znaczy mieć misję?

Specjalizacja, wrażliwość…

Ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty ma specjalną misję ratowania życia kobiet dotkniętych uzależnieniem oraz współuzależnieniem. Jest to więc konkretny cel. To ośrodek adresowany tylko do kobiet. Wyspecjalizowany w tym konkretnym kierunku. W ofercie jest leczenie uzależnień alkoholizmu kobiet oraz leczenie narkomanii kobiet, a także leczenie uzależnień behawioralnych nałogów kobiet.

Misją jest również:

 1. Kierowanie się dużą wrażliwością.
 2. Zrozumienie problemu uzależnienia.
 3. Zrozumienie problemu współuzależnienia.

Misją ośrodka jest także dawanie nadziei na zmianę życia oraz holistyczne podejście do nałogu.

Dobry środek leczenia uzależnień, którego pracownicy kierują się misją ma specjalny program do walki z nałogami. Podstawą pracy ośrodka leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty jest nie tylko walka z uzależnieniem ale również walka z mitami które narosły wokół problemów z nałogami. Takim mitem jest przekonanie, że problem z alkoholem mają tylko mężczyźni i że kobiecie nie wypada mówić o swoim uzależnieniu. Traktowanie problemu alkoholowego jako tabu, unikanie rozmawiania o nałogu, prowadzi do jeszcze większego uzależnienia.

Kobieta alkoholiczka

Kobiety często ukrywają swoje uzależnienie i piją z samotności, podczas gdy mężczyźni upijają się w towarzystwie. Jak widać, kobiece uzależnienie jest bardzo specyficzne. Stąd specjalny program przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych. Kobieta alkoholiczka musi poradzić sobie nie tylko nadużywaniem alkoholu ale także z poczuciem winy, które jest ogromnym ciężarem.

Nie mówiąc już o tym, że zachowanie kobiet podlega wielu restrykcjom. Kobiecie po prostu wolno jest mniej niż mężczyźnie. Oferowany przez ośrodek leczenia uzależnień im. Matki Teresy z Kalkuty program terapeutyczny pomaga zatem uzyskać kobietom równowagę psychiczną, duchową i emocjonalną poprzez np. terapię grupową. Specjalna terapia uzależnień zajęciowa, edukacyjna i informacyjna uczy pacjentki tego, jak radzić sobie ze społeczną oceną oraz z krytyką. Pacjentka zyskuje wiedzę na temat tego, z jakich narzędzi finansowych, prawnych oraz społecznych i medycznych może skorzystać oraz w jakim zakresie. Celem programu przeciw stygmatyzacji kobiet uzależnionych jest odbudowanie poczucia wiary w siebie, odbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz samorozwój i edukacja.

Współuzależnienie

Misją ośrodka jest również otwartość na problem współuzależnienia. Współuzależnienie polega na destabilizacji funkcjonowania systemu rodzinnego. Osoby współuzależnione żyją w permanentnym stresie i w braku poczucia bezpieczeństwa. Ich potrzeby życiowe oraz psychiczne nie zostają zaspokojone. Często też żony alkoholików zostają alkoholiczkami.

Spokój i dyskrecja

Kolejnym punktem misji ośrodka jest zapewnienie spokoju, np. poprzez zapewnienie pełnej dyskrecji, a także umożliwienie relaksu i wyciszenia. Ośrodek oferuje również indywidualną opiekę psychologa.

Misja ośrodka leczenia uzależnień wyraża się też w oferowaniu profesjonalnej pomocy, stąd atutem ośrodka jest doświadczona kadra. Rekrutowane są wyłącznie osoby posiadający wysokie kwalifikacje. Kadrę tworzą więc specjaliści wykwalifikowani w dziedzinie uzależnień od substancji i uzależnień behawioralnych.

