Niższa cena terapii
+48 735 469 430

Fundacja

Sprawozdanie Finansowe za rok 2020 jest dostępne poniżej w formie PDF.

Przekaż wybraną kwotę na Fundację

Przekaż dowolną kwotę na Fundację

Kliknij „Przekaż darowiznę” a następnie wpisz kwotę darowizny.

Fundacja na Rzecz Pomocy Kobietom

43-392 Międzyrzecze Górne 769 KRS: 0000694947 NIP: 937 269 89 35 REGON: 368 256 993 KONTO: 90 8111 0009 2001 0038 0506 0001 e-mail: fundacjakobietom@gmail.com

Formularz Dofinansowania

Formularz Dofinansowania

Chcemy aby nasza pomoc dotarła do jak największej liczby cierpiących kobiet, również tam  gdzie sytuacja rodzinna czy finansowa jest trudna.  Dlatego stworzyłyśmy Fundację Na Rzecz Pomocy Kobietom, gdzie kobiety i ich rodziny mogą uzyskać potrzebną pomoc i wsparcie.

Główne cele Fundacji to m.in.: a) Pomoc w rozpoczęciu leczenia odwykowego kobiet uzależnionych. b) Pomoc kobietom uzależnionym i współuzależnionym członkom ich rodzin w zakresie kształtowania trzeźwego modelu życia. c) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przede wszystkim wśród kobiet. d) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i stygmatyzacji społecznej kobiet uzależnionych.

Pobierz StatutPobierz UlotkęPobierz Sprawozdanie za rok 2017 Pobierz Sprawozdanie za rok 2018Pobierz Sprawozdanie za rok 2019