Alkoholizm wśród kobiet

Alkoholizm wśród kobiet: specyfika i podejście terapeutyczne

Alkoholizm to choroba, która może dotyczyć zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Istnieją jednak pewne różnice płciowe w przebiegu uzależnienia, w objawach i potrzebach terapeutycznych. Inny jest także społeczny odbiór uzależnionych kobiet.

Problemy kobiet alkoholiczek często skrywane są przed otoczeniem, a wstyd i poczucie winy utrudniają im szukanie pomocy. Problemem jest także stygmatyzacja pijących kobiet, która powoduje, że większość z nich nie przyznaje się do swojego uzależnienia, stwarzając pozory np. rzetelnych pracownic czy dobrych żon i matek. Z tego powodu terapia dla kobiet uzależnionych od alkoholu musi mieć charakter indywidualny i uwzględniać specyficzne potrzeby pacjentek.

Czym różni się alkoholizm kobiet od alkoholizmu mężczyzn?

  • Kobiety szybciej się uzależniają – organizm kobiety metabolizuje alkohol wolniej niż męski, co oznacza, że wyższe stężenie etanolu utrzymuje się w organizmie dłużej. Ponadto ich terapia trwa zazwyczaj dłużej niż w przypadku mężczyzn.
  • Dodatkowe zaburzenia – kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają takich objawów uzależnienia, jak lęk, depresja, zaburzenia nastroju, problemy z pamięcią i koncentracją.
  • Wpływ na zdrowie – nadużywanie alkoholu u kobiet może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, m.in. zwiększa ryzyko nowotworów, chorób serca i udaru mózgu.
  • Specyficzne problemy – kobiety alkoholiczki częściej niż mężczyźni padają ofiarą przemocy domowej, doświadczają problemów w relacjach interpersonalnych i mają trudności ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Jak wygląda terapia dla kobiet uzależnionych od alkoholu?

Terapia uzależnień dla kobiet powinna być kompleksowa i obejmować:

  • Terapię indywidualną – podczas spotkań indywidualnych terapeuta pomaga pacjentce zrozumieć mechanizmy uzależnienia, zidentyfikować emocjonalne aspekty leżące u jego podłoża, a następnie wypracować strategie radzenia sobie z nimi.
  • Terapię grupową – grupy terapeutyczne dla kobiet uzależnionych od alkoholu dają pacjentkom możliwość wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia i budowania poczucia wspólnoty.
  • Leczenie współistniejących zaburzeń – często alkoholizm u kobiet współistnieje z innymi problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja, lęk czy PTSD. Leczenie tych zaburzeń jest ważnym elementem terapii uzależnień.
  • Wsparcie rodziny – w procesie odzyskiwania zdrowia istotna jest również edukacja rodziny pacjentki. Wsparcie powinno być udzielane nie tylko samej osobie uzależnionej, ale też jej bliskim. Członkowie rodziny i przyjaciele mogą nauczyć się, jak wspierać kobietę w procesie zdrowienia i jak radzić sobie z problemami, które mogą pojawić się na drodze do odzyskania trzeźwości.

Zdrowie psychiczne kobiet

Różnice płci w uzależnieniu zaznaczają się w podejściu społeczeństwa. Kobiecy alkoholizm jest krytykowany dużo bardziej niż męski, nie ma przyzwolenia społecznego dla uzależnienia kobiet. Wynika to z faktu, że alkoholizm nie pasuje do stereotypowego obrazu „matki Polki”, stanowi zaburzenie pewnej wyidealizowanej wizji kobiety. Natomiast alkoholizm mężczyzn nie budzi aż tak wielkich emocji.

Jednak w swoich pierwotnych przyczynach alkoholizm kobiet nie różni się znacząco od alkoholizmu mężczyzn – powodem jest brak umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, lękiem, stresem, różnymi trudnościami życiowymi albo traumatycznymi przeżyciami. Sięganie po alkohol często stanowi ucieczkę od przeciążenia obowiązkami, poczucia nieszczęścia lub niezadowolenia z siebie.