Rekrutowane są osoby, które mają poczucie misji. Można powiedzieć że są oni idealistami gotowymi zmienić świat. Gotowymi przyjąć wyzwanie. To również ludzie gotowi walczyć z tak zwanymi beznadziejnymi przypadkami. To także specjaliści, który którzy lubią po prostu pracę z innymi ludźmi. To psycholodzy psychoterapeuci, którzy są na tyle elastyczni, że przyjmują podejście holistyczne, czyli leczące człowieka jako całości oraz w jego szerokim kontekście społecznym i kulturowym. To również ludzie, którzy preferują indywidualne podejście do pacjenta i odrzucają schematyzm.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Śmiertelna dawka alkoholu to…

Alkoholizm to zaburzenie polegające na tym, że kobieta alkoholiczka lub mężczyzna alkoholik tracą kontrolę nad tym, ile wypijają kieliszków wódki czy wina.

Tak więc nie każdy kto lubi sobie umilić czas lampką wina do kolacji jest alkoholikiem. Istotne jest zachowanie kontroli. Jeśli picie alkoholu nie wpływa destrukcyjnie na Wasze życie prywatne i zawodowe, jeśli wódka nie jest dla Was najważniejsza i nie jest antidotum na wszystkie problemy to… możecie być spokojni.

Co jeszcze warto wiedzieć o alkoholizmie? – 11 ważnych faktów

 1. Wódka czy wino? – nie ma znaczenia rodzaj alkoholu. Nie uzależniamy się np. tylko od piwa albo tylko od wódki. Istotna jest sama zawartość alkoholu.
 2. Ilu jest w Polsce alkoholików i alkoholiczek? Dane z roku 2014 podają, iż jest to 4,4% ludzi w wieku powyżej 15 lat.
 3. Alkoholizm powoduje zarówno powikłania psychiczne, takie jakie halucynoza, majaczenie, zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickego, jak i powikłania fizyczne, do których w pierwszej kolejności należy marskość wątroby. Poza tym kobieta alkoholiczka i mężczyzna alkoholik zmagają się z niedożywieniem, wyniszczeniem, zapaleniem żołądka, a także miopatią alkoholową, czyli postępującym zanikiem mięśni. Inne fizyczne powikłanie to polineuropatia alkoholowa, czyli obwodowe uszkodzenie układu nerwowego.
 4. Nie jest tajemnicą, że alkoholizm nie leczony w ośrodku terapii uzależnień może prowadzić do śmierci. Śmiertelna dawka alkoholu u dorosłego człowieka wynosi 5 do 8 g na 1 kg masy ciała. Z kolei dawka śmiertelna dla dzieci to 3 g.
 5. Alkoholizm generuje większą przestępczość oraz sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób wenerycznych. Może też powodować bezpłodność. Przez alkohol rozpadają się rodziny. Przez alkohol tracimy znajomych i przyjaciół.
 6. Niejeden ośrodek terapii uzależnień mieści u sobie pacjentów, którzy oprócz uzależnienia od alkoholu zmagają się z mnóstwem problemów współwystępujących. Leczenie alkoholizmu to także zmaganie się z problemami w kontaktach z ludźmi, przemocą w rodzinie czy problemami finansowymi.
 7. Amerykański lekarz Elvin Morton Jelinek w swojej książce pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby, przedstawił cztery fazy występujące w alkoholizmie. Pierwsza faza wstępna prealkoholowa trwa od kilku miesięcy do kilku lat. To czas, w którym alkoholik odkrywa w alkoholu źródło przyjemności. Picie powoli staje się antidotum na problemy emocjonalne. Powoli zwiększa się tolerancja na alkohol. Kolejna faza, zdaniem Mortona Jelinka to faza ostrzegawcza, cechująca się lukami pamięciowymi. Pojawienie się luk w pamięci to zatem ostrzeżenie, że najwyższy czas na leczenie alkoholizmu. Jeśli jeszcze nie odwiedziłaś ośrodka terapii uzależnień to pora naprawić ten błąd. Zanim pojawi się faza krytyczna, cechująca się utratą kontroli nad piciem. Ale nawet wówczas można rozpocząć leczenie alkoholizmu. Z kolei ostatnia faza to tzw. faza przewlekła.
 8. Mimo że problem z nadużywaniem alkoholu ludzie mieli już od dawna, to pojęcie alkoholizmu zostało wprowadzone dopiero w 1849 roku. Alcoholismus chronicum – autorem tej nazwy jest Magnus Huss.
 9. Kolejną ważną rzeczą związaną z nałogowym piciem jest leczenie alkoholizmu. Obecnie jest wiele wyspecjalizowanych ośrodków terapii uzależnień. Na przykład alkoholizm kobiet można leczyć w ośrodku leczenia alkoholizmu skierowanym do kobiet. Są również ośrodki odwykowe dla mężczyzn, młodzieży, a także prywatne lecznice wyspecjalizowane w uzależnieniach behawioralnych, takich jak zakupoholizm, hazard czy pracoholizm. Istnieją też ośrodki odwykowe wyspecjalizowane w określonym rodzaju terapii, na przykład terapii kobiet.
 10. Poza tym leczenie alkoholizmu to nie tylko ośrodki odwykowe, ale również Wspólnoty Anonimowych Alkoholików lub Kluby Abstynenta.
 11. Bardzo istotną kwestią związaną z leczeniem alkoholizmu jest to, że proces zdrowienia uzależniony jest przede wszystkimi od chęci osoby uzależnionej.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Palimpsest – kiedy nie możesz sobie przypomnieć, że…

