Niższa cena terapii
+48 735 469 430

Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet im. Matki Teresy z Kalkuty wpisany jest do Rejestru Wojewody Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą*.

potwierdzający naszą wiarygodność i status podmiotu spełniającego wymagania stawiane przez ustawę o leczeniu uzależnień.

Nr księgi 000000208096: link do rejestru

*Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

  • Podmiotów leczniczych
  • Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
  • Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych