Niższa cena terapii
+48 735 469 430

COVID-19


Funkcjonowanie ośrodka w czasie epidemii (COVID 19)

ZAPRASZAMY DO SERCA BESKIDÓW – OAZY Z DALA OD ZARAZY…

Rozumiemy jak bardzo pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną ludzi i co za tym idzie na wzrost problemu uzależnienia. Wiele osób znalazło się również w ciężkiej sytuacji finansowej. Dlatego postanowiliśmy obniżyć nasze ceny szukając innych źródeł finansowania, między innymi poprzez naszą Fundację, aby jak najwięcej osób potrzebujących mogło skorzystać z pomocy Ośrodka.

Jako placówka lecznicza dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze warunki pobytu i terapii naszym pacjentkom. Personel ośrodka, jako „grupa 0 – personel medyczny”, został poddany szczepieniom przeciwko Covid-19. Ośrodek jest na bieżąco dezynfekowany, posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Wszystkie osoby z zewnątrz badane są termometrem bezdotykowym. Na czas epidemii ograniczone zostały odwiedziny oraz wyjścia pacjentek poza teren ośrodka. Aby zminimalizować zagrożenie, w ośrodku może przebywać maksymalnie do 12 pacjentek. Do grupy terapeutycznej mogą dołączyć max 2 nowe osoby tygodniowo. Osoby chętne do podjęcia terapii proszone są o odbycie pięciodniowej kwarantanny domowej przed przyjazdem do ośrodka.

NOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA W NOWYCH CENACH!!!

Co nam zrobiła pandemia?

Niespodziewana informacja o pojawieniu się nowego rodzaju wirusa na świecie szybko wywróciła całe nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Nagłe zmiany w pracy i szkole, niepokój i niepewna przyszłość, izolacja i samotność, lęk o siebie i bliskich –  to jedne z wielu poważnych konsekwencji pandemii koronawirusa. Towarzyszące na co dzień uczucia strachu, napięcia i bezsilności powodują znaczne pogorszenie samopoczucia, co może w efekcie prowadzić do pojawienia się trwałych zaburzeń psychicznych. Narodowa kwarantanna, będąca z jednej strony środkiem do zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, z drugiej stała się przyczyną wielu nieszczęść, doprowadzając ludzi do depresji, uzależnień, a nawet myśli samobójczych. Należy jednak podkreślić, że z każdej trudnej sytuacji da się znaleźć wyjście. Problemów natury emocjonalnej nie można się wstydzić – wymagają one leczenia tak samo, jak każda inna choroba. Decyzja o sięgnięciu po specjalistyczną pomoc to pierwszy krok w walce o własne życie, o odzyskanie zdrowia, harmonii i wewnętrznego spokoju.

Nowa rzeczywistość – jak wpłynęła na nasze samopoczucie?

Znany nam dotąd świat zmienił się nagle i gwałtownie. Myśl, że po zakończeniu pandemii nasze życie już nie będzie wyglądało tak samo, jest trudna do zaakceptowania. Dla wielu osób konieczność przystosowania się do nowej rzeczywistości wiąże się z wewnętrzną niezgodą na zaistniałą sytuację i wielkim obciążeniem psychicznym. Wirus zmienił obraz codziennego funkcjonowania – w pracy, w szkole, w rodzinie. Cierpi na tym zdrowie psychiczne i emocjonalne. Niektórzy obawiają się konsekwencji finansowych, co zaburza poczucie życiowej stabilności, rodząc lęk i obawy o przyszłość. Inni martwią się o zdrowie członków rodziny, żyjąc w permanentnym stresie. Napływające zewsząd tony przytłaczających informacji – negatywnych i wzajemnie sprzecznych, a także ciągle zmieniające się zakazy i nakazy powodują „mętlik w głowie”, uniemożliwiając określenie własnego stanowiska wobec całej sytuacji. Wszystko to prowadzi do wystąpienia niebezpiecznych skutków natury psychicznej, takich jak:

 • poczucie niepewności,
 • głęboki smutek,
 • niepokój i ciągła troska o najbliższych,
 • bezsenność,
 • pogorszenie koncentracji,
 • poczucie przytłoczenia,
 • kłopoty z pamięcią,
 • stale utrzymujący się lęk i podwyższony poziom stresu,
 • poczucie izolacji, wyobcowania i osamotnienia,
 • uciekanie w wirtualny świat social mediów i Internetu,
 • wzrost częstotliwości sięgania po alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki.

Tego rodzaju symptomy odczuwane w sposób ciągły i przez dłuższy czas, skutkować mogą pojawieniem się poważnych kłopotów ze zdrowiem psychicznym. Rozwijając się stopniowo, zamieniają się ostatecznie w zaburzenia, które wymagają profesjonalnego leczenia.

Psychospołeczne skutki lockdownu

Jak wskazują badania sondażowe, dotyczące wpływu pandemii na stan psychiczny społeczeństwa, co czwarta osoba odczuła silne pogorszenie nastroju. Ma to nierozłączny związek z wymuszoną izolacją, która zamknęła nas w domach, przerywając ważne znajomości i relacje z bliskimi. Samotność w dużym stopniu oddziałuje na kondycję psychiczną – ograniczenie kontaktów międzyludzkich nasila stany depresyjne i destabilizuje prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Długo utrzymujący się smutek wywołany osamotnieniem sprzyja pojawieniu się poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak zaburzenia lękowe, zachowania obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, a nawet myśli samobójcze. Wewnętrzna walka z własnymi emocjami prowadzi w końcu do podejmowania prób rozładowania napięcia. Najczęściej wykorzystywanym sposobem na szybką poprawę nastroju i zmniejszenie uczucia pustki jest sięganie po alkohol i narkotyki. Metody te jednak zawodzą, ponieważ ich działanie jest krótkotrwałe, co prowadzi do powstania błędnego koła. Problem zamiast zniknąć, rozrasta się, przyjmując postać uzależnienia.

