Kokaina – „przyjaciółka elit”

Myślicie, że kokainę biorą tylko ludzie z marginesu słonecznego? Nieprawda, zażywają ją często bogaci, młodzi, wykształceni ludzie z wielkich miast. Kokaina stała się wręcz w ostatnich latach wyznacznikiem statusu społecznego. I przynależności do elity. Biorą ją gwiazdy, zamożni przestępcy, biznesmeni, pracownicy korporacji czy tzw. bananowa młodzież. Musi wybuchnąć skandal, abyście dowiedzieli się, że… Zazwyczaj musi […]

+48 735 469 430 Niższa cena terapii