Niemal każde zjawisko ma swoją nazwę. Nie inaczej jest z urwanym filmem. Elegancko nazywa to się… palimpsestem, a po angielsku blackout’em. Albo amnezją alkoholową.

Do prywatnych ośrodków odwykowych trafiają kobiety alkoholiczki i mężczyźni alkoholicy, trafiają młodsi i starsi i wszystkim im palimpsest nie jest obcy.

Palimpsest – anomalie w odtwarzaniu pamięci

A więc urwany film to nic innego jak niemożność przypomnienia sobie danego zdarzenia czy też wręcz całej pory dnia po spożyciu alkoholu. Niejedna kobieta alkoholiczka przypomina sobie coś takiego, choć palimpsest przytrafia się również po spożyciu leków uspokajających czy innych substancji.

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż badania elektroencefalograficzne pokazują, że osoby doznające blackout’u charakteryzują się inną aktywnością pobudzania i hamowania mózgu. Konkretnie chodzi o pracę kory czołowej i móżdżku. Gwałtowny wzrost stężenia alkoholu we krwi prowadzi do anomalii w odtwarzaniu pamięci.

Upojenie alkoholowe

Palimpsest często występuje jako jeden z elementów tzw. upojenia alkoholowego. Można także powiedzieć, że jest wynikiem tego upojenia, czyli nietrzeźwości. Według polskiego kodeksu karnego z 1997 roku nietrzeźwość to stan charakteryzujący się…

 • zawartością alkoholu we krwi przekraczającą 0,5 promila
 • albo zawartością alkoholu w 1dm3 wdychanego powietrza powyżej o,25 mg

Od upojenia alkoholowego do terapii uzależnień

Amnezja alkoholowa często jest nie tylko zwykłą amnezją ale sygnałem, że z osobą zażywającą alkohol dzieje się coś złego. Sygnałem, że należy się udać do prywatnego ośrodka odwykowego. Niejeden prywatny ośrodek terapii leczenia uzależnień pełen jest pacjentów, u których wystąpienie luki pamięciowej byłem wręcz momentem, w którym nastąpiło opamiętanie się w nałogu. Pacjent musiał przyznać, że dzieje się coś niedobrego.

Często jest to dla kobiety alkoholiczki pierwszy sygnał poważnego problemu z nałogiem. Z pomocą przychodzi specjalistyczna terapia uzależnień pomagająca uświadomić sobie to, co się z nami dzieje i dlaczego pijemy czy też dlaczego zażywamy leki.

18 Innych sygnałów ostrzegawczych

A oto inne sygnały świadczące o tym, że macie problem alkoholowy. Jeśli często wypowiadacie te zdania to znaczy, że alkoholizm prawdopodobnie Was dotyczy:

 1. To już naprawdę ostatnie piwo.
 2. Nie mogłam odmówić znajomym.
 3. Było zimno, więc musiałam się rozgrzać.
 4. Wypiłam lampkę na lepszy humor.
 5. Wypiłam może dziesięć piw, ale wszystkie bezalkoholowe.
 6. No to chlup, na odwagę!
 7. Wypiję tylko jedną lampkę wina, aby zrelaksować się po pracy.
 8. Jak nie będzie wódki to nie będzie wesela.
 9. Zrobię to jutro, a teraz napiję się wina.
 10. Małpka to nic takiego, jest malutka, zabiorę ją w torebce do pracy i nikt nie zauważy.
 11. Terapia uzależnień nie jest mi potrzebna, piję tylko dla poprawy humoru.
 12. Piję, bo nie umiem odmówić.
 13. Na sucho nie dam rady, muszę wziąć coś dodającego poweru.
 14. Alkohol obudzi we mnie wenę.
 15. Lubię poznawać nowych znajomych, ale tylko wtedy, kiedy jestem po jednym drinku.
 16. Po alkoholu jestem atrakcyjniejsza towarzysko.
 17. Tyle mam problemów, muszę się napić.
 18. Może i pokłóciłam się z Karoliną, ale wypiłam tylko jednego drinka, więc nie widzę związku.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Czy jestem kobietą alkoholiczką? – sygnały

Kim jest alkoholik? Czy jest nim bijący żonę pijak, czy może leżący pod ławką bezdomny, a może raczej jest nim dobrze sytuowany biznesmen, pijący alkohol w pięknym kieliszku?

Jeszcze inny schemat alkoholika prezentuje artysta. Dla wielu osób oczywistym jest, że artysta musi w jakiś sposób wyzwolić wenę. Wenę, która potrafi nie przychodzić przez długi czas. Artysta miewa też zmienne nastroje i ogólnie raczej jest niestabilny. Wówczas z pomocą przychodzi alkohol. Zresztą alkohol odpręża nie tylko artystów.

10 sygnałów alkoholizmu

 1. KONTROLA – kobieta alkoholiczka czy mężczyzna alkoholik to nie ten, który pije wódkę. Tak jak kobietą narkomanką nie jest osoba, która zażyła jakiś środek psychoaktywny. Alkoholikiem jest za to ten, kto nie kontroluje swojego picia. I mówiąc, że wypije jeden kieliszek, wypija osiem. Są tacy, którzy potrafią wypić dwa piwa, ale potrafią też powiedzieć sobie, że już więcej nie wypiją.
 2. PRACA – praca to nie jest miejsce, w którym powinniśmy pić alkohol. Jeśli jednak nie potraficie powstrzymać swojego nałogu alkoholowego i pijecie podczas wykonywania zadań zawodowych, a wręcz alkohol jest Wam potrzebny do tego, aby te zadania wykonać dobrze czy też aby w ogóle się za nie zabrać, to znak, że powinniście odwiedzić specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień.
 3. NIEŚMIAŁOŚĆ – po alkohol często sięgają osoby, które mają problemy z relacjami z innymi ludźmi. Niejeden ośrodek terapii leczenia uzależnień skupia ludzi, którzy popadli w alkoholizm w wyniku problemów z nieśmiałością. Alkohol dodaje odwagi i pomaga poradzić sobie z wieloma barierami. Jeśli Wy też sięgacie po alkohol aby stać się atrakcyjniejszymi towarzysko, to znak, że jesteście uzależnieni.
 4. AMBICJA – jeżeli do tej pory nie brakowało Wam ambicji, jeśli chciałyście zrobić wiele rzeczy, miałyście hobby, pasje, jeśli miałyście dużo planów i jeśli one nagle gdzieś się podziały, a zastąpił je codzienny drink, to również sygnał, że macie problem z alkoholem.
 5. BEZSENNOŚĆ – jednym z sygnałów uzależnienia od alkoholu jest bezsenność. Szczególnie nie można zasnąć bez codziennej porcji alkoholu. Z czasem tego alkoholu potrzeba coraz więcej.
 6. IZBA WYTRZEŹWIEŃ – albo szpital lub ambulatorium. Trafienie do izby wytrzeźwień z powodu nadużywania alkoholu to bardzo silny bodziec do tego, aby zgłosić się do ośrodka leczenia uzależnień.
 7. URWANY FILM – zwany również amnezją alkoholową. Zdarza się nie tylko alkoholikom ale również osobom uzależnionym od leków. Powodem anomalii w odtwarzaniu pamięci jest wzrost stężenia alkoholu we krwi. Bywa, że dla kobiety alkoholiczki amnezja alkoholowa jest silnym bodźcem do tego, aby zgłosić się do ośrodka terapii leczenia uzależnień.
 8. SAMOTNE PICIE – jeśli do tej pory lubiliście pić w towarzystwie a teraz wystarcza Wam własne towarzystwo, to może być kolejny symptom tego, że dopadły Was sidła alkoholizmu. Osoba uzależniona nie zwraca też uwagi na to, z kim pije.
 9. OPINIA – to kolejny bardzo znamienny sygnał. Alkoholicy często mają złą opinie w otoczeniu. Znamienne jest też nagłe pogorszenie się relacji z innymi pod wpływem alkoholu. Może to znaczyć, że osoba uzależniona nie kontroluje tego, jak się zachowuje po spożyciu kilku drinków.
 10. WYRZUTY SUMIENIA – sygnałem jest też to, że alkoholik żałuje wypitej lampki wina. Szczególnie jeśli podczas picia obraził on najbliższe otoczenie swoich zachowaniem. Jednak podobne sytuacje powtarzają się.