Kobiety zazwyczaj upijają się w samotności, kiedy wypełnią już wszystkie obowiązki wynikające z pełnionych ról – pracownika, matki czy żony. Dążą do jak najdłuższego ukrywania swojego uzależnienia przed innymi. Alkohol staje się środkiem pozwalającym na szybką poprawę samopoczucia, uzyskanie stanu odprężenia i chwilowe zapomnienie o problemach emocjonalnych.

Z czasem jednak ucieczka od trudnych emocji w ten sposób zaczyna zawodzić. Pojawiają się dodatkowe problemy, takie jak depresja, uzależnienie od leków uspokajających i zaburzenia emocjonalne. Nałóg alkoholowy zaczyna przybierać na sile, tworząc błędne koło. W tym stadium choroby życie wymyka się już spod kontroli, wywołując symptomy trudne do ukrycia. Pojawia się wstyd, poczucie winy i upokorzenie.

Kobiety zgłaszają się po profesjonalną pomoc najczęściej wtedy, kiedy dochodzi do kryzysu, a może nim być zwolnienie z pracy, rozpad związku, akt przemocy, jazda samochodem pod wpływem alkoholu czy inna sytuacja zagrażająca życiu. Najczęściej właśnie taki kryzys powoduje, że kobieta uświadamia sobie swój problem i zaczyna rozumieć, że sama nie jest w stanie sobie z nim poradzić.

Ośrodek leczenia uzależnień kobiet

Nasz ośrodek jest miejscem, w którym każda uzależniona kobieta otrzyma adekwatną dla siebie pomoc. Specyfika leczenia uzależnienia kobiet jest nam dobrze znana, dlatego prowadzone przez nas terapie cechują się wysoką skutecznością. Zapewniamy indywidualne podejście, a także bezpieczną przestrzeń, w której pacjentki mogą się otworzyć.

Ze względu na fakt, że prowadzimy leczenie wyłącznie dla kobiet, terapia grupowa jest bardzo efektywna, ponieważ pozwala na spotkanie wielu różnych kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji. Nie ma tutaj miejsca na wstyd, krytykę czy oceny. Budujemy atmosferę zaufania i wzajemnej akceptacji. Są to warunki niezbędne do rozpoczęcia leczenia. Terapia wymaga bowiem od pacjentki tego, by otworzyła się ze swoimi słabościami, lękami i obawami, a także traumatycznymi przeżyciami. Żeby było to możliwe, musi czuć się bezpiecznie. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby wsparcie dla kobiet w naszym ośrodku było na jak najwyższym poziomie.

Terapie indywidualne prowadzone są przez profesjonalnych terapeutów z własnym doświadczeniem uzależnienia, stąd okazują oni głębokie zrozumienie dla przeżyć pacjentek, cechują się empatią i wrażliwością na drugiego człowieka. Są zawsze gotowi nieść wsparcie, nie tylko dla pacjentek, ale również dla ich rodzin i najbliższych.

To, co wyróżnia nasze podejście, to przede wszystkim holistyczne ujęcie problemu. Nie zajmujemy się wyłącznie objawami, ale docieramy do głębokich przyczyn emocjonalnych, dla których doszło do rozwoju choroby, jaką jest uzależnienie. Uwzględniamy wszystkie aspekty życia i zdrowia pacjentek – psychospołeczny, duchowy i fizyczny. Wiemy również, że leczenia wymaga cały system rodzinny, dlatego w ramach terapii organizujemy warsztaty dla rodzin. Każda pacjentka opuszcza nasz ośrodek wyposażona w odpowiednią wiedzę, świadomość na temat swojej choroby, swoich schematów myślenia i działania, a także w narzędzia niezbędne do radzenia sobie z nawrotami choroby czy kryzysowymi momentami.

Pomagamy również pacjentkom, które zakończyły pobyt w ośrodku, ale czują, że potrzebują dodatkowego wsparcia – dlatego też prowadzimy terapie nawrotowe oraz indywidualne spotkania z terapeutą.

+48 735 469 430 Niższa cena terapii