Uzależnienia w czasie pandemii

Izolacja, lęk, niepewność i ogólne rozbicie sprzyjają zachowaniom, które mają na celu „odcięcie” się od negatywnych emocji i osiągnięcie pewnego rodzaju ulgi. Osoby wykazujące tendencje do popadania w nałogi są w tym okresie grupą szczególnie narażoną na wystąpienie uzależnienia. Alkohol, narkotyki czy leki wydają się być najprostszą drogą do chwilowego zapomnienia. Nie mniejszym zagrożeniem jest uzależnienie od telefonu i komputera, które zaobserwować można u coraz młodszych pokoleń. Nałogowe korzystanie z Internetu grozi rozwojem zakupoholizmu, uzależnienia od social mediów, gier lub pornografii. Niezwykle zgubne okazują się napływające zewsząd różne teorie, mówiące np., że sięganie po alkohol czy papierosy zmniejsza ryzyko zarażenia wirusem. Tego typu racjonalizacja i społeczne przyzwolenie stanowią idealny pretekst, by zwiększyć częstotliwość spożywania środków psychoaktywnych. Samotność, smutek, strach i poczucie bycia usprawiedliwionym stanowią dobrą „pożywkę” dla powstania nałogu lub też jego nawrotu, w przypadku osób po przebytej terapii. Dłuższa izolacja jest poważnym wrogiem powrotu do zdrowia, zwłaszcza jeśli chodzi o alkoholizm i narkomanię, ponieważ leczenie uzależnień w dużej mierze bazuje na wsparciu społeczności, która wzajemnie motywuje się do utrzymywania trzeźwości.

Gdzie szukać pomocy?

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, zdecydowana większość osób cierpiących na psychiczne skutki pandemii nie poszukuje profesjonalnej pomocy. Jest to duży błąd, ponieważ samodzielne próby radzenia sobie z przytłaczającymi emocjami zwykle nie odnoszą oczekiwanego efektu. Długotrwałe zwlekanie z sięgnięciem po wsparcie specjalistów skutkuje zwykle narastaniem problemu. Terapia zaburzeń psychicznych, w tym depresji i uzależnień, przynosi najlepsze rezultaty wtedy, gdy leczenie jest podjęte od razu po rozpoznaniu objawów. Pojawienie się myśli samobójczych, czy też przyjmowanie niekontrolowanych ilości substancji odurzających to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Wizyta u lekarza lub terapeuty jest początkiem powrotu do prawidłowego funkcjonowania. Pomocy należy szukać u psychologa, psychiatry lub też w specjalistycznych poradniach i ośrodkach terapeutycznych. Tego rodzaju placówki oferują szeroko rozumiane wsparcie, obejmujące nie tylko osobę chorą, ale również jej najbliższe otoczenie, co ma ogromne znaczenie w odzyskiwaniu zdrowia. Ważną zaletą leczenia w ośrodkach całodobowych jest intensywna praca terapeutyczna, podczas której wykwalifikowana kadra specjalistów na bieżąco monitoruje stan pacjentów, dobierając sposoby terapii do potrzeb każdego przypadku. Istotny jest również udział w społecznościach i grupach wsparcia, które znacząco zwiększają pozytywne rezultaty leczenia.

Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet – dlaczego my?

Oferta naszego Ośrodka Terapii Uzależnień dedykowana jest kobietom, które zmagają się z różnego rodzaju uzależnieniami i problemami natury psychicznej, również tymi spowodowanymi pandemią. Leczenie prowadzimy w warunkach zgodnych z wymogami sanitarnymi, zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa. Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdej pacjentki oraz dostosowujemy terapię do jej potrzeb i możliwości. Prowadzimy wielotorowy program zdrowienia, uwzględniający każdy aspekt życia podopiecznej. Pomagamy odnaleźć nadzieję i przywrócić harmonię w życiu, nawet w niepewnych czasach. Uczymy, jak radzić sobie z trudnymi emocjami – bez sięgania po alkohol, narkotyki, leki czy jedzenie. Wyposażamy w wiedzę i narzędzia niezbędne do utrzymywania trzeźwości w codziennym funkcjonowaniu. Zapewniamy całodobową, profesjonalną opiekę doświadczonych terapeutów, pełnych empatii i zrozumienia. Proponujemy również dodatkową pomoc duchową w postaci grup wsparcia i społeczności AA. Leczymy nie tylko objawy, ale głównie przyczyny problemów, z jakimi zgłaszają się do nas kobiety. Pomoc terapeutyczną kierujemy również do najbliższego otoczenia pacjentki. Szeroki zakres oddziaływań leczniczych, zawartych w naszym programie, pozwala na całkowitą zmianę dotychczasowych, negatywnych schematów myślenia i zachowania. Standardowy dzień w naszym ośrodku uwzględnia warsztaty, terapie indywidualne i grupowe, zajęcia dydaktyczne oraz relaksację. Wszelkim podejmowanym przez nas działaniom przyświeca cel niesienia skutecznej pomocy, a poczucie życiowej misji motywuje naszą kadrę do ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji. Dzięki temu, Ośrodek Terapii Uzależnień Kobiet cieszy się wysoką skutecznością oraz pozytywnymi efektami oferowanych terapii.