Czy potrzebna jest terapia uzależnień?

Niektórzy są zdania, że skoro sami wpadli w sidła alkoholu to sami mogą się wyleczyć bez terapii. Szczególnie tak sądzą osoby na stanowisku, dobrze sytuowane, które obawiają się przypięcia łatki alkoholika. Leczenie alkoholizmu jednak najlepiej jest podjąć pod okiem specjalisty, wybierając terapię w ośrodku leczenia uzależnień. Istnieją specjalistyczne ośrodki dedykowane dla alkoholików, narkomanów, kobiet, mężczyzn czy też dla osób, które popadły w uzależnienia behawioralne.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Picie alkoholu a zdrowy rozsądek

Picie alkoholu z okazji świąt, uroczystości czy innych ważnych wydarzeń nie kwalifikuje się jeszcze do leczenia uzależnień. Przeciwnie, jest to zachowanie powszechnie przyjęte i akceptowane przez większość kultur na świecie. Z kolei już bycie tzw. pijakiem jest społecznie napiętnowane.

Jaka jest granica zdrowego rozsądku w piciu?

I czym się różni pijak od alkoholika?

Kobieta alkoholiczka czy pijaczka?

Bohdan Woronowicz, autor książki pt. Uzależnienia, geneza, terapia, powrót do zdrowia podejmuje temat zdrowego rozsądku w piciu alkoholu. Zauważa, że w języku greckim słowo pijany oznacza osobę, która źle zachowuje się po wypiciu wina. Z kolei antyczni Rzymianie mawiali, że pijaństwo to dobrowolne szaleństwo.

Pijak lub pijaczka, zdaniem Woronowicza, są w stanie kontrolować spożywanie alkoholu. Są w stanie odmówić lampki wina czy przerwać picie w danej chwili. Jednak… często tego nie robią. Upijają się i awanturują. Zarówno pijakowi jak i alkoholiczce potrzebna jest więc specjalna terapia dla uzależnionych i prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Czym jest nadużywanie alkoholu?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje tzw. nadużywanie alkoholu jako destrukcyjną wersję zażywania substancji psychoaktywnych. Co uszkadza organizm i prowadzi do pojawienia się w ciągu roku następujących objawów:

 • powtarzające się nieobecności w pracy, zaniedbywanie rodziny spowodowane regularnym piciem.
 • spożywanie alkoholi w sytuacjach, kiedy wymagana jest ostrożność, np. w czasie prowadzenia pojazdów.
 • problemy prawne związane z patologicznym zachowaniem pod wpływem alkoholu.
 • regularne picie, mimo problemów społecznych, w relacjach z innymi czy zdrowotnych.

Nieco inaczej do nadużywania alkoholu odnosi się Światowa Organizacja Zdrowia, której eksperci zalecają wycofanie się z tego terminu, ponieważ nie definiuje on precyzyjnie ilości spożywanego alkoholu jak i sposobu picia.

