KROK 1 – bezsilność

Nasz ośrodek – Ośrodek dla kobiet leczenia uzależnień, współuzależnień i zaburzeń odżywiania, pracuje w oparciu między innymi o program 12 kroków AA.

Podczas pobytu naszych pacjentek koncentrujemy się na pierwszych 3 krokach. Na uznaniu bezsilności, odnalezieniu Siły Większej niż my sami i powierzeniu swojego życia i woli opiece Boga jakkolwiek Go pojmujemy.

KROK 1 – ,,Przyznaliśmy że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem”

 

 

Jest to krok , który stanowi fundament całej pracy nad uzależnieniem i jak każdy fundament nie może być „wylany na nieprzygotowanym gruncie”, ale musi zostać wkopany głęboko w świadomości i sercu osoby uzależnionej. Jest czymś więcej, niż tylko przyznaniem ,,Tak jestem alkoholikiem”. Dotyka sfery emocjonalnej, duchowej i rozumowej człowieka.

Literatura AA:

,,Ale prawdziwy lub potencjalny alkoholik – prawie bez wyjątku – nie jest absolutnie w stanie przestać pić na podstawie uświadomienia sobie swojego stanu i w oparciu o własną siłę woli. Jest to fakt, który należy stale podkreślać, aby rozwiać iluzje naszych czytelników alkoholików, iluzje, których sami doświadczyliśmy.”

str. 33 „Anonimowi Alkoholicy”

Część terapeutyczna polega na uświadomieniu uzależnienia, pokazaniu rzeczywistego rozmiaru tego uzależnienia, uświadomieniu konsekwencji nałogu.

Podstawowym mechanizmem uzależnienia jest zakłamanie. Osoba uzależniona jest przekonana, że jeśli tylko tak postanowi, to tym razem jej się uda, tym razem będzie inaczej. Trzeba aby zobaczyła rzeczywisty rozmiar swojego uzależnienia. Tutaj bardzo ważna jest praca terapeutyczna. Na początku proste przedstawienie konsekwencji, uświadomienie jak wiele razy stawiałaś sobie jakieś plany, że tym razem nie będziesz piła, czy ćpała, a ile razy te plany zrealizowałaś? Jak często obiecywałaś sobie, że to będzie jeden kieliszek, a działo się inaczej?

Stanięcie w postawie pokory, bezsilności, uświadomienia sobie, że jako człowiek nie mam w sobie siły, aby ten problem samej rozwiązać. Potrzebuję pomocy z zewnątrz! – TO JEST ISTOTA 1 KROKU.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii