Przekaż darowniznę
+48 735 469 430

Picie alkoholu a zdrowy rozsądek

Picie alkoholu z okazji świąt, uroczystości czy innych ważnych wydarzeń nie kwalifikuje się jeszcze do leczenia uzależnień. Przeciwnie, jest to zachowanie powszechnie przyjęte i akceptowane przez większość kultur na świecie. Z kolei już bycie tzw. pijakiem jest społecznie napiętnowane.

Jaka jest granica zdrowego rozsądku w piciu?

I czym się różni pijak od alkoholika?

Kobieta alkoholiczka czy pijaczka?

Bohdan Woronowicz, autor książki pt. Uzależnienia, geneza, terapia, powrót do zdrowia podejmuje temat zdrowego rozsądku w piciu alkoholu. Zauważa, że w języku greckim słowo pijany oznacza osobę, która źle zachowuje się po wypiciu wina. Z kolei antyczni Rzymianie mawiali, że pijaństwo to dobrowolne szaleństwo.

Pijak lub pijaczka, zdaniem Woronowicza, są w stanie kontrolować spożywanie alkoholu. Są w stanie odmówić lampki wina czy przerwać picie w danej chwili. Jednak… często tego nie robią. Upijają się i awanturują. Zarówno pijakowi jak i alkoholiczce potrzebna jest więc specjalna terapia dla uzależnionych i prywatny ośrodek leczenia uzależnień.

Czym jest nadużywanie alkoholu?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne definiuje tzw. nadużywanie alkoholu jako destrukcyjną wersję zażywania substancji psychoaktywnych. Co uszkadza organizm i prowadzi do pojawienia się w ciągu roku następujących objawów:

 • powtarzające się nieobecności w pracy, zaniedbywanie rodziny spowodowane regularnym piciem.
 • spożywanie alkoholi w sytuacjach, kiedy wymagana jest ostrożność, np. w czasie prowadzenia pojazdów.
 • problemy prawne związane z patologicznym zachowaniem pod wpływem alkoholu.
 • regularne picie, mimo problemów społecznych, w relacjach z innymi czy zdrowotnych.

Nieco inaczej do nadużywania alkoholu odnosi się Światowa Organizacja Zdrowia, której eksperci zalecają wycofanie się z tego terminu, ponieważ nie definiuje on precyzyjnie ilości spożywanego alkoholu jak i sposobu picia.

Specjaliści z ŚOZ zaproponowali więc zastąpienie terminu nadużywanie alkoholu innymi określeniami – problemy związane z alkoholem lub niesprawności związane z alkoholem. Co ciekawe, termin problemy związane z alkoholem zaczyna być używany coraz powszechniej i obejmuje nie tylko ograniczenie sprawności fizyczne i psychicznej ale też następstwa nadużywania alkoholu…

 • społeczne
 • ekonomiczne
 • prawne

Niektóre ośrodki zamknięte leczenia uzależnień oferują więc specjalne leczenie alkoholizmu ujmujące problem w szerszej perspektywie.

Czy można pić bezpiecznie?

Eksperci różnie definiują bezpieczną dawkę alkoholu. Na przykład w 1895 roku na V Kongresie Przeciwalkoholowym w Bazylei przedstawiono badania dotyczące progu zatrucia alkoholowego zakłócającego normalne funkcjonowanie organizmu. Próg określono na 20 g alkoholu.

Inny francuski badacz na XXV Kongresie Przeciwalkoholowym zaproponował określić tzw. alkoholikiem osobę spożywającą ok. 0,5 l wódki dziennie. Z kolei w latach 70 XX wieku Brytyjskie Królewskie Kolegium Psychiatryczne sprecyzowało bezpieczną granicę dziennego spożycia trunków jako:

 • 60 – 80 g – dla mężczyzn
 • 30 – 40 g – dla kobiet

Jednak kolejne badania z lat 80 uznały te wartości za zawyżone. Wkrótce wprowadzono pojęcie porcji standardowej oznaczającej obecnie 10 g czystego alkoholu, co odpowiada…

 • 100 ml wina 12%
 • 75 ml wina 18%
 • 250 ml piwa 5%
 • 30 ml wózki 40%

Co ciekawe, w ostatnich latach eksperci z Światowej Organizacji Zdrowia wprowadzili do powszechnego użycia następujące terminy:

 • szkodliwe spożywanie alkoholu – kiedy konsumując alkohol doświadczamy szkód z funkcjonowania psychicznym i fizycznym. Piciem szkodliwym jest spożywanie ponad 40 g alkoholu przez kobietę i ponad 60 g przez mężczyznę.
 • picie ryzykowne – kiedy konsumujemy alkohol w takich ilościach i w taki sposób, że zachodzi bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia utraty zdrowia. Czyli kiedy kobieta alkoholiczka spożywa po 1 – 2 porcji a mężczyzna alkoholik po 4 – 5 porcji alkoholu po 10 g przez minimum 5 dni w tygodniu.