Specjaliści z ŚOZ zaproponowali więc zastąpienie terminu nadużywanie alkoholu innymi określeniami – problemy związane z alkoholem lub niesprawności związane z alkoholem. Co ciekawe, termin problemy związane z alkoholem zaczyna być używany coraz powszechniej i obejmuje nie tylko ograniczenie sprawności fizyczne i psychicznej ale też następstwa nadużywania alkoholu…

 • społeczne
 • ekonomiczne
 • prawne

Niektóre ośrodki zamknięte leczenia uzależnień oferują więc specjalne leczenie alkoholizmu ujmujące problem w szerszej perspektywie.

Czy można pić bezpiecznie?

Eksperci różnie definiują bezpieczną dawkę alkoholu. Na przykład w 1895 roku na V Kongresie Przeciwalkoholowym w Bazylei przedstawiono badania dotyczące progu zatrucia alkoholowego zakłócającego normalne funkcjonowanie organizmu. Próg określono na 20 g alkoholu.

Inny francuski badacz na XXV Kongresie Przeciwalkoholowym zaproponował określić tzw. alkoholikiem osobę spożywającą ok. 0,5 l wódki dziennie. Z kolei w latach 70 XX wieku Brytyjskie Królewskie Kolegium Psychiatryczne sprecyzowało bezpieczną granicę dziennego spożycia trunków jako:

 • 60 – 80 g – dla mężczyzn
 • 30 – 40 g – dla kobiet

Jednak kolejne badania z lat 80 uznały te wartości za zawyżone. Wkrótce wprowadzono pojęcie porcji standardowej oznaczającej obecnie 10 g czystego alkoholu, co odpowiada…

 • 100 ml wina 12%
 • 75 ml wina 18%
 • 250 ml piwa 5%
 • 30 ml wózki 40%

Co ciekawe, w ostatnich latach eksperci z Światowej Organizacji Zdrowia wprowadzili do powszechnego użycia następujące terminy:

 • szkodliwe spożywanie alkoholu – kiedy konsumując alkohol doświadczamy szkód z funkcjonowania psychicznym i fizycznym. Piciem szkodliwym jest spożywanie ponad 40 g alkoholu przez kobietę i ponad 60 g przez mężczyznę.
 • picie ryzykowne – kiedy konsumujemy alkohol w takich ilościach i w taki sposób, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia utraty zdrowia. Czyli kiedy kobieta alkoholiczka spożywa po 1 – 2 porcji a mężczyzna alkoholik po 4 – 5 porcji alkoholu po 10 g przez minimum 5 dni w tygodniu.

Bohdan Woronowicz dodaje jednak, że każda ilość trunków jest szkodliwa dla zdrowia. Są jednak takie osoby, które nie powinny spożywać w ogóle alkoholu, ponieważ nawet niewielka jego ilość może wywołać duże szkody. Nie powinny więc pić wina, wódki czy piwa…

 • kobiety ciężarne
 • dzieci
 • osoby doświadczające niektórych chorób
 • osoby przyjmujące określone leki

Lista wpisów

+48 735 469 430

Kobieta alkoholiczka – kiedy pije i w jakim wieku?

Dlaczego kobiety często zaczynają pić po 60 roku życia. Dlaczego upijają się szybciej niż mężczyźni? Po ilu latach kobieta alkoholiczka decyduje się podjąć leczenie i odwiedzić zamknięty ośrodek leczenia uzależnień (często jest to specjalny ośrodek odwykowy skierowany do kobiet)? Dlaczego terapia alkoholowa kobiet jest specyficzna?

Poznajcie psychologiczne, biologiczne i socjokulturowe czynniki kobiecego alkoholizmu.

Jakie czynniki psychologiczne wpływają na picie kobiet?