Bohdan Woronowicz dodaje jednak, że każda ilość trunków jest szkodliwa dla zdrowia. Są jednak takie osoby, które nie powinny spożywać w ogóle alkoholu, ponieważ nawet niewielka jego ilość może wywołać duże szkody. Nie powinny więc pić wina, wódki czy piwa…

 • kobiety ciężarne
 • dzieci
 • osoby doświadczające niektórych chorób
 • osoby przyjmujące określone leki

Lista wpisów

+48 735 469 430

Kobieta alkoholiczka – kiedy pije i w jakim wieku?

Dlaczego kobiety często zaczynają pić po 60 roku życia. Dlaczego upijają się szybciej niż mężczyźni? Po ilu latach kobieta alkoholiczka decyduje się podjąć leczenie i odwiedzić zamknięty ośrodek leczenia uzależnień (często jest to specjalny ośrodek odwykowy skierowany do kobiet)? Dlaczego terapia alkoholowa kobiet jest specyficzna?

Poznajcie psychologiczne, biologiczne i socjokulturowe czynniki kobiecego alkoholizmu.

Jakie czynniki psychologiczne wpływają na picie kobiet?

Bohdan Woronowicz, zauważa, że alkoholizm kobiet w porównaniu do alkoholizmu mężczyzn różni się tym, że kobiety częściej…

 • piją, bo mają problemy emocjonalne lub nie radzą sobie z nawarstwieniem problemów. Dla odmiany – mężczyźni częściej nadużywają alkoholu z przyczyn socjalnych.
 • sięgają po alkohol z powodu sytuacji domowych. Mężczyźni z powodu pracy.
 • mają zaburzenia nerwicowe i zaburzenia snu związane z nadużywaniem alkoholu.
 • czują się winne z powodu picia, chorują na depresję i mają stany lękowe.
 • sięgają po kieliszek będąc w stresie lub po traumatycznych wydarzeniach.
 • piciem odreagowują wahania nastrojów.
 • wpadają w nałóg z powodu bycia wykorzystywanymi seksualnie lub molestowanymi w dzieciństwie.
 • zostają alkoholiczkami z powodu samotności, np. gospodynie domowe.
 • alkoholem odreagowują tzw. zespół opuszczonego gniazda, spowodowany opuszczeniem domu przez dorosłe dzieci.

Alkoholizm kobiet a biologia

Kobiece uzależnienia charakteryzują się odmienną specyfiką biologiczną. Wypicie takiej samej porcji alkoholu przez mężczyznę jak i kobietę powoduje większą koncentrację tego alkoholu we krwi u kobiety. Skutkiem jest większe zatrucie. Wynika to z mniejszej ilości wody i większej ilości tłuszczu w organizmie kobiety. O ile u mężczyzn płyny stanowią 70% masy całego ciała, to o kobiet jest to 60%.

Co ciekawe, metabolizm (przetwarzanie i spalanie) alkoholu u kobiety jest różny w ciągu cyklu menstruacyjnego – przed miesiączką jest wolniejszy, dlatego kobiety w tym okresie upijają się szybciej. Na wolniejszy metabolizm wpływa estrogen, a także przyjmowanie pigułek antykoncepcyjnych.

Poza tym…

 • kobieta alkoholiczka doświadcza objawów marskości wątroby już po 5 latach nadużywania alkoholu. Podczas gdy u mężczyzn okres ten wydłuża się do 10 – 20 lat.
 • niektóre badania naukowe wykazują związek pomiędzy alkoholizmem a nowotworem sutka.
 • uszkodzenie narządów i organów spowodowane picie alkoholu u kobiet występuje średnio po 14 latach, a u mężczyzn po 20 latach.

Kobiecy alkoholizm a czynniki socjokulturowe

Nie tylko psychologia i biologia decydują o tym, czy kobieta wpadnie w nałóg alkoholowy. Istotny wpływ na rozwój uzależnienia ma także to, że kobieta:

 • odpowiada za dom, wychowanie dziecka oraz jakość życia rodzinnego
 • staje przed specyficznymi oczekiwaniami moralnymi i etycznymi
 • nie jest akceptowana jako alkoholiczka, co determinuje spożywanie alkoholu w ukryciu, a także odwlekanie decyzji o leczeniu w ośrodku odwykowym. Na szczęście są specjalnie ośrodki leczenia uzależnień od alkoholu dla kobiet otwarte na specyfikę leczenia kobiecego.
 • szybciej się stacza, bo szybciej jest odrzucana przez środowisko.
 • czasami przejmuje zachowania partnera alkoholika, będąc uległą lub nie chcąc dopuścić do jego upicia się.
 • kobieta alkoholiczka szybciej niż mężczyzna wypada z ról społecznych, ponieważ szybciej i bardziej widoczne są zaniedbania związane z jej piciem.

Poza tym kobiety alkoholiczki…

 • zaczynają nadużywać alkoholu później niż mężczyźni, bo często po 40 roku życia.
 • coraz częściej uzależniają się po 60 roku życia, co wynika z samotności, pogorszenia statusu materialnego oraz problemów zdrowotnych i mniejszej sprawności fizycznej.
 • częściej się rozwodzą.

Dlaczego leczenie alkoholizmu kobiet jest specyficzne? – odwiedź ośrodek odwykowy dla kobiet!

Uzależniona kobieta decyduje się podjąć leczenie zazwyczaj po siedmiu latach intensywnego spożywania alkoholu. Czyli dwa razy wcześniej niż mężczyzna. Co ciekawe, często decyduje się poddać terapii z własnej woli.

Natomiast mężczyźni udają się na terapię uzależnień pod wpływem problemów zawodowych, małżeńskich lub prawnych. Badania pokazują też, że dobrym momentem na rozpoczęcie leczenia u kobiet jest ciąża. Natomiast okres poporodowy niesie ryzyko powrotu do nałogu alkoholowego.

Lista wpisów

+48 735 469 430

Takie problemy seksualne mają Dorosłe Dzieci Alkoholików

Czy wiecie, że ludzka psychika odpowiada za aż 80% problemów klinicznych natury seksuologicznej? Dlatego dzieci wychowane w rodzinach dysfunkcyjnych mają w dorosłym życiu nie tylko problemy psychiczne ale i seksualne.

Niepokój, stres, nieufność…

Rodzina jest naturalnym źródłem kształtowania wzorców zachowań i sposobów radzenia sobie z problemami, emocjami. Rodzina buduje system wartości. Wpływa na samoocenę młodego człowieka. Dlatego błędy popełniane przez rodziców wpływają na późniejsze dorosłe życie dzieci. Takim poważnym błędem popełnianym w procesie wychowania jest narażenie dziecka na kontakt z bliską osobą uzależnioną od alkoholu. Bo alkoholizm jest chorobą rodzinną. Chorują na nią nie tylko same osoby uzależnione, ale także pozostała część rodziny, która cierpli z powodu ciągłego poczucia niepewności.

Taka rodzina musi zmierzyć się z nieprzewidywalnością zachowań uzależnionej matki czy ojca. Pojawiają się negatywne emocje, takie jak strach, wstyd czy poczucie winy. Pojawia się uczucie odtrącenia. Jest ciągły stres, niepokój, lęk, a nawet wrogość. Członkowie rodziny nie czują się kochanymi, docenianymi, szanowanymi. W dodatku uczą się niewłaściwych wzorców komunikacji i relacji z ludźmi. Uczą się również rozwiązywania problemów za pomocą siły. Nie mają wiary w porządek świata. I bardzo ważne – nie potrafią zaufać w późniejszym życiu.

Zachowania seksualne osób DDA

Rodzina z problemem alkoholowym powinna być objęta pomocą psychologiczną. Pomocny może być specjalistyczny ośrodek walki z uzależnieniem i terapia dla uzależnionych skierowana do całej rodziny. Jeżeli rodzina nie otrzyma pomocy, jej członkowie doświadczają poważnych problemów w funkcjonowaniu społecznym, w tym w relacjach partnerskich i intymnych.

A oto 7 charakterystycznych zachowań Dorosłych Dzieci Alkoholików z syndromem DD w relacjach intymnych:

 1. DDA nie umieją nawiązać głębokich relacji, nawiązują krótkotrwałe relacje partnerskie.
 2. Są negatywnie nastawione do życia seksualnego, łącząc seks z takimi emocjami jak lęk przed sprawdzeniem się, niepokój czy obawa, a nawet strach.
 3. Nie potrafią przyjmować uczuć oraz ich odwzajemniać z powodu niskiego poczucia własnej wartości i negatywnego nastawienia do swojego ciała.
 4. Nadmiernie koncentrują się na ocenianiu siebie i swojego partnera w roli kochanka.
 5. Mają podwyższony poziom lęku, który to lęk w życiu seksualnym jest toksyczny. Może to być na przykład lęk przed oceną w łóżku prowadzący do zaburzeń erekcji, bolesnych stosunków i niemożnością doświadczenia orgazmu u kobiety.
 6. Osoby z syndromem DDA doświadczają depresji, którą zmniejsza libido. Zdecydowanie rzadziej podejmują aktywność seksualną. Poza tym mniejszy popęd może być skutkiem ubocznym działania leków antydepresyjnych.
 7. Sięgając po alkohol, zmniejszają swoją sprawność seksualną. Do upośledzenia funkcji seksualnych prowadzą także narkotyki.

Co jeszcze wpływa na niesatysfakcjonujące życie seksualne?

Nie można jednak generalizować. Mimo że całą rodzinę z syndromem DDA trzeba leczyć w ośrodkach odwykowych, poddając ją terapii dla uzależnionych i współuzależnionych to problemy seksuologiczne mogą mieć różnorodną genezę.

Przyczyną problemów seksualnych mogą być także choroby somatyczne, takie jak nadciśnienie czy cukrzyca. Na zmniejszone libido wpływa również leczenie onkologiczne. Na nieudane życie seksualne wpływają także inne choroby psychiczne i stosowanie leków.

Lista wpisów