Bohdan Woronowicz, zauważa, że alkoholizm kobiet w porównaniu do alkoholizmu mężczyzn różni się tym, że kobiety częściej…

 • piją, bo mają problemy emocjonalne lub nie radzą sobie z nawarstwieniem problemów. Dla odmiany – mężczyźni częściej nadużywają alkoholu z przyczyn socjalnych.
 • sięgają po alkohol z powodu sytuacji domowych. Mężczyźni z powodu pracy.
 • mają zaburzenia nerwicowe i zaburzenia snu związane z nadużywaniem alkoholu.
 • czują się winne z powodu picia, chorują na depresję i mają stany lękowe.
 • sięgają po kieliszek będąc w stresie lub po traumatycznych wydarzeniach.
 • piciem odreagowują wahania nastrojów.
 • wpadają w nałóg z powodu bycia wykorzystywanymi seksualnie lub molestowanymi w dzieciństwie.
 • zostają alkoholiczkami z powodu samotności, np. gospodynie domowe.
 • alkoholem odreagowują tzw. zespół opuszczonego gniazda, spowodowany opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci.

Alkoholizm kobiet a biologia

Kobiece uzależnienia charakteryzują się odmienną specyfiką biologiczną. Wypicie takiej samej porcji alkoholu przez mężczyznę jak i kobietę powoduje większą koncentrację tego alkoholu we krwi u kobiety. Skutkiem jest większe zatrucie. Wynika to z mniejszej ilości wody i większej ilości tłuszczu w organizmie kobiety. O ile u mężczyzn płyny stanowią 70% masy całego ciała, to o kobiet jest to 60%.

Co ciekawe, metabolizm (przetwarzanie i spalanie) alkoholu u kobiety jest różny w ciągu cyklu menstruacyjnego – przed miesiączką jest wolniejszy, dlatego kobiety w tym okresie upijają się szybciej. Na wolniejszy metabolizm wpływa estrogen, a także przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych.

Poza tym…

 • kobieta alkoholiczka doświadcza objawów marskości wątroby już po 5 latach nadużywania alkoholu. Podczas gdy u mężczyzn okres ten wydłuża się do 10 – 20 lat.
 • niektóre badania naukowe wykazują związek pomiędzy alkoholizmem a nowotworem sutka.
 • uszkodzenie narządów i organów spowodowane picie alkoholu u kobiet występuje średnio po 14 latach, a u mężczyzn po 20 latach.

Kobiecy alkoholizm a czynniki socjokulturowe

Nie tylko psychologia i biologia decydują o tym, czy kobieta wpadnie w nałóg alkoholowy. Istotny wpływ na rozwój uzależnienia ma także to, że kobieta:

 • odpowiada za dom, wychowanie dziecka oraz jakość życia rodzinnego
 • staje przed specyficznymi oczekiwaniami moralnymi i etycznymi
 • nie jest akceptowana jako alkoholiczka, co determinuje spożywanie alkoholu w ukryciu, a także odwlekanie decyzji o leczeniu w ośrodku odwykowym. Na szczęście są specjalnie ośrodki leczenia uzależnień od alkoholu dla kobiet otwarte na specyfikę leczenia kobiecego.
 • szybciej się stacza, bo szybciej jest odrzucana przez środowisko.
 • czasami przejmuje zachowania partnera alkoholika, będąc uległą lub nie chcąc dopuścić do jego upicia się.
 • kobieta alkoholiczka szybciej niż mężczyzna wypada z ról społecznych, ponieważ szybciej i bardziej widoczne są zaniedbania związane z jej piciem.

Poza tym kobiety alkoholiczki…

 • zaczynają nadużywać alkoholu później niż mężczyźni, bo często po 40 roku życia.
 • coraz częściej uzależniają się po 60 roku życia, co wynika z samotności, pogorszenia statusu materialnego oraz problemów zdrowotnych i mniejszej sprawności fizycznej.
 • częściej się rozwodzą.

Dlaczego leczenie alkoholizmu kobiet jest specyficzne? – odwiedź ośrodek odwykowy dla kobiet!

Uzależniona kobieta decyduje się podjąć leczenie zazwyczaj po siedmiu latach intensywnego spożywania alkoholu. Czyli dwa razy wcześniej niż mężczyzna. Co ciekawe, często decyduje się poddać terapii z własnej woli.

Natomiast mężczyźni udają się na terapię uzależnień pod wpływem problemów zawodowych, małżeńskich lub prawnych. Badania pokazują też, że dobrym momentem na rozpoczęcie leczenia u kobiet jest ciąża. Natomiast okres poporodowy niesie ryzyko powrotu do nałogu alkoholowego.

Lista wpisów